Depolamalı RES ve GES’e 18 milyar dolarlık yatırım

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarında rekor beklediklerini belirterek, "Kurulumuzun verdiği depolamalı ön lisans kurulu gücü, 9 bin 500 megavatı geçti. Bu, sahada 18 milyar dolar düzeyinde yatırım anlamına geliyor" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Enerji Piyasası Düzen­leme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz depolamalı rüzgar enerjisi sant­rali (RES) ve güneş enerjisi sant­rallerindeki (GES lisans süreç­lerine ilişkin gelişmeleri değer­lendirdi.

EPDK'nin, 19 Kasım 2022 ta­rihli Resmi Gazete'de yayım­lanan ikincil mevzuat değişik­liklerinin ardından depolama­lı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladığını anımsatan Yılmaz, 6 ayda kuru­ma 252 bin megavatı aşan depo­lamalı RES-GES yatırımı başvu­rusu yapıldığını aktardı.

Yılmaz, Türkiye elektrik kuru­lu gücünün yaklaşık iki buçuk ka­tı ölçeğindeki başvuruların 270 milyar doları bulan yatırım tale­bine karşılık geldiğini vurgula­yarak, mevcut kapasite dikkate alındığında 40-45 milyar dolarlık bir yatırımın sahaya yansıyacağı­nı ifade etti.

“Saha çalışmaları devam ediyor”

Yılmaz, son kurul toplantı­sında, 974 megavat kapasiteli 11 RES, 500,29 megavat kapasiteli 9 GES olmak üzere toplam 1474,29 megavat kurulu gücündeki depo­lamalı RES ve GES için ön lisans verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplamda 120 projeye 9 bin 514 megavat ön li­sans vermiş olduk. Bunun 5 bin 603 megavatı rüzgar enerjisi ve 3 bin 911 megavatı da güneş ener­jisi santral yatırımları. 68'i RES ve 52'si GES. Enerji sektörü Tür­kiye Yüzyılı'na hazır. Depolama­lı RES-GES yatırımlarında re­kor bekliyoruz. Başvurularda za­ten bunu net şekilde görmüştük. Kurulumuzun verdiği depola­malı ön lisans kurulu gücü 9 bin 500 megavatı geçti. Bu, sahada 18 milyar dolar düzeyinde yatırım anlamına geliyor. Kurum olarak verdiğimiz ön lisanslar her hafta artacak."

Depolamalı RES ve GES ya­tırımları için saha çalışmaları­nın özellikle Karaman, Tekirdağ, Kırklareli, Antalya gibi farklı il­lerde yoğunlaştığını ifade eden Yılmaz, "Bu illere önümüzde­ki süreçte yenileri de eklenecek. Yatırımcılarımız için elbette si­yasi ve ekonomik istikrar hayati önem taşıyor. İnşallah kamu-ö­zel sektör işbirliğiyle Türki­ye'nin dört bir yanını depolama­lı RES-GES'lerle donatacağız. Depolamalı RES ve GES tesisle­ri ile Türkiye yerli ve yenilenebi­lir enerji kaynaklarından azami düzeyde yararlanacak, ayrıca de­polama sistemleriyle yenilene­bilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerin de baz yük santralle­ri gibi çalışarak tedarik sürekli­liği sağlanacak" değerlendirme­sinde bulundu.

EPDK’dan 2 tarifeye revize

EPDK Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Aytemiz Akaryakıt'ın İzmit ve Kırıkkale'de bulunan tesislerine ilişkin depolama tarifeleri revize edildi. Buna göre, İzmit'teki tesiste benzin ve motorin türleri için günlük depolama maliyeti metreküp başına 2,72 lira, teslim etme ve teslim alma bedeli de iki tür için metreküp başına 34 lira olarak belirlendi. Kırıkkale'de bulunan tesiste de benzin ve motorin türleri için günlük depolama maliyetinin metreküp başına 2,75 lira, teslim etme ve teslim alma bedelinin iki tür için metreküp başına 35 lira olması kararlaştırıldı.