Doğan ile Koç, satışta anlaşamadı

Doğan Holdng, Milta Turizm satış ve devir işlemine ilişkin görüşmelere ve çalışmalara son verdi. Doğan, Milta Turizm için Koç Holding’in iştiraki ile görüşme halindeydi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Doğan Holding, Milta Turizm İşletmeleri’ni Koç Holding’in iştiraklerinden Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri'ne satışını tamamlayamadı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada sözleşmedeki, "Kapanış Ön Koşulları"nın öngörülen şekilde tamamlanamadığı ifade edildi. Açıklamada, " Bu çerçevede, mezkur satış ve devir işlemine ilişkin görüşmelere ve çalışmalara son verilmiştir" denildi. 

Doğan Holding Milta Turizm için 105 milyon dolar talep ediyordu. 

KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla Özel Durum Açıklamaları yapılmak suretiyle kamuya açıkladığımız tamamı ödenmiş 1.300.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve senede bağlanmış 1.300.000 adet paylarının (pay senetlerinin), düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak tamamının, "Kapanış" tarihindeki "net borç" tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105.000.000,-(Yüzbeşmilyon) Amerikan Doları bedel üzerinden Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi'ne satışını ve devrini düzenleyen Pay Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme")'nin "Kapanış Ön Koşulları", Sözleşme'de öngörülen şekilde tamamlanamamıştır. Bu çerçevede, mezkur satış ve devir işlemine ilişkin görüşmelere ve çalışmalara son verilmiştir."

Bu konularda ilginizi çekebilir