Türkiye'nin kaynakları, enerji ithalatını azaltmaya yeter

Türkiye, sahip olduğu güneşlenme değerleri ile yenilenebilir enerjide fark yaratabilir. Özellikle rüzgâr gücüyle bilinen ülkemizde, 2030 yılına kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının yüzde 70’lere çıkacağı öngörülüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, “Kaynaklarımızdan üreteceğimiz elektriği kullanarak bu alandaki ithalatımızı önemli ölçüde azaltmalıyız” dedi.

Başak Nur GÖKÇAM

Sürdürülebilir yaşamın teminatında, yenilenebilir enerji büyük bir paya sahip. Çünkü yenilenebilir kaynaklar, fosil yakıtlara kıyasla, daha temiz ve daha güvenlidir.

Çevresel etkileri azaltmanın yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele edebilmek ve ekonomik fayda bakımından da öneme sahip olan sürdürülebilir kaynakların önemine değinen ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, “Bu alandaki dönüşüm bizimle birlikte pek çok kurum ve kuruluşu da memnun etti. Yenilenebilir enerji tarafında şimdilik çalışmalarımızın merkezine solar sistemleri ve bu alandaki en yeni teknolojileri koyduk” dedi.

Günümüzün en büyük sorununun özellikle büyük şehirlerdeki bina yoğunluğu olduğunu belirten Gündüz, “Dünya üzerinde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını binalar oluşturmakta. Biz bu alanda binalarımızda ve onları besleyen elektrik şebekelerinde değişimi ve dijital dönüşümü hızlandırarak verimliliği, esnekliği ve büyümeyi artırma çabası içindeyiz.

Esnek enerji şebekesi altyapılarına sahip olmak, performans ve verimliliği artırmak yanında maliyetleri de azaltmakta. Bizler bu alanda müşterilerimize maliyetleri azaltabilmek adına Fotovoltaik Panel (Güneş Enerjisi) sistem çözümleri önermekte, projelendirmekte ve uygulamasını yapmaktayız” diye konuştu.

Gelişmekte olan akıllı bina teknolojisinin, veriyi her defasında otomatikleştirerek teknolojinin benimsenmesini kolaylaştırdığını ve teknolojiyi daha kârlı hale getirdiğinin altını çizen Gündüz, “Bu üç trend, sürdürülebilirliği ön planda tutmayı vadettiği için de sektörümüzde yaygınlaşması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz.

Öte yandan sürdürülebilir şehir içi ulaşım tarafında da, Türkiye’de raylı sistemlerin elektrik işleri alanında sektör lideri olarak bu alana yönelik ilgi ve yatırımların sürekliliğinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Artan maliyetler, yenilenebilir enerjiye yönlendiriyor

 2021 yılsonundan itibaren ülkemizde çok hızlı şekilde yenilenebilir enerji dönüşümü olduğunu söyleyen Nevhan Gündüz şöyle devam etti: “Bu dönüşümün en önemli sebeplerinin başında artan elektrik/enerji maliyetleri geliyor. Atıl duran bu alanlar yatırımcıların önemli maliyet kalemlerinden olan elektrik faturalarında hatırı sayılır bir düşüşe vesile oluyor.

Son 2 yıldır, yaygın olarak sıfırdan yatırımların dizayn aşamasında da çatı gibi atıl alanların güneş panelleri ile projelendirildiğini sıklıkla gözlemliyoruz. Bu durumun hepimiz için umut verici.” Türkiye ve dünyada yenilenebilir enerjinin durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Gündüz, “Ülkemiz genelinin güneşlenme değerleri oldukça yüksek seviyede. Rüzgar tarafında da oldukça şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu durumu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2030 yılına kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 70’lere çıkması öngörülüyor. Bunu gerçekleştirebilirsek çok önemli bir iş başarmış oluruz zira 2022 yılında enerji ithalatının bize faturası 100 milyar dolar civarında. Kendi kaynaklarımızdan üreteceğimiz elektriği kullanarak bu alandaki ithalatımızı önemli ölçüde azaltmalıyız” dedi.

Türkiye’de hem konut, hem ulaştırma, hem de sanayi tarafında büyük ölçüde ülke kaynaklarından elde edilemeyen enerji tiplerinin tüketildiğini belirten Gündüz “Bu durum ithalat kaynaklı enerji bağımlılığını had safhada tutmakta ve döviz kurları başta olmak üzere ülkemizin ekonomik figürlerini olumsuz yönde etkilemekte. Kaldı ki, ekonomik imkanlardan bağımsız olarak kimi gelişmiş ülkelerin de enerji taleplerini karşılamakta zorlandığına 2022 yılında şahit olduk. Bahsi geçen enerji sorununun 2022 yılında krize dönüşerek derinleşmesi tüm bu yaşananların ağırlaşarak tekrar edebileceğine işaret ediyor” dedi.

78 ton atığı geri dönüştürdü

2015 yılında “ORGE Geri Dönüşüm Programı kapsamında özellikle kabloların faaliyetlerde kullanılması mümkün olmayan hurdaların geri dönüşümle tekrar kazanıldığı bilgisini veren Nevhan Gündüz, “ 600 ton a yakın atığı depolamak ya da yakmak yerine geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. 2022 yılında yaklaşık 34 tonu kablo kaynaklı 78 tonun üstünde atığın geri dönüşümünü gerçekleştirdik” dedi.