11 °C

Türkiye'nin sağlık turizminde rekabet gücü artırılacak

Termal turizmde 2018'e kadar, 100 bin yatak kapasitesine ulaşılması hedefleniyor

Türkiye'nin sağlık turizminde rekabet gücü artırılacak

ANKARA - "Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı ve Eylem Planı" doğrultusunda, Sağlık Bakanlığına bağlı kaplıca tesisleri, kullanım hakkı devri yöntemiyle uzun süreli olarak özel sektöre devredilecek. 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programının 9'una ilişkin eylem planları, Kalkınma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. 

Buna göre, son yıllarda sağlık alanında kaydedilen gelişmelere paralel olarak, dünyada yükselen pazar konumunda olan medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarında Türkiye'nin hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün arttırılması amacıyla "Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı ve Eylem Planı" hazırlanacak. 

Planla termal turizmde 2018'e kadar 100 bin yatak kapasitesine ulaşılması, 1 milyon 500 bin (600 bin tedavi amaçlı) yabancı termal turiste hizmet sunulması, termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.  

Ayrıca plan çerçevesinde medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması, 750 bin medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi, medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesinin yanı sıra ileri yaş turizminde 150 bin yabancı turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi, ileri yaş turizminde 750 milyon dolar gelir elde edilmesi amaçlanıyor. 

Mevzuat hazırlanacak 

Hazırlanacak planla öncelikli ülkeler ve bölgeler ile güçlü olunan branşların belirleneceği pazar araştırmaları yapılacak. Araştırma sonuçlarına göre, sağlık turizmi stratejisi ve ülke/bölge bazlı eylem planları hazırlanacak.  

Sağlık turizminde (medikal-termal-ileri yaş) hem etkin tanıtımın yapılması hem de yatırımcıların yönlendirilebilmesi için pazar araştırmaları gerçekleştirilecek. Öncelikle Türkiye merkezli 4 saatlik uçuş halkası içerisindeki ülkeler ve direkt uçuş olan ülkeler ele alınacak. Hedef ülke ve pazarlar için hazırlanacak eylem planının uygulanabilmesi için belirlenecek tüm hedef ülkelerde yapılan tedaviler ve eksik tedavileri göz önünde bulundurularak bir eylem planı yapılması sağlanacak. 

Pazar araştırmaları ve ilgili ikili anlaşmaların yapılması için Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Turizmi Koordinasyon Kuruluna yetki verilip mevzuat oluşturulacak.  

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak 

Kamu kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi, kamu ile özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURKK) kurulacak.  

SATURKK, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TURSAB ve aracı kuruluşlar ile STK'lardan oluşacak. 

Bu kurul, pazar araştırmalarının akabinde, ülke/bölge bazlı tanıtım ve pazara giriş stratejileri belirleyip eylem planlarını hazırlayacak. Kurul, sağlık turizmi hizmet sunucularının sahip olması gereken minimum standartları, tanıtım stratejisini, sağlık turizmi alanındaki teşviklerin tümünün akreditasyon ile ilişkisinin kurulmasını, fiyat listesini belirleyecek. 

Sağlık turizminde hizmet verecek olan kurum ve kuruluşların yetkilendirmesi ve akreditasyonu için altyapı oluşturulacak.  

Teşvik sistemi etkinleştirilecek 

Sağlık turizmi ile ilgili teşvik sistemi etkinleştirilecek. Teşvik uygulamalarından yararlanmada akreditasyon/yetkilendirme belgesine sahip olma şartı getirilecek.  

Kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarının sağlık turizmine yönelik sunabileceği hizmetlerde fiyat farklılaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacak. Acil hallerde sunulan sağlık  hizmetleri dışında kalan hizmetlere sağlık turizmi fiyatları üzerinden bir fiyatlandırma yapılabilmesi için ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinde gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak. 

Sağlık turizmine özel bir veri giriş sistemi oluşturulacak. Teşvikten yararlanabilmesi amacıyla sağlık turizmi için oluşturulan veri sistemine giriş yapılması zorunlu tutulacak. 

Termal kaynak haritası çıkartılacak 

Sağlık turizmi alanında fiziki ve teknik altyapının iyileştirilmesi kapsamında da termal kaynak potansiyeli değerlendirilerek termal kaynakların tedavi amaçlı kullanımlarına ilişkin bölgesel endikasyon haritası çıkartılacak.  

Medikal turizm hizmeti veren sağlık tesislerinin, termal sağlık turizmi hizmeti sunan/sunabilecek tesisler ile ileri yaş ve engellilere hizmet veren tesislerin envanteri hazırlanacak. 

Termal turizm temalı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri arasından önceliklendirilen 5 bölgede bütün planlama ve altyapı çalışmaları tamamlanacak. 

Tesisler özel sektöre devredilecek 

Sağlık Bakanlığına bağlı kaplıca tesisleri, kullanım hakkı devri yöntemiyle uzun süreli olarak özel sektöre devredilecek. İşletmelerin daha verimli çalışmalarını sağlamak adına özel kurumlarca belirli dönemlere mahsus (19-49 yıllık kiralama) tahsisinin sağlanması amacına yönelik olarak proje davet çalışması yapılacak.  

Türkiye'de verilecek olan ileri yaş turizmi hizmetlerine yönelik yeni çalışmalar ve yeni politikalar üretilecek, söz konusu hizmetler sağlık turizmi mevzuatı içine entegre edilip uygulamaya koyulacak. 

Sağlık turizmi hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla da yabancı dil bilen kişilere yönelik "Sağlık Turisti Rehberliği/Uluslararası Hasta Rehberliği" adıyla sertifika programları düzenlenecek. Sağlık turizmi potansiyelini arttırmak amacıyla tıp eğitimindeki yabancı öğrenci kontenjanı artırılacak. 

Sağlık turizmi dersi seçmeli olacak 

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans programlarına sağlık turizmi seçmeli dersleri koyulacak. 

 Sağlık turizmi alanında etkin tanıtım, pazarlama yapılması ve uluslararası işbirliğinin arttırılması çerçevesinde de sağlık turizmine yönelik fiyat, konaklama ulaşım olanakları gibi her türlü bilgiyi içinde barındıran Sağlık Turizmi Portalı tamamlanarak hizmete sunulacak.  

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sağlık hizmetine ulaşmalarını kolaylaştıracak mobil uygulama yazılımı sağlanacak. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.