Dijital finansın yeni kahramanları

İskender ADA
İskender ADA iskender@getmagnus.com

Sizi biraz geçmişe götüreceğim. 90’lı yıl­lara damgasını vuran ve Kevin Cost­ner’in canlandırdığı Robin Hood, Sherwo­od Ormanı'ndaki yoksullara yardım eden efsanevi bir kahramandı.

Onun hikayesi, zenginlerden alıp fakirlere veren bir kah­ramanın adalet arayışını anlatır. Bugün ise Robinhood, finansal dünyada benzer bir misyon üstleniyor; ancak bu kez hedefi, fi­nansal hizmetleri demokratikleştirerek herkese erişilebilir kılmak.

Dijital finansa ve finansın dijitalleşme­sine dair tüm yeni gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Özellikle yapay zekânın yükselişte olduğu bu dönemde, ne­redeyse her gelişmenin içinde bu katmanı görmek mümkün. Yakın zamanda yaşanan önemli gelişmelerden biri, Robinhood’un Pluto Capital Inc. adlı yapay zekâ destek­li yatırım araştırma platformunu satın al­ması oldu. 2013 yılında Kaliforniya'da ku­rulan Robinhood kullanıcılarına hisse se­netleri, ETF'ler, opsiyonlar, kripto paralar ve diğer yatırım araçlarında komisyonsuz işlem imkânı sunan bir yatırım platformu. Bu stratejik hamle, Robinhood’un platfor­munu daha kişiselleştirilmiş ve veri odaklı yatırım stratejileri sunmak üzere gelişmiş yapay zekâ yetenekleriyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Pluto Capital, büyük dil modelleri­ni (LLM'ler) kullanarak yüksek derece­de özelleştirilmiş yatırım stratejileri su­nan bir platform. Bu platform, bireysel risk profili, yatırım hedefleri ve geçmiş davra­nışları analiz ederek kişiye özel önerilerde bulunuyor. Pluto'nun teknolojisinin enteg­rasyonu, Robinhood'un veri analitiğini ge­liştirerek kullanıcılarına gerçek zamanlı içgörüler ve portföy optimizasyon araçları sunmayı amaçlıyor.

Amerika, Avrupa ve Asya’da robo-advisorlar

Birleşme ve satın almalar devam eder­ken, yapay zekâ destekli robo danışman­lık uygulamaları da gelişmeye devam edi­yor. Amerika'da Wealthfront, Betterment ve Acorns gibi platformlar dikkat çeker­ken, Avrupa’da Nutmeg, Wealthify ve In­dexa Capital, Asya’da ise StashAway ve Prive Managers gibi platformlar ön plana çıkıyor. Bu hizmetlerin ortak özellikleri­ne baktığımızda düşük yönetim ücretleri, otomatik portföy yönetimi, kullanıcı dos­tu mobil ve web uygulamaları, düşük baş­langıç yatırım miktarları, çeşitlendirilmiş portföyler ve finansal planlama araçları dikkat çekiyor.

2024 yılı itibarıyla global robo-danış­manlık pazarının büyüklüğü 13.6 milyar USD olarak tahmin ediliyor. Bu pazarın 2024-2030 döneminde yıllık bileşik büyü­me oranı (CAGR) yüzde 31.8 olacak şekil­de büyüyerek, 2030 yılında yaklaşık 93.96 milyar USD'ye ulaşması bekleniyor. 2024 yılındaki 70 milyon kullanıcıya karşılık olarak, 2030 yılında bu sayının da 250 mil­yon olması öngörülüyor.

Robo-advisorlar neden önemli?

Robo-advisorlar, yatırım dünyasında devrim yaratıyor. Geleneksel finansal da­nışmanlık hizmetlerine erişimi olmayan veya bu hizmetlerin yüksek maliyetlerin­den kaçınmak isteyen bireyler için ideal bir çözüm sunuyorlar. Düşük yönetim üc­retleri, otomatik portföy dengelenmesi ve geniş varlık sınıflarına erişim gibi avantaj­larıyla, daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyorlar. Ayrıca, kullanıcı dostu ara­yüzleri ve düşük başlangıç yatırım miktar­ları sayesinde, yatırım yapmaya yeni başla­yanlar için de cazip bir seçenek oluşturu­yorlar.

Robo-advisorlar, finansal planlama araç­ları sunarak bireylerin uzun vadeli hedef­lerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Bu sa­yede bireylerin büyük finansal hedeflerine daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşmaları­nı sağlıyor.

Yazımın başında andığım filme, müzikal anlamda imzasını atan Bryan Adams’ın ün­lü şarkısındaki şu sözler, yapay zekâ des­tekli finansal teknolojilerin misyonunu da özetliyor:

"Her ne yapıyorsam, senin için yapıyo­rum." (Everything I do, I do it for you.)

Ülkemizdeki start-upların da bu konuda ilham verici öncü çalışmalarını yakından ve gururla takip ediyorum.

Güzel bir gelecek için…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Karanlıkta finans 29 Nisan 2024