Medikal ve termal turizmde hedef 8.6 milyar dolar

Türkiye'nin medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesi yükseltilerek dünyadaki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, uygulamaya girecek eylem planıyla medikal ve termal turizminden yılda yaklaşık 8.6 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. 

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş, yaptığı açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık turizminin geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti. 

Tontuş, sağlık turizmi kapsamında, tıbbi tedavinin yanı sıra termal kaynakların kullanılması, rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesinin de bahis konusu olduğunu ifade etti. 

Türkiye'nin sağlık turizmi açısından birçok kaynağa sahip olduğunu vurgulayan Tontuş, Bakanlık tarafından "Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı" hazırlandığını hatırlattı. Tontuş, "Türkiye'nin medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini yükselterek dünyada rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz" dedi. 

Program dahilinde hazırlanan eylem planı öncesinde ilgili tüm aktörlerin görüşlerinin alındığını dile getiren Tontuş, şunları kaydetti: 

"Termal turizmde 100 bin yatak kapasitesinin oluşturulması, 1 milyon 500 bin (600 bin tedavi amaçlı) yabancı termal turiste hizmet sunulması, 3 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. 

Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması, 750 bin yabancı hastanın tedavi edilmesi, 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi öngörülmektedir. 

İleri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması, 150 bin yabancı turistin ülkemizi ziyaret etmesi, 750 milyon dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir." 

Türkiye'nin medikal turizmde hedefi ilk 5  

Medikal turizmde Türkiye'nin dünyadaki ilk 5 ülke arasına girmesinin hedeflendiğini vurgulayan Tontuş, sağlık turizmine yönelik kurumsal ve hukuki altyapının geliştirileceğini, fiziki ve teknik alt yapının iyileştirileceğini ve hizmet kalitesinin artırılacağını ve etkin tanıtım-pazarlama yapılacağını bildirdi. 

Sağlık turizmi stratejisi ve eylem planı çerçevesinde kamu kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirileceğini de belirten Tontuş, şu ifadeleri kullandı: 

"Kamu ile özel sektör arasında işbirliği güçlendirilecek, mevzuat altyapısı oluşturulacak. 

Hastane, turizm otel, klinik otel, ileri yaş ve engelli turizm altyapısı envanterleri hazırlanacak; sağlık turizmi kapsamında yatırım ve planlama konusunda destek sağlanacak, arazi temini ve işletme için yeni modeller oluşturulacak. 

Hizmet kalitesinin artırılması için sağlık turizmi alanında çalışan personel nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek, sağlık turizmine yönelik hizmet ve tesis standartları yükseltilecek. Ülke ve bölgelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılacak, tanıtım ve pazarlama alanında kamu ve özel sektör işbirlikleri artırılacak." 

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak 

Tontuş, sağlık turizminin geliştirilmesi için Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURKK) oluşturulacağını dile getirdi. Hizmet sunucularının sahip olması gereken minimum standartlarının belirleneceğini de ifade eden Tontuş, şöyle devam etti: 

"Akreditasyon standartları ve uygulama süreci belirlenecek. Alandaki teşviklerin tümünün akreditasyon ile ilişkisi kurulacak. Fiyat listesi kriterleri oluşturulacak. 

Teşvik uygulamalarından yararlanmada Akreditasyon/yetkilendirme belgesine sahip olma şartı getirilecek. Kaliteli hizmet sunan kurumların desteklenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla teşvik sisteminden faydalanmak için akredite edilmiş olması şartı sağlanacak." 

Ömer Tontuş, uluslararası hastalara sağlık hizmeti sunan kurumların yurtdışından hasta transferi işlemlerinde de aracı kurum üzerinden işlem yapma zorunluluğunun uygulamaya konulacağını bildirdi. 

Tontuş, termal ve termal sağlık turizmi tesisleri ile ileri yaş engellilere bakım hizmeti ile sağlık hizmeti sunan tesislerin ayrılacağını da söyledi. 

Etiketler