6 °C

Dosu Maya satışı incelemeye alındı

Rekabet Kurumu, Yıldız Holding bünyesindeki Dosu Maya’nın Fransızlara satışını nihai incelemeye aldı.

Dosu Maya satışı incelemeye alındı

 Yıldız Holding bünyesine bağlı, Dosu Maya’nın satışına yönelik  Rekabet Kurumu inceleme başlattı. Rekabet Kurumu’ndan  yapılan açıklamada Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin tam  kontrolünün Lesaffre et Compaigne tarafından devralınmasına  ilişkin başvurunun nihai incelemeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, “İnceleme sonucunda, 15.12.2014 tarih ve 14-52/903-411 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile taahhütler çerçevesinde koşullu izin verilmiştir. Takiben Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.01.2017 tarih ve 2015/2488 E. 2017/172 K. sayılı kararı ile bahse konu Kurul kararı iptal edilmiştir.

İptal kararının gerekçesinde belirtilen rekabetçi endişelerin giderilmesine yönelik olarak, söz konusu devralma işlemi Rekabet Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 17-17/252-M sayılı kararı ile yeniden nihai incelemeye alınmıştır” denildi. Bilindiği üzere Dosu Maya Mayacılık, Lesaffre et Compaigne tarafından 2014 yılında yaklaşık 220 milyon dolara satılmıştı.

Rekabet Kurumu bu satış işlemine o dönemde, sunulan taahhütler çerçevesinde izin vermişti.
Yıldız Holding, 2008 yılında yüzde 50 ortak olduğu Komşufırın'da yönetim hakkını Doruk Gıda'nın kurucusu Hasip Gençer'e devredip bunun karşılığında da Gençer ile ortak oldukları Dosu Maya Mayacılık'ın tüm hisselerini almıştı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.