Sermaye Piyasaları Araştırma Merkezi çalışmaları

İskender ADA
İskender ADA iskender@getmagnus.com

“Think Tank,” yani benim en sevdiğim tabiriyle “Düşünce kuruluşu” toplulukları oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. İlk düşünce kuruluşu olarak kabul edilen kuruluş, Carnegie Endowment for International Peace'tir. Bu kuruluş, Amerikalı sanayici ve filantropist Andrew Carnegie tarafından 1910 yılında kurulmuştur. Carnegie, bu kuruluşu dünya barışını teşvik etmek ve araştırma yapmak amacıyla oluşturmuştur.

Bu önemli kuruluş, uluslararası ilişkilerde barışı teşvik etmek, çatışmaları önlemek ve barışın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli araştırmalar yapar ve politika önerileri sunar. Az önce örneğini verdiğim kuruluş, dünya genelindeki diğer düşünce kuruluşlarının da ilham aldığı bir model olmuştur.

Lansman 20 Ekim'de yapıldı

 Günümüzde düşünce kuruluşları, çeşitli konular üzerinde çalışırlar ve genellikle özel veya kamusal finansmanla desteklenirler. Çalışma alanları politika, ekonomi, toplum, çevre, savunma, enerji, sağlık, eğitim, finansal gelişim gibi birçok konuyu içerebilir. Düşünce kuruluşları, politika yapıcılara araştırmalar ve politika önerileri sunmanın yanı sıra, kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla raporlar, konferanslar, seminerler ve diğer etkinlikler düzenlerler.

Artık ülkemizde de bu perspektif ve ilhamla hareket eden, sermaye piyasalarının gelişimi ve dönüşümü için değer üretmeye odaklanan bir düşünce kuruluşu var. Benim de yönetim kurulu üyesi olmaktan büyük onur duyduğum Sermaye Piyasaları Araştırma Merkezi (SEPAM) 20 Ekim cuma günü lansmanını gerçekleştirdi.

SEPAM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Cem Suca yaptığı açılış konuşmasında, “Ülkemiz için Sermaye Piyasaları” mottosuyla, 20 seneyi aşkın süredir sermaye piyasalarında yer alan sektör profesyonelleri, hukukçular, akademisyenler, üst düzey yöneticiler; kısacası sermaye piyasalarına yön veren her alandan kişiler olarak çalışmalar yaptıklarını aktardı. Misyonlarını ve vizyonlarını da şu şekilde özetledi:

Uluslararası platformlara katılım sağlanacak

 “Amacımız, sermaye piyasaları paydaşlarını bir araya getirerek sektörel birlikteliğin sağlanması ve geliştirilmesi, sermaye piyasalarının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ile bu alandaki yasal ve kurumsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, kamu kurum ve kuruluşları ile düzenli iş birliğinin temin edilmesi, sektör istatistiklerinin oluşturulması, sermaye piyasaları ile ilgili yatırımcı farkındalığının ve bilinç düzeyinin geliştirmesi, sermaye piyasaları ile ilgili ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda bilimsel çalışmalar yürütülmesi, sermaye piyasası alanındaki güncel gelişmelerin takip edilmesi, toplantı, basın toplantısı, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler organize edilmesi, duyuru ve basın açıklamaları yapılması, proje ve programlar geliştirilmesi ve yürütülmesi, sektörel etik ilke ve standartların oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlanması, sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemelere ilişkin görüş oluşturulması ve uluslararası platformlara katılım sağlanarak ülkemizin sermaye piyasalarının uluslararası mecralarda temsil edilmesidir.”

Etkinlikte, 1994-1997 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığı da yapmış olan Sn. Prof. Dr. Ali İhsan Karacan geçmişten bugüne sermaye piyasalarının gelişimini, o dönem atılan vizyoner adımların bugün dijitalleşme ile birlikte nasıl karşılık bulduğunu kendi deneyimleri ile aktardı.

Kendisi ile yaptığımız sohbette dijital dönüşüm, yapay zekâ ve merkeziyetsiz finans konularındaki fikirleri ile de her gelişmeyi ne kadar yakından takip ettiğini ve vizyonunun ne kadar taze olduğunu deneyimleme onuruna eriştim. Finansın ötesine giden yolculukta, sermaye piyasalarının gelişimi için oluşturulan bu düşünce kuruluşunun kurulmasında emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Güzel bir gelecek için…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Stablecoin dünyası 26 Şubat 2024
Banka ile öde 05 Şubat 2024
Fintek etki raporu 29 Ocak 2024
Dijital Türk Lirası 08 Ocak 2024
Bağ kurmanın dijital hali 25 Aralık 2023