Özel eğitimde arz ve talep

Levent AKBAY
Levent AKBAY AÇI KARŞI AÇI levent.akbay@dunya.com

Özel okul fiyatları her yıl tartışma konusu olur. Okul­ların istediği velilere fazla gelir. Okulları işletenler maliyetlerin yüksekliğinden yakınır. Bir şekilde uyuşur, devam ederler. Ancak bu kez farklı gibi görünü­yor.

Çünkü taraflar fazlasıyla ağırlaşmış sorunları taşıyor. Unutmayalım ki konu eğitim de olsa karşımızda işletme­lerden oluşan bir sektör var. Diğerleri gibi bu işletmeler de kuruluyor, rekabet ediyor, küçülüyor ya da büyüyor. Yeri geliyor el değiştiriyor, yeri geliyor kapanıyor. Bu nedenle her işletme adımlarını dikkatli atmak zorunda. Ancak geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığınca fiyatları­nı yüzde 36 artırmasına izin verilen sektöre bu yıl yüzde 65’lik izin çıktı. İşte dert bu!

Sektörü temsilen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi tam da yeni fiyatların belli olduğu gün TOBB Başkan Yardımcı­sı Selçuk Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Ku­rumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başka­nı Vedat Kuşgözoğlu, Okullar Daire Başkanı Murat İlci’nin katılımı ile Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci başkanlığında TOBB İkiz Kulelerde işte bu derdi görüşmek üzere top­lanmış.

- TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, sektörün so­runlarının her zaman takipçisi olunacağı bilgisini üyelerle paylaşmış.

- Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci sektörün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getirerek, sorunlar çözüme ka­vuşana kadar eğitim için söylenmedik hiçbir sözün kal­mamasının önemine değinmiş.

- TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban ise birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söy­lemiş.

- Belirlenen yeni asgari ücret ve 2023 Eğitim-Öğretim yılı ücret artış oranına getirilen sınırlama sonrasında sek­törün son durumunun değerlendirildiği toplantıda, özel­likle böyle bir dönemde tek ses olmaya vurgu yapılmış.

- Toplantıya davet edilen MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Vedat Kuşgözoğlu ile Okullar Daire Başkanı Murat İlci ise; her za­man sektör ile yan yana olmaktan duyduğu memnuniye­ti ifade etmişler.

Karşımıza yüksek enflasyon dönemlerinin bildik hika­yesi çıktı. Sektöre göre; girdilerde-maliyetlerde artış yük­sek olmasına karşın, fiyatlar düşük kalıyor… 2 yıllık bir sü­reçte ancak yüzde 126 fiyat artışına izin verilen sektör bu nedenle TOBB’dan yardım istiyor ve yapılabilecekler isti­şare ediliyor. Ancak sektörün eli kolu da bütünüyle bağlı değil. Eğitim fiyatına bir tür ‘narh’ konulsa bile sektörün sunduğu diğer hizmetlerin fiyatlarında herhangi bir sınır­lama söz konusu değil. Örneğin yemek fiyatları, kitap fi­yatları, giysi fiyatları, servis fiyatları ve bunlara eklenebi­lecek diğer mal ve hizmet fiyatları. Sektör de ne yapsın, bunlara yükleniyor.

Sektörün sorunlarını çözmek için bazı manivelalar ol­duğu görülüyor. İyi güzel de bir taraf fiyatlarını artırma so­rununu çözmüş olsa bile, hizmeti ‘bu fiyattan’ satın ala­cak insanlara da ihtiyaç var. Nitekim sözünü ettiğim TOBB Eğitim Sektör Meclisi toplantısında da bu noktaya dikkat çekilerek “Eğitim işinin, okul-veli-öğretmen üçlüsünün karşılıklı güven ve desteğiyle anlamlı olduğunu belirten sektör temsilcileri sorunların çözümü ve sektörün daha ileriye gitmesi noktasında yapılabilecekleri istişare etti” değerlendirmesi yapılmış. Sonuç olarak özel okul ücret­leri diye bir arama yaptığınızda merkezlerde 187 bin TL ile 414 bin TL arasında, ikincil halkada yer alan şehirlerde de 120 bin TL’den başlayan fiyatlar olduğunu görüyorsunuz.

Merak ettiğim bu piyasadaki her aktör kendisine daya­tılan fiyata razı olacak mı? Burs pansumanı bir tarafa, bu piyasadan çekilenler olabilir mi?

 

Bu koşullarda acaba şu meşhur arz talep eğrileri nere­de kesişir?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Planlamaya geri dönüş 18 Eylül 2023
17. Madde 15 Eylül 2023
Asıl fren 2024’te… 13 Eylül 2023
Enflasyon birikirse!.. 06 Eylül 2023
Enflasyonda atalet 04 Eylül 2023
Kepenkler kapanmasın… 01 Eylül 2023