10 °C

"Enerjinin asli unsuru tüketici"

EPDK Başkanı Yılmaz, "Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt piyasalarında rekabetin daha da geliştirilmesi temel hedefimizdir" dedi

"Enerjinin asli unsuru tüketici"

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektörünün asli unsurunun tüketici olduğunu belirterek, "Tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve haklarının korunması, en az arz güvenliğinin sağlanması kadar elzem" dedi. 

Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2015-2019 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı'nda, EPDK olarak enerji sektöründeki tüm paydaşlarla samimi diyaloğa açık olduklarını, sektör temsilcileriyle düzenli görüştüklerini ve düzenlemelerde sektör görüşlerini aldıklarını söyledi. 

Elektrik enerjisi ve doğalgaz piyasalarında maliyet esaslı fiyatlandırmanın, piyasanın kendi dinamikleri içerisinde gelişmesinin vazgeçilmez unsuru olduğuna işaret eden Yılmaz, "Çok önemli aşamalar kaydedilmiş olmakla birlikte sosyo-ekonomik nedenlerden ötürü maliyet esaslı fiyat uygulamasında henüz istenen aşamaya gelinmemiştir" dedi. 

Yılmaz, önümüzdeki dönemde tarife uygulamalarında "çapraz sübvansiyon" ihtiyacını azaltmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bununla birlikte sadece gerçekten ihtiyacı olanların desteklenmesine ilişkin mekanizmalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi artık ötelenemez bir gereklilik haline geldi. Enerji sektörünün asli unsuru tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve haklarının korunması, en az arz güvenliğinin sağlanması kadar elzem" değerlendirmesinde bulundu. 

"Her türlü yasal düzenleme tüm sektörlere faydalı olur"

Mustafa Yılmaz, yeni strateji belgesi taslağında öngörülen hedef ve eylemlerin önemli kısmının EPDK'nın sorumluluğundaki konulara ilişkin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: 

"Bunlardan bazıları piyasa işleyişi, bazıları ise kurumsal işleyişimiz hakkındadır. Kurumsal işleyişimize ilişkin hususların, bir strateji belgesinin konusu olmaması gerektiğine inanıyoruz. Kurumumuzun 13 yıllık deneyimiyle kendi işleyişine ilişkin hedef ve süreçleri belirleme salahiyetine sahiptir. Bu noktada, kurumumuzun hesap verebilirliğini güçlendirecek her türlü yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi tüm sektörlere faydalı olacaktır." 

Elektrik piyasasında fiyat oluşumuna ilişkin bazı eleştiriler yapıldığını anımsatan Yılmaz, "Bu eleştirilerin esasını, kamu uhdesindeki üretim fiyatlama yöntemi oluşturmaktadır. Fiyat oluşum sürecinin şeffaflaştırılması, fiyat oluşumuna müdahale edilmesini engelleyici, bağlayıcı hükümleri ve daha da önemlisi bu hükümlerin uygulanmasının denetlenmesini ve raporlanmasını gerektirir" diye konuştu. 

"Artık daha fazla tüketici odaklı bir bakış açısı egemen kılmalıyız"

Yılmaz, önümüzdeki dönemde tüketicileri merkeze alan bir yaklaşımı hayata geçirme kararlılığında olacaklarını belirterek, şöyle devam etti: 

"Taslakta 2023 yılına kadar elektrik üretiminde birincil kaynakların paylarının gelişimine ilişkin hedeflere yer verilmiştir. Bu hedeflerin bir kısmının oldukça iddialı olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte bu hedeflere nasıl ve hangi araçlarla ulaşılacağının açıklanması hedefe doğru güçlü adımlar atılmasını kolaylaştıracaktır. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt piyasalarında rekabetin daha da geliştirilmesi temel hedefimizdir. Artık daha fazla tüketici odaklı bir bakış açısını egemen kılmamız gerekiyor." 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.