16 °C

Global Enerji'nin iflasına karar verildi

Borsada işlem göre Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş'nin yüzde 16 ile ortağı olduğu Global Enerji hakkında iflas kararı alındı.

Global Enerji'nin iflasına karar verildi

Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, Global Enerji'nin iflas erteleme talebi ile ilgili tedbiri kaldırarak şirketin iflası yönünde karar aldı.

Şirket geçtiğimiz yıl aynı mahkemeye iflas erteleme talebinde bulunmuş ve bu talep kabul edilmişti.

Borsa şirketlerinden Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş’nin Global Enerji'de yüzde 15.78 oranında ortaklığı bulunuyor. Işıklar Enerji, söz konusu iflas kararının finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmayacağını belirtti.

Açıklama, Işıklar Enerji tarafından KAP'a yapıldı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"06.04.2016 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Şirketimizin sermayesinde yüzde 15,78 oranında paya sahip olduğu Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Global Enerji)'nin ihtiyati tedbir istemli olarak iflas erteleme talebi ile T.C. Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurduğu, anılan Mahkemenin iflas erteleme talebinde bulunan Global Enerjinin borçlarına kefil olanlar yönünden devam eden takipler ile İcra ve İflas Kanunu 179/b maddesinin 2 ve 3. fıkralarında yazılı istisnalara ilişkin hükümler hariç olmak üzere 6183 sayılı Kanun ile yapılan takipler de dâhil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın davacı Global Enerji hakkında her türlü ihtiyacı haciz, ihtiyatı tedbir ve muhafaza işlemleri de dâhil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdiğinin öğrenildiği açıklanmıştır.

Bu defa söz konusu Mahkeme tarafından tedbir kararının kaldırılıp, Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin iflasına karar verildiği öğrenilmiştir.

06.04.2016 tarihinden sonra açıklanan ilk finansal tablolar olan 30.06.2016 tarihli finansal tablolardan itibaren Şirketimizin sahip olduğu yüzde 15,78 oranındaki Global Enerji paylarına karşılık ayrıldığından söz konusu iflas kararının finansal tablolarımız üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte, tasfiye sürecinde Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla her türlü prosedür dikkatle takip edilecek ve alınması gereken yasal tedbirler alınacaktır. "

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap