20 °C

Elektriği fazla kesen şirket vatandaşa tazminat ödeyecek

Elektrik dağıtımında hizmet kalitesi yönetmeliği yayımlandı.

Elektriği fazla kesen şirket vatandaşa tazminat ödeyecek

ANKARA (DÜNYA) - Elektrik dağıtımında hizmet kalitesi yönetmeliği yayımlandı. Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri, bir yıl içinde belirlenen sayının üzerinde elektrik kesintisi yaptığında vatandaşa tazminat ödeyecek. Elektrik kesintisi tazminatları için aboneler takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar başvuracak.

Şirketler, isteyen abonelere elektronik posta ve SMS gönderilmek suretiyle kesintilerin bildirilmesine ilişkin gerekli çalışmaları en geç 1 Ocak 2014'te tamamlanmış olacak.

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konu ile ilgili kararı dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmelik, elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin olarak dağıtım şirketleri, perakende satış şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usulleri kapsıyor. Yönetmelikte dağıtım şirketlerinin, dağıtım lisansında belirlenen bölgede bulunan kullanıcılara sunduğu hizmetin kalitesinden ve perakende satış şirketi perakende satış faaliyetine ilişkin ticari kaliteden sorumlu olduğu belirtildi.

Yönetmelikle dağıtım şirketi, inceleme ve denetim amacıyla görevlendirilen veya yetkilendirilen gerçek/tüzel kişilere inceleme ve denetim için gerekli imkânları ve ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri gecikmeksizin sağlamakla ve bu kişilerin görevlerini yerine getirmesi sırasında işbirliği içinde olması gerekecek. Bu şekilde görevlendirilen veya yetkilendirilen personelin görevi hiçbir surette engellenemeyecek ve gecikemeyecek.
 
Uzun kesintilere sınıflandırma

Yönetmelikle birlikte dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin tümünü veya bir kısmını etkileyen uzun, kısa ve geçici kesintileri kaydedecek. Sadece uzun kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesinti olarak sınıflandırılacak. Kısa ve geçici kesintiler bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilir. Bildirimsiz kesintiler için sınır değerler aşıldığında dağıtım şirketi kullanıcıya başvurusuna gerek duyulmaksızın tazminat ödeyecek.

Kesinti tazminatı Mart sonunda 

Bildirimsiz kesintiler için belirlenen sınır değerler aşıldığında dağıtım şirketi belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıcıya başvurusuna gerek duyulmaksızın tazminat ödeyecek. Tazminata hak kazanan her bir kullanıcıya yapılacak ödeme, ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılacak ve tamamlanıncaya kadar müteakip dönemlerde yapılacak. Ödeme, dağıtım sistem kullanım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle, aboneliğin iptali halinde def'aten gerçekleştirilecek.

Tedarik sürekliliği kayıtlarının tutulması

Yönetmeliğe konulan geçici maddeye göre, dağıtım şirketleri 1 Ocak 2014 tarihine kadar OG şebeke bağlantı modelini oluşturup, tedarik sürekliliği kayıt sistemini kuracaklar. 2013 ve 2014 yılları için kısa ve geçici kesintilere ilişkin kayıt tutulması zorunluluğu bulunmayacak. Şirketler, isteyen abonelere elektronik posta ve kısa mesaj gönderilmek suretiyle kesintilerin bildirilmesine ilişkin gerekli çalışmaları en geç 1 Ocak 2014'te tamamlanmış olacaklar.

Dağıtım şirketleri 1 Ocak 2015 tarihine kadar, şebeke bağlantı modelini AG seviyesini de kapsayacak şekilde genişletecek ve dağıtım sisteminde meydana gelen veya dağıtım sistemini etkileyen kesintiden etkilenen AG kullanıcılarının sayısı tedarik sürekliliği kayıt sistemi tarafından belirlenecek.

İzleme altyapı yatırımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş, yönetmelikle ilgili değerlendirmede bulunarak, "Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi ile birlikte yaşanmaya başlanan hizmet kalitesinde ve tahsilatlarda artışı ve kayıp kaçak oranlarındaki azalmayı sürekli kılmak ve bu performansın daha üst noktalara taşınmasını hedefliyoruz" dedi.

Yapılan düzenlemenin elektrik dağıtımında bilhassa en düşük kalitede hizmet alan tüketicileri korumak için bir kullanıcının maruz kaldığı yıllık kesinti süresinin veya sayısının belirlenmiş eşik değeri aşması halinde kendisine tazminat ödenmesini hüküm altına aldığını belirten Köktaş ,bu düzenlemenin diğer hedefinin ise şirketlerin gelir tavanına kalite faktörünü ekleyerek ödül ceza sistemini getirerek sistem çapında ortalama kalite düzeyini yükseltmek olduğun aktardı. Köktaş, bunun için dağıtım şirketlerine belli sürelerin sonuna kadar çok ciddi bir izleme altyapı yatırımı yaparak, kayıt sistemi kurmasını ve bu sonuçları EPDK'ya raporlaması şartı getirdiklerini bildirdi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap