4 °C

Zeytinliklere sanayi tesisi yapılabilecek

Sanayi Komisyonu'da görüşmeleri süren 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi' tasarısının mevcut şekliyle kabul edilmesi durumunda, 'kamu yararı' durumunda valilik kurullarının onayı ile zeytinlik sahalara sanayi ve maden alanları yapılabilmesinin önü açıldı.

Zeytinliklere sanayi tesisi yapılabilecek

Zeytinliklerin koruma kalkanı olarak kabul edilen 3573 sayılı 'Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un 20. maddesinde, "Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Zeytinlik sahaları daraltılamaz" ifadeleri yer alıyor.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan ve Sanayi Komisyonu'da görüşmeleri süren 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi' tasarısında 3573 sayılı kanunun 20. maddesi esnetilerek zeytinlik alanlarda 'kamu yararı' durumunda madencilik işletmeleri ve ocakları ile sanayi tesisleri kurulmasının önü açılıyor.

Zeytindostu Derneği Başkanı Murat Çetin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mecliste milletvekilleriyle görüşmelerimizi yaptık. Çabamız bu değişikliğin torba yasadan tamamen çıkarılıp Tarım Komisyonu'na gönderilmesini sağlamaktı. Bu gerçekleşmedi.
Biz konuya siyaset üstü bir anlayışla yaklaşıyoruz. Üzerinde en çok tartışılan maddeler komisyondan geçmiş durumda. Bu şekilde yasalaşması durumunda, valilik bünyesinde oluşturulacak kurullar zeytinlik sahalarını bu vasıftan çıkarabilecek. Ayrıca 'kamu yararı' diyerek bu alanlara sanayi ve maden alanları yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ilgili tasarıda dün yapılan bir değişiklik ile zeytinliklere konut ve turistik tesis yapılması yasaklandı.

'7 maddenin tamamı tasarıdan çıkarılsın''7 maddenin tamamı tasarıdan çıkarılsın'

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.