EY-Parthenon, GenAI araştırmasını yayımladı

Ernst & Young (EY)-Parthenon tarafından hazırlanan 'Varlık Yönetiminde Üretken Yapay Zeka' (GenAI) araştırması, şirketlerin GenAI teknolojisinden tam anlamıyla yararlanabilmesi için stratejik ortaklıklar ve ekosistemler kurulmasının kritik öneme sahip olduğunu ortaya koydu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

225'ten fazla üst düzey yöneticiyle yapılan araştırma, şirketlerin yüzde 75'inin GenAI ekiplerini harekete geçirdiğini belirtiyor. Sektör genelinde GenAI yatırımlarının temel belirleyicilerinin, müşteri deneyimi iyileştirmeleri (yüzde 69), görev otomasyonu (yüzde 62) ve maliyet düşüşü (yüzde 56) olduğu görülüyor.

Birçok lider, GenAI kullanımına ilişkin yönergelerde netlik konusunda eksiklik olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların çoğunluğuna göre bu belirsizlik GenAI kullanımını yavaşlatabilir. Bu endişe en yüksek oranda özel bankalar (yüzde 65) ve varlık yöneticileri (yüzde 62) arasında görülüyor. Araştırmaya katılanlar aynı zamanda kendi yeteneklerini genişletmek için dış ortaklıklara ve ekosistemlere duyulan ihtiyacın da farkında. Özel bankaların yüzde 66'sı ve varlık yöneticilerinin yüzde 70'i ofis içerisinde GenAI öncelikleri üzerinde yürütülecek ortaklıklar düşündüklerini söylüyor.

Araştırmaya katılanların çoğunluğu GenAI'nın büyük potansiyelini görüyor. Varlık yöneticilerinin yüzde 86'sı bunun üretkenliği artıracağına inanıyor ve yüzde 66'sı gelişmiş bir müşteri deneyimi bekliyor. Dahası, varlık yöneticilerinin yüzde 68'i GenAI'dan en büyük zaman ve maliyet tasarrufunun gelişmiş müşteri hizmetlerinden gelmesini bekliyor.

 "Varlık yönetimi alanında da GenAI dönemi başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY-Parthenon Türkiye Şirket Ortağı Cem Çamlı, Varlık Yönetiminde Üretken Yapay Zeka (GenAI) araştırmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Yapay zekanın (AI) ve üretken yapay zekanın (GenAI) dönüştürücü etkisi her alanda hızlı bir şekilde görülmeye başlıyor. Zaman geçtikçe servet ve varlık yönetimi gibi çok daha spesifik ve kendi içinde geniş iş süreçleri olan alanları da etkileyip içine alıyor. Artık varlık yönetimi alanında da GenAI dönemi başladı. GenAI yatırımlarından en doğru şekilde yararlanmak için varlık yöneticilerinin, daha geniş iş hedefleri doğrultusunda fırsat alanlarını dikkatlice değerlendirmesi ve önceliklendirmesi gerekiyor. Ayrıca gelecekteki yenilikler için bir yol haritası belirlemesi ve GenAI üzerinde gerekli olan yetenekleri oluşturması gerekiyor. Tüm bunlar doğrultusunda bugün firmaların çoğunluğunun aktif olarak yatırım ve planlar yaptığını, buna göre ekipler oluşturduğunu görüyoruz."