12 °C

EPDK'dan yeni bildirim sistemi talimatı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında geçerli olacak Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı yürürlüğe girdi.

EPDK'dan yeni bildirim sistemi talimatı

Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatla, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde enerji piyasasında ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.  

Kurum tarafından kısa sürede sonuçlandırılması gereken çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulacak bilgilerin temin edilmesi maksadıyla bildirim sistemi üzerinden alınacak verilerle diğer mevzuat hükümleri gereği kurumun diğer kurum ve kuruluşlara veri gönderme yükümlülüğünün ifası için bildirim sistemi üzerinden alacağı veriler talimatın kapsamı dışında bırakıldı. 

Bildirim yapma yükümlülüğü, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe lisansın yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim dönemleriyle diğer gerçek ve tüzel kişiler için bu talimatta belirtilen dönemleri kapsayacak.  

Bildirim yükümlüsünün, bildirimin tabi olduğu dönemde faaliyette bulunmaması bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak. Bu durumda söz konusu dönemde bildirime tabi faaliyet yapılmadığını belirtecek şekilde bildirim yapılacak. 

Yükümlünün lisansının sona erdirilmesi veya iptal edilmesi hallerinde söz konusu lisansa dair sona erdirme veya iptal öncesi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin elektronik imzayla yapılması gereken bildirimler yazılı olarak yapılacak. 

Talimatta belirtilen bildirimler, kurul kararıyla belirlenip kurum internet sitesinde yayımlanan bildirim formları aracılığıyla yapılacak. Bildirim sisteminin kullanımı ve bildirim formlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar kurum internet sitesinde yer alacak. Elektronik imzayla yapılması öngörülen bildirimler, bildirim yükümlüsü yetkilileri tarafından, bildirim sistemi kullanılarak elektronik imzayla yapılacak. Bildirim yapma süresi dolduktan sonra gerekçesi belirtilerek düzeltme talebinde bulunulabilecek. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.