Şirketiniz için bu beş soruyu sordunuz mu?

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM bertan.kaya@dunya.com

Bu haftaki kitabımız yönetim alanının büyük üstadı ve gurusu Peter Drucker’dan. Kitabımızın adı “Peter Drucker’ın En Önemli Beş Sorusu: Bugünün Liderleri için Sürdürülebilir Bilgelik”.

Kitap Türkçe’ye farkı zamanlarda Sola Unitas ve Optimist yayınevleri tarafından kazandırılmış. Kitaptaki düşüncelerin sahibi olan Peter Drucker’ı iş dünyasında tanımayan yoktur, ancak iş dünyasının dışındaki okurlar için kısaca bahsetmek isterim. Peter F. Drucker (1909-2005) yönetim teorisinin öncüsüdür.

Dünyada yönetim ve liderlik konusunun gelişmesine ve ayrı bir disiplin hale gelmesine en çok emek vermiş fikir insanıdır. İş dünyası ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için strateji ve yönetim konularında uzmanlaşmış olan yazar, uzun seneler eğitmen ve danışman olarak çalışmıştır. 30'dan fazla kitap yazmıştır. Yönetim alanının en önemli gurusu olarak tanınır.

Kitap hakkında

Bazı kitaplar, okuduktan sonra dimağınızda belli bir tat bırakır, bazıları ise beyninizde ışıklar yakar. Bu kitap bana göre ikinci kategoride. Şirketinizde amacınız, müşterileriniz ve performansınız üzerinde düşünmek ve bunlara yönelik gelişim sağlamak istiyorsanız, bu kitabı okumalısınız.

Kitap, her biri stratejik liderlik ve yönetim üzerine etkili düşüncelere yol açabilecek beş basit ama derinlemesine soruyu içermekte. Drucker, bu soruların, iş liderlerinin kendi organizasyonlarını daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacağına inanmaktadır.

Drucker'ın kitabı genellikle bir çalışma kitabı olarak kullanılır ve liderlerin bu soruları kendi organizasyonlarına uygulamasını ve onlara yanıt vermesini teşvik eder. Bu sorular, aynı zamanda bir organizasyonun performansını ve başarısını değerlendirmek ve iyileştirmek için bir çerçeve sağlar.

Kitabın arkasındaki temel fikir

Drucker kitapta, işin temelini oluşturan ve bir organizasyonun başarısı için kritik olan temel unsurları belirlemek ve anlamanın önemini vurguluyor. Drucker, liderlik ve yönetim konusunun karmaşık olduğunu düşünmesine rağmen, bir organizasyonun başarısının temelinde beş basit sorunun yattığına inanıyor: "Misyonumuz nedir?", "Müşterimiz kim?", "Müşteri neye değer verir?", "Sonuçlarımız neler?" ve "Planımız nedir?".

İlk soru "Misyonumuz nedir?" sorusudur. Drucker, herhangi bir organizasyonun başlangıç noktasının iyi ifade edilmiş bir misyon tanımı olduğunu söylemektedir. Bu, organizasyonun varoluş nedenini ve temel değerlerini tanımlar. Misyon açık, özlü ve anlamlı olmalıdır. Çalışanlara ilham vermeli, müşterileri çekmeli ve tüm organizasyonel çabaları yönlendirmelidir. Sadece para kazanmakla ilgili değil, organizasyonun topluma ne tür bir değer sağlayabileceği ile ilgili bir denge noktasıdır.

İkinci soru "Müşterimiz kim?" sorusudur. Müşteri, şirketin işinin ne olduğunu belirleyen kişidir. Drucker, müşterinin algısının kuruluşun gerçeği olduğuna dikkat çekiyor. İşletmelerin birincil müşterilerinin kim olduğunu yani kimi tatmin etmeyi amaçladıklarını iyi bilmeleri gerekir.

Ayrıca birincil müşteriyi etkileyen veya ondan etkilenen ikincil müşterileri de tanımlayabilmelidirler. Müşteri ihtiyaç larını, arzularını ve davranışlarını anlamak, şirketin katma değer yaratması için kritik önem taşır.

Üçüncü soru "Müşteri neye değer veriyor?” sorusudur. Bu, işletmenin “müşterinin neye değer verdiğine dair düşünce ve inançları” ile değil, “müşterinin gerçekte neyi değerli olarak algıladığıyla” ilgilidir.

Bu sorunun cevaplanması, müşterinin derinlemesine anlaşılmasını, sürekli öğrenmeyi ve müşterilerin ihtiyaçları ve istekleri geliştikçe bu duruma uyum sağlamayı gerektirir. Bu değer yalnızca fiyat veya ürünle ilgili değil, aynı zamanda deneyim, hizmet ve marka, yani müşterinin şirket ile ilişkilendirdiği her şeyle ilgilidir.

Dördüncü soru "Sonuçlarımız neler?" sorusudur. Drucker, organizasyonların istedikleri sonuçları tanımlamaları ve performanslarını buna göre ölçmeleri gerektiğini savunur.

Bu soru, organizasyonun misyonunu gerçekleştirdiğinden emin olmak ile ilgilidir. Niceliksel ölçümler (örneğin, satış rakamları veya kar marjları) gerekli olsa da yeterli değildir. Müşteri memnuniyeti veya çalışanların bağlılığı gibi niteliksel sonuçlar da çok önemlidir. Drucker, çıktılar yerine sonuçların, verimlilik yerine etkililiğin daha önemli olduğunu ileri sürer.

Beşinci soru ise "Planımız nedir?" sorusudur. Bu soru, organizasyonun stratejik hedefleri, kaynak tahsisi ve eylem planlarıyla ilgilidir. İyi bir plan, organizasyonun hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları ve gereken kaynakları belirtir. Ayrıca potansiyel riskleri ve fırsatları da tanımlar. Plan, değişikliği karşılamak için yeterince esnek, ancak organizasyonu odaklı ve uyumlu tutmak için yeterince sağlam olmalıdır.

Drucker’dan liderlere bazı tavsiyeler

Misyon size amaçları, yönü ve motivasyonu sağlar. Liderlerin en temel görevi ekiplerinin misyonu anlaması ve uyumlu olmasıdır. Organizasyon, müşteri yaratmak ve hizmet vermek için vardır.

Liderler, müşteriyi derinden anlamaya ve müşteri değerine odaklanmaya teşvik etmelidirler. Başarının ölçüsü, müşteriye sağlanan değer ve topluma olan etkidir. Liderler hem niceliksel hem de niteliksel metriklere sahip dengeli bir skor kartı geliştirmelidirler.

Stratejik bir plana sahip olmak çok önemlidir, ancak planı uygulamak daha da önemlidir. Liderler, hem stratejik düşünmeyi hem de operasyonel mükemmelliği teşvik etmelidirler. İş dünyasında sabit olan tek şey değişimdir.

Liderler, sürekli öğrenme, geri bildirim ve adaptasyon kültürünü teşvik etmelidirler. Bir organizasyonun en önemli varlığı insanlarıdır. Liderler, ekiplerine ilham vermeli, onları yetkilendirmeli ve geliştirmelidirler. Organizasyonların topluma katkı sağlamaları şarttır. Liderler, organizasyonlarının topluma olumlu bir katkı sağladığından emin olmalıdırlar.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar