Türkiye enerji ithalatına 13.4 milyar dolar akıttı

Dış ticaret açığının yüzde 5.1 artışla 21 milyar 684 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği 2013 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 9.7 oranında azalışla 13 milyar 425 milyon dolar oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 oranında artışla 21 milyar 684 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği 2013 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 9.7 oranında azalışla 13 milyar 425 milyon dolara geriledi. Bu dönemde Türkiye'nin enerji ithalatı faturası, geçen yılın aynı dönemine göre 10 puan gerilereyerek, dış ticaret açığının yüzde 62'sini oluşturdu. 

ANKA'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden yaptığı belirlemeye göre, ihracatın yüzde 5 artışla 37 milyar 73 milyon dolara ulaştığı, ithalatın ise yüzde 5 artarak 58 milyar 757 milyon dolara yükseldiği 2013 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye 21 milyar 684 milyon dolar düzeyinde dış ticaret açığı verdi. Enerji ithalatı, 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 9.7 oranında azalış gösterdi. Türkiye'nin yılın ilk üç ayında verdiği dış ticaret açığının yüzde 62'sini enerji ithalatı oluşturdu. 2012 yılının ilk çeyreğinde enerji ithalatının dış açık içindeki payı yüzde 72 düzeyindeydi. 

Gizli veri adı altında toplanan Türkiye'nin petrol, doğalgaz ve bitümenli taşkömürü ithalatı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 14.3 azalarak 8 milyar 925 milyon dolara geriledi. (Gizleme uygulanarak aynı fasıl altında tek bir GTİP kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer, sınıflamalarda ana grup toplamlarının kaybolmaması amacıyla gizli veri olarak ayrı gruplandırıldı.) Buna 116.4 milyon dolarlık elektrik enerjisi kalemi, 626 milyon dolar doğalgaz ve mamul gaz kalemi, 3 milyar 525 milyon dolar petrol ve petrolden elde edilen ürün, 232 milyon dolar taş kömürü, kok kömürü, briket kömürü kalemleri eklendiğinde, Türkiye'nin enerji ithalatı faturası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 oranında azalarak 13 milyar 425 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin enerji ithalatı 14 milyar 873 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti. 

[PAGE]

Binek otomobil ithalatı yüzde 43.6 arttı

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin yatırım malları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.6 oranında artışla 8 milyar 317 milyon dolara, hammadde ithalatı yüzde 4.8 artışla 43 milyar 352 milyon dolara yükseldi. Tüketim malları ithalatı ise anılan dönemde yüzde 12.1 artışla 6 milyar 870 milyon dolara yükseldi. 2013 yılının ilk çeyreğinde binek otomobil ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.6 oranında artarak 1 milyar 718 milyon dolara yükseldi. Motorlu kara taşıtları ithalatının yüzde 16.2 artarak 3 milyar 324 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği dönemde, diğer taşıt araçları ithalatı yüzde 21.5 azalışla 1 milyar 133 milyon dolar oldu. 

[PAGE]

Dayanıklı tüketim malları ithalatı 1.1 milyar dolar

2013 yılı Ocak-Mart döneminde dayanıklı tüketim malları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı. 2012 yılının ilk üç ayında 1 milyar 16 milyon dolarlık dayanıklı tüketim malı ithal eden Türkiye, 2013 yılının aynı döneminde 1 milyar 147 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 2013 yılı Ocak-Mart döneminde yarı dayanıklı tüketim malı ithalatı yüzde 3.9 artışla 1 milyar 561 milyon dolara, dayanıksız tüketim malları ithalatı ise yüzde 1.9 artışla 1 milyar 370 milyon dolara yükseldi. 

[PAGE]

Metal cevheri ve hurdalar ithalatı 1.96 milyar dolar

Metal cevheri, döküntüler ve hurdalar ithalatı 2013 yılının Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.1 azalışla 1 milyar 961 milyon dolar oldu. Bu dönemde demir ve çelik ithalatı yüzde 12.6 artarak 2 milyar 974 milyon dolara yükseldi. 2013 yılı Ocak-Mart döneminde demir ihtiva etmeyen madenler ithalatı yüzde 8.4 artışla 1 milyar 978 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, elektrik makineleri aksam parçaları yüzde 21.4 azalışla 2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde büro makineleri ithalatı yüzde 27.4 artışla 993 milyon dolar oldu. Güç üreten makineler ve araçlar ithalatı yüzde 27.6 artışla 1 milyar 984 milyon dolara yükselirken, diğer genel endüstri makine aksamları ithalatı yüzde 7.1 artarak 2 milyar 189 milyon dolara ulaştı.