23 °C

Ayrılan ödeneğin yüzde 53'ü kullanıldı

Yılın ilk yarısında cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonu için 650 milyon lira harcandı. 1 milyar 220 milyon 750 bin liralık ödeneğin yüzde 53.17'si kullanıldı

Ayrılan ödeneğin yüzde 53'ü kullanıldı

ANKARA - Genel aydınlatma için bu yıl Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne 1 milyar 220 milyon 750 bin lira ödenek tahsis edilirken, yılın ilk yarısında cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna 650 milyon lira harcandı. 

Kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ait elektrik tüketim bedelleri Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanırken, 30 Mart 2013'te yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile bu alanda yeni bir düzenlemeye gidildi. 

1 milyar 220 milyon 750 bin lira ödenek sağlandı

Düzenlemeyle, 31 Aralık 2015'e kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanması kararlaştırıldı. Bakanlar Kuruluna bu süreyi 2 yıla kadar da uzatma yetkisi verildi. 

Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde 10'u, diğer belediyelerde yüzde 5'i olarak belirlendi. Bu sınırlar dışında aydınlatma giderlerinin yüzde 10'unun ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanması hüküm altına alındı. Bakanlar Kurulu, bu oranları 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı.  

İlk yarıda ödeneğin yüzde 53.17'si kullanıldı  

Bu kapsamda, Bakanlığın Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine bu yıl tüketim, mal ve malzeme alımlarına yönelik olarak 1 milyar 220 milyon 750 bin lira ödenek tahsis edildi.   

Kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ait elektrik tüketim bedelleri için söz konusu ödenekten yılın ilk yarısında 649 milyon 20 bin 787 liralık harcama yapıldı. Yılın ilk yarısında ve ödeneğin yüzde 53,17'si kullanıldı.  

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap