24 °C
Bumin DOĞRUSÖZ
Bumin DOĞRUSÖZ HUKUKA GÖRE bumin.dogrusoz@dunya.com

Kurumlar Vergisi’nin güncel sorunları

2006 yılında 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yerini 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na bırakması sonrası, geçen süredeki uygulama sorunlarını ele almak üzere, geçen yıl VEHUP Vergi Hukuku Platformu olarak bir toplantı düzenlemiştik.

Yeni kanunun kabulünden sonra geçen sürede kanunun birçok hükmü başarı ile yaşama aktarılmakla birlikte diğer bazı hükümleri aynı başarıyı sağlayamamıştır. Bu başarıyı sağlayamama bazı noktalarda idarenin anlayış ve tutumundan bazı noktalarda ise çelişkili içtihatlardan kaynaklanmış, özellikle transfer fiyatlandırması veya örtülü sermaye gibi bazı düzenlemeler ise şirketler dünyasında sıkıntılara yol açmıştır.

Pek çok temel kanun, Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu veya İhale Kanunu gibi temel kanunlar, günümüze kadar pek çok değişiklik geçirirken, onlara nazaran 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu - hükümetlerin izlediği politikalara göre istisna düzenlemesi ekleyen değişiklikler bir kenara bırakılırsa – çok az değişiklik geçirmiştir. Bu açıdan bakılırsa başarılı bir kanundur.

Başarılı olmasını biraz da “ortak aklın” eseri olarak geniş katılımlı bir komisyon çalışmasına dayalı şekilde ve merhum Bakan Kemal Unakıtan’ın desteği ile Vergi Konseyi tarafından hazırlanmasına borçludur. Bu çalışmaya, Tasarı üzerinde son söz sahibi olan Maliye Bakanlığı pek az müdahale etmiş ve öylece Meclise sunulmuştur.

Ancak tabii ki, siyasal/ekonomik politikalardaki gelişmeler, teknoloji dünyasındaki ilerlemeler ve bunları yansıtan iş dünyası aktörlerindeki yapısal değişimler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun da gözden geçirilmesi gerekli kılmaktadır. En basitinden, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girişinden sonra yeni bir Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş, OECD nezdinde BEPS diye adlandırılan bir takım kurallar benimsenmiş, sanal iş yeri gibi yeni oluşumlar ve giderek ağırlığı artan elektronik ticaret yeni bir ticaret şekli olarak karşımıza çıkmış ve sanal platformlar üzerinden ticaret yapılmaya başlanılmıştır.

Bütün bunları dikkate alarak İcra Komitesi Başkanlığını yürüttüğüm VEHUP (Vergi Hukuku Platformu), 5. Ulusal Kongresi’ni “KURUMLAR VERGİSİ SORUNLARI”na ayırmış ve İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin iş birliği ile düzenlemişti.
Toplantıda sorunlar;

- Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Aydın’ın sunumu ile İktisadi İşletme Kavramı ve İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesinde Sorunlar,

- İstanbul BİM 4. Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Güler’in sunumu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki İstisnalarla İlgili Sorunlara Yargı’nın Bakış Açısı,

- Yeminli Mali Müşavir, Price Waterhouse Coopers’dan Recep Bıyık’ın sunumuyla Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesinde Sorunlar,

- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kaçıkçı’nın sunumuyla Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları ve Sorunlar,

- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürü Rıza Bilgiç’in sunumuyla İndirilebilecek Giderlerde Yaşanan Sorunlar,

- VEHUP İcra Kurulu Dönem Başkanı, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Mali Hukuk Öğr. Üyesi ve Vergi Konseyi Üyesi Dr. Bumin Doğrusöz’ün sunumuyla Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi,

- Yeminli Mali Müşavir, Deloitte Vergi Hizmetleri Lideri Ahmet Camgöz’ün sunumuyla Örtülü Sermaye Faizinde ve Transfer Fiyatlandırmasında Düzeltmeye Bağlı Sorunlar,

- YMM, VEHUP Bilim ve Danışma Kurulu üyesi, E. Gelirler Başkontrolörü, Price Waterhouse Coopers Vergi Direktörü Dr. Ahmet Kavak’ın sunumuyla Bölünme Müessesesinin Sorunları,
- ECOVİS DEĞER YMM AŞ., YMM, E. Başhesap Uzmanı İbrahim Özdemir’in sunumuyla İndirimli Kurumlar Vergisi ve Sorunları,

başlıkları altında tartışılmıştı.

Bu toplantının tebliğleri nihayet “Kurumlar Vergisinin Güncel Sorunları” adı ile kitap olarak yayınlandı. Hukuk yayınları satan kitapçılarda bulamayanlar yayıncı kuruluş olan Onikilevha Yayınevi'ne (0212.343 09 02) müracaat edebilirler.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap