Kurum kültürü ve değerler

Ebru DEMİR KOÇAK
Ebru DEMİR KOÇAK ebrudemir.kocak@dunya.com

Örneğin işyerinde yolsuzluk, hırsızlık yapan bir kişiyi yönetime bildirmek ve onunla ilgili karar almak değerlerle bire bir ilişkilidir. Değerlerle sistematik şekilde karar alma alışkanlığı yoksa bunun gibi durumlarda duygusal kararlar alınabilmektedir.

İnsanlar gibi kurumların değerleri de amaçlarına ulaşırken seçtikleri yollarda ve kendilerini çevreledikleri kültürde kendisini gösterir. 18. yüzyılda yaşayan Oliver Goldsmith ‘’Hayatınızla, dilinizden daha kuvvetli yol gösterici olabilirsiniz’’ sözü ile yüzyıllar önce buna değinmiştir.

Paylaşılan ortak değerler güven oluşturur Uzun zamandır kurumlarda misyon, vizyon ve değerlerin yazıldığını, asıldığını görürüz. Önemli olan bu yazılanların çalışanlar tarafından ne kadar benimsendiği ve hayatın içine alındığıdır. İş hayatı doğru işleri, doğru insanlar ve doğru yöntemlerle yapmayı gerektirir.

Bunun sürdürülebilir olması ise kurumun ortak değerleri ve kültürü ile sağlanabilir. Benimsenen, paylaşılan ORTAK değerler güven oluşturur ve böylece ortak amacı da pekiştirir. Hepimizin bildiği güncel örneklerden birinde Bosch şirketinin kurucusu Robert Bosch ‘’İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim’’ sözü ile kurum değerini ve önemini açıkça her platformda ifade etmektedir.

Bazıları yazılı bazıları yazılı olmayan ancak net olarak bilinen ve herkesten göstermesi beklenen davranışlar sistematiği olan değerler, kurumlar için pusula gibidir. Değerlere dayalı bir kurum kültürü oluşturmak Bireysel değerler ile kurumun değerleri ne kadar paralel ise, kurumun başarılı iş sonuçları elde ettiği birçok araştırmada tespit edilmiştir.

 Özellikle son yıllarda adaylar kurumları seçerken kurum kültürü ve değerlerini detaylıca araştırıp, görüşme sırasında da soruları ile net cevaplar almak istiyorlar. Keza kurumlar da adayları seçerken ‘’Değerlere’’ yönelik çeşitli envanter ve araçlar ile bireysel değerleri önceliklendiriyorlar.

Ortak değerleri paylaşmanın, güçlü bir kurum kültürü yaratmada en temel anahtar olduğunu düşünüyorum. Kurumun değerleri; liderler, yöneticiler, tüm çalışanların tutum, davranış ve kararları ile sürdürülebilir olur.

Değerlere dayalı bir kurum kültürü oluşturmak için 3 önemli adımı kısaca özetlemek gerekirse;

- Amaç ve değerlerin belirlenmesi Üst yönetimin kurum değerlerini tüm çalışanları ile birlikte belirleyerek, değerlerle yönetim yaklaşımını hayata geçirmesi, Bu konuda bireysel ve kurum değerlerini ölçmeye yarayan araçların kullanılması, kurumun değerler fotoğrafının çekilmesi.

Süreç haritası oluşturulmalı yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen değerlerin, iş akış süreçlerindeki yeri ve etkilerinin değerlendirilmesi için, odak grupların belirlenmesi.

Örneğin güven, kurum değerlerinden biri ise iş akışında gerek müşteri, tedarikçi gerekse kurum çalışanları tarafında güven değerinin nasıl algılandığı, nasıl karşılık bulduğunun, yapılan anket sonuçlarının incelenmesi gibi çeşitli aksiyonlar ile süreç haritası oluşturulması.

- Belirlenen değerlere uygun davranışların tanımlanması: Değerlerin soyut birer kavram olmaktan çıkarak, hayata, süreçlere geçebilmesi için ‘’Nasıl?’’ sorusunun her süreç için sorulup, cevaplarının tanımlanması gerekmektedir.

Önemli olan ‘’Nasıl?’’ sorusunun yanıtı ile hayatın işleyişi arasındaki bağlantıların açık, net ve anlaşılabilir olmasıdır.

- Değerlerin hayata geçirilmesi, sürdürülebilir olması: Değerlerin sürekli yaşayabilmesi için, herkes tarafından sahiplenilmesi önemlidir.

Değerler ile yönetim anlayışının, çoğu zaman karar almayı geciktirdiği, çözümler konusunda zorlayıcı olduğu iddia edilse de uzun vadede başarılı ve anlamlı iş sonuçları getirdiği gözlenmektedir. Önceki yazılarımda varoluş amacının insan hayatındaki önemine, hatta her sabah bizi yatağımızdan uyandıran sebebin yani ‘’İkigai’’nin önemine değinmiştim.

İşte bir kurumun da değerleri, varoluş amacını oluşturmalıdır. Kısacası kurumda kapıdan içeri girdiğinizde sizi karşılayan çalışan ile üst yönetime kadar herkesin ortak değerleri olmalı ve çalışanlar inandıkları bu değerleri sahiplenmeliler.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dinleme sanatı 13 Temmuz 2024
Motivasyon-2 18 Mayıs 2024
Motivasyon 11 Mayıs 2024
Liderler ve yöneticiler 06 Nisan 2024
Liderlik ve koçluk 09 Mart 2024