8 °C

Enerji borsası için şirketlere ortaklık çağrısı

EPDK ortaklık esaslarını düzenleyen yönetmeliği onayladı

Enerji borsası için şirketlere ortaklık çağrısı

İSTANBUL (DÜNYA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Enerji Borsası’na sektör şirketlerinin ortaklık esaslarını düzenleyen yönetmeliği onayladı. Bu onay, aynı zamanda şirketlere ortaklık çağrısı niteliği taşıyor. 

30 Mart 2013’te 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 11. Maddesi, sektörde ‘Enerji Borsası’ olarak adlandırılan “Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi”nin (EPİ- AŞ) kurulmasını ve şirket esas sözleşmesi ile teşkilat yönetmeliğinin Kurum tarafından hazırlanmasını öngörmüştü. EPDK, bu kapsamda hazırlanan EPİAŞ Esas Sözleşmesi ile Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği onayladı. 

Esas Sözleşme’nin 6. Maddesi uyarınca EPİAŞ’ın sermayesi 61.572.770 TL olarak belirlendi. Şirket sermayesini temsil eden payların yüzde 40’ı C Grubu pay sahibi olarak elektrik piyasasında tedarik lisansı veya kapsamındaki üretim tesisi işletmeye geçmiş üretim lisansı sahibi tüzel kişilere; doğal gaz piyasasında toptan satış, ithalat, ihracat lisansı sahibi tüzel kişiler veya perakende satışını gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişilere ayrıldı. C Grubu pay sahiplerinin veya (C) grubu pay sahibi olan tüzel kişilerde pay sahibi gerçek veya tüzelkişilerin hiçbirinin payı, doğrudan veya dolaylı olarak şirket sermayesinin yüzde 4’ünü geçemeyecek. Bu oranın tespitinde, kontrol ilişkisi de dikkate alınacak. C Grubu pay sahibi olmak isteyen sektör şirketleri 29 Ağustos 2014 tarihine kadar EPDK’ya yazılı olarak başvuruda bulunacaklar. EPDK’nın internet sitesinde yapılan duyuruya göre; “Başvuru yazısı ile birlikte EPİAŞ’de azami pay sahibi olacağı adeti içeren şirket yönetim kurulu kararı 2 ile ortaklık yapısı beyan tablosu da sunulacak. 29.08.2014 tarihinde mesai bitimine kadar Kurum evrak kaydına girmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Pay sahipliği konusunda şirket yönetim kurulu kararında EPİAŞ’a iştirak edeceği azami pay adedi dışında herhangi bir koşul öne sürülmeyecek, koşul sürülmesi durumunda pay sahipliği talebi dikkate alınmayacak.” 

Uygulama süreci şöyle olacak
Ortaklık başvurusu yapan katılımcıların talep edecekleri pay adeti minimum 50 bin maksimum 2 milyon 462 bin 910 (toplam pay miktarının % 4’ü) arasında olabilecek. Yazılı başvuruda sahip olunacak azami pay miktarı belirtilecek. Yazılı başvuruların alınmasının ardından uygunlukları EPDK tarafından değerlendirilecek ve başvuru sahipleri arasındaki kontrol ilişkisi ile sermaye sınırı göz önünde bulundurularak her bir başvuru sahibinin sahip olabileceği azami hisse adedi ve ödenmesi gereken sermaye tutarı tespit edilecek. Ödenecek sermaye tutarının belirlenmesinden sonra, başvuru sahiplerine söz konusu sermaye tutarını belirlenecek hesap numarasına nakden yatırmaları için süre verilecek. Ödeme yapan tüm başvuru sahipleri esas sözleşmenin imzalanması için davet edilecek ve ardından EPİAŞ, Ticaret Sicilinde tescil edilerek faaliyetine başlayacak.

EPDK elektrik satış tarifesini belirledi
EPDK, yeni dönemde uygulanacak elektrik satış tarifesini belirledi. EPDK’nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine dünden itibaren aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 17.12 Krş/kWh uygulanmasına başlandı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.