Marmara’ya yüzer LNG terminali

Enerji tüketiminin en yoğun olduğu bölgeye, yüzer doğalgaz terminali kurulması için düğmeye basıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KARA

Ülkedeki toplam doğalgaz tüketiminin ağırlıklı bölümünün gerçekleştiği halde gaz giriş kaynaklarının kısıtlı olduğu Marmara kıyılarında, ulusal gaz iletim şebekesine yılda 6 milyar metreküplük doğalgaz basma kapasitesine sahip bir yüzer doğalgaz terminali kurulacak. Türkiye’nin, özellikle kış aylarında yaşanan doğalgaz arz yetersizliğinden etkilenmesini önleyecek projenin ucu göründü. Enerji Günlüğü’nün edindiği bilgilere göre Maks Enerji adlı firma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na FSRU lisansı için başvuruda bulundu. Başvuruya konu tesis, İzmit Körfezi’nin güney kıyılarında kurulacak. Tesisler, Osmangazi Köprüsü’nün Yalova tarafındaki ayağına çok yakın bir noktada, Tavşanlı beldesi sınırları içinde yer alacak.

ÇED raporu bile tamam

Tesislerin kurulacağı arazi, lisans başvurusunu yapan Maks Enerji’ye ait. Daha önce tersane yatırımı düşünülen ancak daha fizibıl olacağı düşünülerek FSRU tesisi kurulmasına karar verilen araziyle ilgili ÇED Raporu da alınmış durumda.

İletim hattına 200-250 metre

LNG gemileriyle getirilecek sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), tesislerde yeniden gazlaştırılarak yaklaşık 200-250 metre mesafedeki BOTAŞ’ın işlettiği ulusal doğalgaz iletim hattına verilecek. BOTAŞ’ın, bölgeden geçen 2x24 inçlik boru hattı bulunuyor. Tesislerin yıllık gazlaştırma ve şebekeye gaz basma kapasitesi 6 milyar metreküp olarak planlandı. Bu rakamın, günlük 17 milyon metreküplük ilave bir gaz giriş imkanı anlamına geldiği hesaplanıyor.

Üçte ikisi BOTAŞ’ın hizmetine

Maks Enerji’nin kuracağı FSRU tesislerinin kapasitesinin 4 milyar metreküplük kısmının doğrudan BOTAŞ tarafından kullanılması bekleniyor. Yatırımcı firma, kalan 2 milyar metreküplük kısmı ise diğer piyasa oyuncularının hizmetine tahsis edecek.

Ucuza gaz getirme imkanı

Marmara kıyısına kurulacak yeni yüzer LNG terminali sayesinde Türkiye’deki özel sektör doğalgaz piyasası oyuncuları için de yeni fırsat kapısı olacak. Terminal sayesinde özellikle piyasa şartları nedeniyle atıl duruma düşen bazı doğalgaz çevrim santralleri ile büyük ölçekli gaz tüketicisi konumundaki sanayi kuruluşları da daha düşük maliyetle gaz tedariki imkanlarına kavuşabilecek.

600 milyon dolarlık yatırım

Maks Enerji’nin Yalova Tavşanlı beldesine kuracağı yüzer LNG terminalinin toplam büyüklüğü 550-600 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bunun 250-300 milyon dolarlık kısmını yüzer terminal bedeli, 100 milyon dolara yakın kısmını kurulum maliyeti, kalan kısmını arsa bedeli oluşturuyor. Zaten tersane arazisi olarak elinde bulunan taşınmaza bir ödeme yapmayacak olması, yatırımcı firmanın en önemli avantajlarından biri olarak gösteriliyor.

Arz güvenliğine büyük katkı

Maks Enerji Yalova Tavşanlı yüzer LNG terminali projesi, doğalgazda yüzde 98 oranında dışa bağımlı bir ülke konumundaki Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlama açısından da kritik bir öneme sahip. Tesisler sayesinde 4 mevcut boru hattı ile 3 farklı ülkeden doğalgaz alan Türkiye’nin eli kısmen rahatlayacak. Söz konusu boru hatları ya da tedarikçilerle ilgili olarak enerji tedarikini sıkıntıya sokabilecek sorunlar yaşanması halinde yüzer LNG terminali tüm açığı kapatamasa da acil ihtiyaçları karşılama konusunda imdada yetişebilecek. Halen doğalgazın yüzde 30’unu tüketen Marmara Bölgesi’ne yakın bir noktada bulunması da terminalin önemini arttırıyor.

Tüketimin yüzde 10'undan fazlasını temsil ediyor

Marmara Denizi kıyısına kurulacak yüzer LNG terminalinden şebekeye verilecek doğalgaz, Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketiminin yüzde 10’undan fazlasını temsil ediyor. Türkiye, iklim şartlarına ve ekonomik büyümeye bağlı olarak değişmekle birlikte yılda yaklaşık 45-50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Bunun yarısından fazlası elektrik üretimi amacıyla doğalgaz çevrim santrallerinde yakılıyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir