13 °C
Filiz Karaosmanoğlu
Filiz Karaosmanoğlu SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr

Yaratıcı ekonomi yaratıcı endüstri

Birleşmiş Milletler (BM) "Güçlü BM:Daha İyi Bir Dünya" sloganı ile ana organlarına bağlı yapılanlamalarla çalışan kocaman bir ailedir. Genel Kurul'a bağlı yardımcı organlar; fonlar ve programlar; araştırma ve eğitim; diğer yapılanmalar sınıfl aması vardır. Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü (UNCTAD) diğer yapılanmalarda, Uluslararası Ticaret Merkezi (UNWTO) yanında yer alır. UNCTAD genel merkezi Cenevre'de olan 1964 yılında kurulmuş, Genel Kurul ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'e rapor sunan, ticaret, finans, yatırım ve teknolojiye odaklanarak ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele alan, gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomiye eşit olarak katılmalarına yardımcı olan hükümetlerarası bir kurumdur.
"Düşün, Tartış, Dağıt" söz dağarcığı ile tanımlanan UNCTAD raporları çok mühimdir. Ticaret ve Kalkınma Raporu, Dünya Yatırım Raporu, En Az Gelişmiş Ülkeler Raporu, Afrika'da Ekonomik Kalkınma Raporu, Teknoloji ve İnovasyon Raporu, Bilgi Ekonomisi Raporu, Deniz Taşımacığı Raporu gibi çalışmalar bütünleşmiş küresel ekonominin canlandırılması için ülkelere duyurulmaktadır. Çünkü ülkeler BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl erini fırsat görerek, daha kapsayıcı ve şefk atli küresel ekonomi için imece yapmalıdır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü önemli bir kavramı, "Yaratıcı Ekonomi" tanımını dünya ekonomi ve kalkınma gündemine sundu. Yaratıcı ekonomi, imgelerin, seslerin, metinlerin ve sembollerin hâkim olduğu çağdaş bir dünyada yaratıcılık, kültür, ekonomi ve teknoloji arasındaki arabirimle ilgilenen yeni bir kavramdır. Yaratıcı endüstriler dünya ekonomisindeki en dinamik sektörlerden olup, gelişmekte olan ülkelerin, dünya ekonomisinin ortaya çıkmakta olan yüksek büyüme alanlarına sıçramasına için yeni fırsatlar sunmaktadır.

"BM Yaratıcı Ekonomi Ağı" ile UNCTAD hükümet, yaratıcı profesyoneller, akademi, sanatçılar, iş dünyası ve sivil toplum arasında ağ oluşturarak bilim, bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını kolaylaştırmakta ve açık işbirliği platformunu yaratmakta. "Yaratıcı Ekonominin Kalkınma İçin Güçlendirilmesi" teknik işbirliği projesinin ana çıktısı olarak politika odaklı ve "Uygun-Yapılabilir Kalkınma Seçeneği" olarak sunulan Yaratıcı Ekonomi Raporu, UNCTAD ile BM Kalkınma Programı (UNDP) Güney-Güney İşbirliği Özel Birimi tarafından 2010 yılında sunuldu. Bu rapor BM'in yenilikçi bakış açısını "Tek BM", ancak çok uluslu işbirliği ile çalışan "Tek Ses" söylemini mükemmel bir örnekle ortaya koyarak yaratıcılığın yatırım başlığında geri dönüşünü etkili bir şekilde özetlemekte ve "Yeterli şekilde beslenen yaratıcılık kültürü besler, insan merkezli bir kalkınmayı aşılar ve toplumsal kapsayıcılık, kültürel çeşitlilik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunurken, iş yaratma, inovasyon ve ticaret için temel bileşeni oluşturur" demektedir. Ardından etkinlikler ve raporlar ile yaratıcı ekonomi geliştirildi. Geliştiriliyor.

Günümüz ekonomisinde bilimsel; teknolojik, ekonomik; kültürel yaratıcılık doğası gereği birbiriyle etkileşerek ilerlemekte ve yaratıcı endüstriler gelişmekte. Yaratıcı endüstriler kültürel ve geleneksel miras, sanat (görsel, performans), tasarım (iç mimari, grafik, moda, mücevher, oyuncak), yaratıcı hizmetler (mimari, reklam, yaratıcı ar-ge, kültür, eğlence), medya (basılı, görsel, işitsel) ve yeni medya (yazılım, video oyunları, digitalleştirilmiş reklam) olarak sınıfl anmakta ve tasarım, yaratıcı hizmetler ile yeni medya işlevsel yaratıcılık olarak öne çıkmakta.
Ülkemizin UNCTAD nezdinde tanımlanan konumu ve yapılagelen anlaşmalar umut verici. Yaşanan bildiğimiz zorlukları aşmak için seçim ardından ivme kazandığımız bugünlerde, genç nüfusumuz lokomotifl iğinde yaratıcı endüstrimizin tüm alt başlıklarında gelişmesi hem yaşamımızı renkli kılacak hem de ekonomimizi çoşturacak. Sürdürülebilir kalkınacağız. Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı(2018-2020) yeni yayınlandı. Türk Tasarım Danışma Konseyi, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, Türk Dünyası Tasarım Şurası, Türkiye Tasarım Haftası başlıklarını duyacağız. Çalışacağız ve ülkemiz bir Tasarım Müzesi sahibi olacak.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.