Koç, 100 milyon yatırdı Token'i Avrupa'ya taşıdı: İlk operasyon Romanya’da

Koç Holding’in ödeme sistemleri şirketi Token, yurtdışındaki ilk operasyonuna Romanya’da başladı. Ödero markasıyla bilinen Token Ödeme Sistemleri, Romanya’da 100 milyon lira yatırımla hizmete girdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kerim ÜLKER

Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerin başın­da e-ticaret geli­yor. 2021 yılında 381 milyar liralık büyüklüğe ulaşan sektör, 2022’yi ise 700 milyar lira­lık ciro ile kapattı. Yerli ve yabancıların yoğun ilgi gös­terdiği e-ticaret alanı, ödeme sis­temlerinin de büyümesini sağladı. Sektörün en önemli oyuncuların­dan biri de Koç Holding’e ait Token Ödeme Sistemleri oldu. 2020 yılın­da kurulan Token, Merkez Banka­sı’nın ödeme ve elektronik para ku­ruluşu olarak faaliyet lisansı alma­sının ardından Ödero markası ile hızla büyüdü.

Yurtdışında da ofisler açmaya odaklanan Ödere, ilk ope­rasyonuna da Romanya’da başladı. Token Payment Services Srl adıy­la şirket kuran Ödero, dün Roman­ya’da faaliyete başladı. Şirket, 100 milyon lira yani bugünkü kurla 5 milyon euroluk yatırımla hizmete girdi. 2023 yılına kadar Ödero, ül­kedeki yatırım miktarını 7 milyon euroya çıkaracak.

İki finansal çözüm sunacak

Token Ödeme Sistemleri’nin Romanya Ülke Müdürü ve Yöne­tim Kurulu Başkanı Kemal Özmen, “Romanya pazarına iki finansal çö­zümle giriyoruz: Online ödemeler için bulut platformu OderoPAY ve Beko Smart EFT-POS cihazı Ode­roPOS ile ödeme sektöründe yeni standartlar belirlemeyi hedefliyo­ruz. Her sektördeki her büyüklük­teki şirkete çok çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı ödeme ürünleri ve hizmetleri sağlamayı planlıyoruz. Amacımız, onlara müşterilerine yansıtılabilecekleri cazip, esnek koşullar sunuyor” dedi.

800 bin kullanıcısı var

Özmen, “Geçtiğimiz 10 yılda, Ro­manya, başlangıç ekosistemi ve yu­karı doğru ölçeklenme yeteneği açı­sından Avrupa’nın en çekici finte­ch pazarlarından biri haline geldi. Bu nedenle Token’in Türkiye dışın­daki ilk girişimi olarak Romanya’yı seçti. Ardından küresel kalkınma stratejisi olarak Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’ya açılmak isti­yoruz” diye konuştu.

800 binden fazla kullanıcı port­föyü ile ödeme platformlarında Türkiye’nin en büyük şirketlerin­den biri olan Token’de, günde yak­laşık 4 milyon işlem gerçekleşiyor. Türkiye’de Ödero markasıyla faali­yet gösteren şirket, yurtdışında ise Odero adıyla çalışmalarını sürdü­recek.