Kripto varlıklar Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenecek

İskender ADA
İskender ADA iskender@getmagnus.com

Ve uzun süredir beklediğimiz haber geldi! Ak Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle birlikte Sermaye Piyasası Kanunu'na kripto varlıklara ilişkin yeni tanımlar eklenecek.

Hatırlayacağınız üzere Türk hukukunda kripto varlık ilk kez, TCMB tarafından 16 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenmişti. Geçen yıllar içinde yaşanan gelişmelerle kripto varlık tanımı için yeni bir öneri de gelmiş oldu.

Dünyayı etkisi altına alan bu dijital unsurlar, sermaye piyasası araçlarının düzenlendiği Sermaye Piyasası Kanunu içine “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları” tanımı ile girmeyi bekliyor.

Öne çıkanlar

Teklife göre, kripto varlık alım satımına aracılık eden kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için, tıpkı borsa aracı kurumları veya portföy yönetim şirketleri gibi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaları zorunlu olacak. Kuruluş ve faaliyet esaslarında mevcut sermaye piyasası kurumlarına göre en önemli farklardan biri ise bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak olması.

Bununla birlikte faaliyet süreci içinde, platforma müşteri kabul etmenin yöntemi, şartları ve özellikle Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamındaki hassasiyetler bankalar ve sermaye piyasası kurumlarındaki gibi korunuyor. Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşmaya devam edecek. Bununla birlikte platformlar piyasa bozucu nitelikte eylem ve işlemlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve tekrarlanmaması amacıyla her türlü önleyici tedbirleri alacak. Müşterilerin kripto varlık transfer işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uyulacak olmasını da önemli buluyorum.

Platformların müşterilerine ait kripto varlıkları, müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulması esas olacak fakat müşteriler dilerse Kurulca kripto varlık saklama hizmeti sunma konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlarda varlıklarını saklayabilecek. Geçmişte kötü senaryoların çok can yaktığı konuya da açıklık getirilmiş. Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklar, kripto varlık hizmet sağlayıcıların malvarlığından ayrı olacak ve kayıtlar bu düzenlemeye uygun olarak tutulacak. Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

Hali hazırda “copy trading” “social trading” gibi hizmetlerin de bu açıdan ele alınacağını görüyorum. Platformların Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne üye olmaları da zorunlu olacak. Bu seviyede temsil edilmelerini, sektörle tek bir ortak nokta üzerinden iletişim kurulabilmeleri açısından önemli buluyorum. Önemli bir konu da Türk vatandaşlarının yurt dışı platformlarda işlem yapıp yapamayacağıydı. Türkiye’de yerleşiklerin kendi inisiyatifleri ile yurt dışı platformlarda hesap açarak işlem yapmasında herhangi bir engel bulunmuyor.

Yurt dışı platformların Türkçe internet sitesi açması, Türkiye’de yerleşiklere yönelik reklam yapılması gibi faaliyetlerde bulunması ise SPK lisansına tabi olacak. Teklifte, genel beklentinin aksine kripto varlıkların vergilendirmesine yönelik bir öneri bulunmuyor. İlgimi çeken başka bir konu ise sermaye piyasası araçlarının MKK sistemine dahil olmadan kripto varlık olarak ihraç edilebilmesi oldu. Bu, dünyada örneğini görmeye başladığımız önemli bir konu başlığı. Bu ve teklifte yer alan diğer konuları, yurtdışıdan örnekleri ile ele almaya devam edeceğim. Güzel bir gelecek için…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Karanlıkta finans 29 Nisan 2024