Japonya'da ekonominin motoru teknoloji olacak

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesinde Japonya’nın ekonomik büyüme stratejisinin temelinde robotların olacağı sinyalini vermişti. Abe, üç temel teknoloji üzerine odaklanıyor: Nesnelerin interneti, drone’lar ve hassas tıp.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Japonya son yıllarda fiziksel ve dijital altyapısını geleceğe hazırlamak için önemli yatırımlar yapıyor.

Ülke, bu yıl Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin “Teknolojik Hazırlık” sıralamasında dört basamak birden yükselerek dünyanın en inovatif 8. ülkesi oldu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesinde Japonya’nın ekonomik büyüme stratejisinin temelinde robotların olacağı sinyalini zaten vermişti.

Abe, teknoloijyi sadece ekonomik büyümenin motoru olarak görmüyor; anı zamanda ülkede yaşanan nüfus sorununun çözümünde de bir çıkış yolu olarak değerlendiriyor. Bundan bir süre önce , Gelecek İçin Yatırımlar Konseyi’ne yaptığı açıklamada, “2025 yılına hızla yaklaşıyoruz. 1946- 1964 yılları arasında doğan ‘Baby Boomer’ kuşağı 2025 yılında 75 yaşında olacak. 4. Sanayi Devrimi teknolojileri sosyal güvenlik sistemimizi önemli ölçüde iyileştirecek; bunama ile ilgili sorunlara da çözüm üretecek" yorumlarında bulunmuştu. Abe, üç temel teknoloji üzerine odaklanıyor. Bunlar; nesnelerin interneti, dronlar ve hassas tıp. Tokyo’nun, drone teslimatına izin veren ilk megaşehir olması bekleniyor.

Endüstri 4.0’ın 2030 yılından itibaren Japonya’ya yaklaşık 1 trilyon dolarlık ek gelir yaratması hedefleniyor.

Sağlık sektöründe ise, “hassas tıp”odak noktasında. Araştırmalar, kanser tedavisine yoğunlaşıyor; çünkü bugün Japonya’da ölümlerin çok büyük bir bölümü kanserden kaynaklanıyor. Japonya’nın sağlık sektöründe yeni teknolojilere yatırım yapmasının tek nedeni ortalama yaşam süresini yükseltmek değil, aynı zamanda ülke ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturan sağlık maliyetlerini de düşürmek.

Japonya’yı herkesin önüne "fırlatması" ve 4. Sanayi Devrimi’nin lideri konumuna getirmesi beklenen bu 3 teknolojiye yakından bakalım:

1. NESNELERİN İNTERNETİ Japonya, nesnelerin internetine (IoT) en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. IoT, bir yanda ülke ekonomisini olumlu yönde dönüştürürken, diğer yanda yaklaşık 127 milyona ulaşan nüfusun yaşam kalitesini iyileştiriyor. Accenture ve Frontier Economics tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Endüstri 4.0’ın 2030 yılından itibaren Japonya’ya yaklaşık 1 trilyon dolarlık ek gelir yaratması bekleniyor. Ülkenin yaşlanan nüfusu ve daralan işgücü dikkate alındığında, IoT uluslararası arenada rekabetçi kalabilmenin tek yolu olarak yükseliyor. IoT aynı zamanda, şehirlerin ve yaşlanan nüfusun yönetimiaçısından da yaşamsal bir araç olarak değerlendiriliyor. Iot’un rol üstlendiği bir diğer alan da, ülkedeki yaşlı nüfusun bakım sürecinin iyileştirilmesi. Uzaktan sağlık kontrolü sağlayan teknolojiler bu alanda radikal bir değişimi beraberinde getiriyor.

2. DRONE’LAR Japonya’da drone’lar ulaşımı zor olan bölgelere erişim için önemli bir ihtiyaç olarak değerlendiriliyor. Merkezden uzak bölgelerde yaşayan nüfusun hayat şartlarının iyileştirilmesi için perakende, sosyal hizmetler, tarım gibi alanlarda otomasyonun artması; drone kullanımının yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2020’de drone'ların Tokyo’da kullanımını hedefl iyor. Kırsal alanda drone kullanımı ise bu yıl e-ticaret devi Rakuten ve perakende zinciri Lawsons işbirliğinde, Fukushima bölgesind e hayata geçiyor.

3. HASSAS TIP Japonya hızla yaşlanıyor. 2016 yılında Japonya’daki ölümlerin yüzde 28.5’i kanserden kaynaklandı. Bu nedenle; Japon hükümeti Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı aracılığıyla hassas tıp alanında önemli yatırımlar yapıyor. Hassas tıp, başta kanser olmak üzere bir çok hastalığın kişiye özel tarafl arını genetik düzeyde teşhis edilip hedefe yönelik tedavi yapılmasına olanak tanıyor. Bu arada, 2030 itibariyle diyabet ve beyin hastalıklarının ekonomik açıdan ciddi bir maliyet yaratacağı ifade ediliyor. Hastalıkların kolayca teşhis edilebilmesi için büyük veri ve yapay zeka kullanımını teşvik eden Japonya, bu alandaki planların ne zaman yürürlüğe gireceğine dair henüz net bir karar açıklamış değil. Ama çok geç kalmayacağı kesin.

Bu konularda ilginizi çekebilir