Her şirketin bir yönetim danışmanı olmalı

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM bertan.kaya@dunya.com

Şirketler düzenli olarak hukuk, mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik hizmeti alırlar ve bu hizmetlerden büyük fayda sağlarlar. Diğer taraftan mali ve yasal konular kadar yönetsel konular da önemlidir, hatta çoğu zaman kritik önemdedir. Bizler iş insanları olarak mali ve yasal risklere çok önem verdiğimizden, bu konuda güvendiğimiz, yetkinliğine inandığımız kişilerden uzun dönemli destek alırız.

İş stratejimiz, yönetim ve organizasyon yapımız, iş süreçlerimiz, yönetişim faaliyetlerimiz ve diğer yönetsel konularda ise genellikle işi içeride kendi tecrübelerimiz ile çözmeye çalışırız. Oysa bu konular da özel uzmanlık ve deneyim gerektiren konulardır. Bu alanlarda yapacağımız hatalar veya alınacağımız kötü kararlar, bir bütün olarak verimliliğimizi, iş hedeflerine ulaşma derecemizi, paydaş memnuniyetini ve kültürümüzü etkiler.

Kurumsallaşma yolculuğunda yaşanan sorunlar

 Gözlemlediğim kadarıyla, her ölçekten şirketin ama özellikle de büyüme ve kurumsallaşma yolculuğunda olan şirketlerin bazı ortak sorunları oluyor.

Kuruluş döneminde yola birlikte çıkılan sadık kişilerin şirket büyüdükçe ve kurumsallaştıkça yeni döneme uyum sağlayamaması, şirket içinde görev, rol ve sorumluluk karmaşası yaşanması, yöneticilerin sorumluluk almaması, inisiyatif kullan(a)maması, gelişen ihtiyaçlara hızlı cevap verecek bir organizasyon yapısı oluşturulamaması, yönetim kurulunun güçlendirilmemesi, işe göre insan değil, insana göre iş oluşturulması, kurum içi koordinasyon ve takım çalışmasının yetersiz olması, sorunların sahiplenilmemesi, risk değil kriz yönetimine dayalı bir anlayışın hakim olması, iç kontrol ve iç denetim eksiklikleri bunların başında geliyor.

Bu sorunlar zaman içinde katılaşır ve kurumsal kültürü de şekillendirirse, artık gelişmek zorlaşır. Bu nedenle, özellikle büyüme ve kurumsallaşma yolculuğundaki orta ve orta üst ölçekli şirketlerde bu meseleler de tıpkı vergi ya da yasal konular gibi ciddiye alınmalıdır.

Bu sorunları çözerken yönetim danışmanından yardım alın

Bu noktada tavsiyem, her şirketin uzmanlığına, tecrübelerine ve kişiliğine güvendiği, konulara makro bakabilen, konulara şirket içindeki yöneticilerden veya patrondan farklı bakabilen, bu görüşlerini çekinmeden dile getirebilen, eksikleri çözüm yolları ile yapıcı şekilde gösteren yönetim danışmanları ile çalışmanız olacaktır. Bu çalışmanın da tıpkı avukatınız veya YMM’niz ile olduğu gibi, uzun soluklu olması daha faydalı olacaktır.

Nasıl bir profil ile çalışalım?

Yönetim danışmanı derken, burada bir ayrımı vurgulayalım. Genellikle bir veya iki alanda uzman olan teknik danışmanlara da (örneğin kalite, teknoloji, bütçe veya üretim gibi) yönetim danışmanı deniliyor. Burada bir sorun da yok. Ancak burada kast ettiğim ve önerdiğim danışman profili “teknik” değil “doğrudan yönetim” ile ilgili alanlarda bilgi ve tecrübeye sahip kişiler. Teknik danışmanlar ile ihtiyaç duydukça, proje bazlı olarak çalışılması elbette gerekli, ancak burada kast edilen doğrudan yönetişim, strateji, yönetim ve organizasyon üzerine uzmanlaşmış, bu alanlarda ciddi tecrübeye sahip danışmanlar.

Burada önerdiğim yönetim danışmanı; yönetim kurulu yapılanması, yönetim kurulu rol ve sorumlulukları, yönetim kurulu icra ilişkileri, şirketin yönetim ve organizasyonu, yöneticiler ve birimler arası iletişim ve koordinasyon, yetenek ve yönetici geliştirme, örgütsel davranış, kurum kültürü, iş stratejisi, değişim yönetimi, kurumsal yönetim gibi alanlarda uzman olan ve bu alanlarda 20 yıl ve üzeri tecrübeye sahip, bütünü görebilen kişidir. Bu tür bir danışman ile şirketinizde doğru yönetsel yapının ve kültürün ortaya çıkmasını sağlarsınız ki bu da uzun dönemli başarıyı önemli ölçüde destekler.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar