10 °C
Didem ERYAR ÜNLÜ
Didem ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

İrlanda fosilden çıkıyor, Almanya kömürden uzaklaşıyor

Yenilenebilir enerjilerin gelişimi adına İrlanda ve Almanya’dan iki önemli haber var. İrlanda, Fosil Yakıtlardan Geri Çekilme Yasası’nı kabul ederek, fosil yakıtlara yapılan kamu yatırımlarını tamamen geri çekeceğini taahhüt eden ilk ülke olurken; Almanya’da 2018’in ilk altı ayında elektrik üretiminde yenilenebilir enerjilerin payı kömürü geride bıraktı.

İrlanda’da bağımsız milletvekili Thomas Pringle tarafından önerilen yasa, tüm muhalefet partilerinin desteği ile mecliste onaylandı ve İrlanda, 'Fosil Yakıtlardan Geri Çekilme Yasası'nı kabul ederek, fosil yakıtlara yapılan kamu yatırımlarını tamamen geri çekeceğini taahhüt eden ilk ülke oldu.

Yasa, İrlandalı uluslararası kalkınma kuruluşu Trocaire tarafından önerilmişti.

Açıklamada, Tracaire Direktörü Eamon Meehan, “Oireachtas (İrlanda Yasama Organı) tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj verdi. Yasama organı üyeleri toplumdan gelen talepleri dinleyerek, fosil yakıtlardan yatırımı geri çekme konusunda tarihe geçecek bir karar aldı ve diğer ülkelere örnek oldu. Bu karar hayati önem taşıyor” dedi.

Meehan “İrlanda’nın, iklim konusunda tembelliği tüm dünya tarafından biliniyordu. Geçtiğimiz aylarda, ülkenin AB içinde en kötü iklim politikasına sahip olduğunu gösteren çalışmalar yayınlandı. Bu durum da göz önünde alındığında, kararın önemi daha da artıyor, İrlanda’nın yakın zamanda iklim taahhütlerini yenilemesini ve iklim eylemi konusunda da daha hızlı harekete geçmesini bekliyoruz” yorumunu yaptı.

Fosil Yakıtlardan Yatırımı Geri Çekme Yasası, bağımsız milletvekili Thomas Pringle, Trocaire, sivil toplum kuruluşları, aktivistler, öğrenci grupları ve Küresel Yasal Eylem Ağı’nın (GLAN) iki yıldan uzun süredir yürüttüğü kampanyanın sonucu olarak yasallaştı.

Almanya’da yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik, kömürü geride bıraktı

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018’in ilk altı ayında, Almanya’da yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik üretimi, kömürü geride bıraktı.

Yalnızca beş yıl önce Almanya’da kömürden elektrik üretiminin rüzgâr, güneş ve biyokütlenin toplamının iki katı olduğu düşünüldüğünde, yenilenebilir enerjinin gelişimindeki ivmenin ne derece önemli olduğu ön plana çıkıyor.

Almanya’nın 2018’in ilk altı ayındaki toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 10 artarak toplam yüzde 36.3’e ulaşırken, linyit ve taş kömürünün payı yüzde 35.1 seviyesinde kaldı. Yenilenebilir enerjideki başarının aksine, Almanya’nın emisyonları düşmüyor. Bu ısıtma ve ulaşım sektörlerinden kaynaklandığı kadar linyite bağlı enerji üretiminden de kaynaklanıyor.

‘Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonu’ oybirliği ile Almanya’nın iklim hedefleri doğrultusunda adil bir çıkış planı oluşturana kadar kömürden çıkış politikası hala belirsizliğini koruyor. Fakat Alman hükümetinin, ilave güneş ve rüzgâr ihaleleri ile birlikte, 2030 itibarıyla elektrik tüketiminin %65’inin yenilenebilir enerjilerden sağlanma hedefi, oldukça iddialı. Bu kapsamda bir diğer gelişme de Almanya’da yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin maliyetinin ciddi şekilde gerilemesi. Güneş ihalesinde ortalama fiyat 4.33 euro cent/kWh iken, rüzgârda 4.60 euro cent/kWh. Kömürden elektrik üretiminde ise fiyatlar linyitte 4.59 euro cent/kWh ile 7.98 euro cent/kWh arasında değişiyor.

Fosil yakıt şirketlerindeki yatırımlar 5 yıl içinde çekilecek

Yeni yasa, İrlanda Stratejik Yatırım Fonu (ISIF – Varlık Fonu)’nun küresel fosil yakıt şirketlerindeki yatırımlarını 5 yıl içinde çekmesini zorunlu kılıyor. Fonun Haziran 2017 itibariyle dünya çapında 150 şirkette toplam 318 milyon euro’luk yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlar 5 yıl içinde tamamen elden çıkarılacak. İrlanda Cumhuriyet’in iklim taahhütleri ise yeterli görünmüyor. Ülke 2020 yılına kadar sadece yüzde 1 azaltım hedefliyor, İklim Eylem Ağı Avrupa’ya (CAN Europe) göre iklim hedefleri açısından İrlanda Cumhuriyeti AB üyeleri içinde en kötü ikinci ülke olarak ön plana çıkıyor. İklim politikalarının bu kadar çok eleştirilmesine rağmen İrlanda’nın böyle bir karar alması, diğer ülkelerin de benzer kararları kolaylıkla alabileceğini gösteriyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.