Rekabeti 3 trend belirleyecek

Avea CEO’su Erkan Akdemir’e göre sektörde rekabeti 3 ana trend belirleyecek: Sosyal ağlar, mobil teknolojiler ve bulut bilişim. Akdemir, artan talebi karşılamaya paralel olarak; yeni oyuncuların da sektöre katılacağını düşünüyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ozlem-004.jpg

2014  her sektörde karlılıklara odaklanılan bir yıl olacak. Telekomünikasyonda da öyle... Akdemir, “Pazardaki rekabet ortamının fiyatlar ve dolayısıyla karlılık üzerinde bir baskı yarattığını söylemek yanlış olmaz” diyor. Sektörde gelir büyümesini, artan mobil kullanım oranı ve akıllı cihaz penetrasyonu tetikliyor. Akdemir, gelir büyüme oranına bağlı olarak pazarda EBITDA seviyesinde bir büyümenin söz konusu olduğunu vurguluyor. Akdemir durumu şöyle analiz ediyor:

Servisler çeşitlenecek yeni oyuncu gelecek

“Dakika başına gelirde son yıllarda 6-7 kuruşlara kadar bir gerileme görülürken firmaların kanal ve pazarlama iletişimi maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Çünkü, pazardaki data, cihaz, yeni ürün ve servislerdeki rekabet ortamı pazarlama iletişim maliyetlerini de etkiliyor. Mobilitenin önemi ve değeri de hızla artmaya devam ederken, içerik, mobil bağlantı ve mobil cihazlarla ilgili hayatı kolaylaştıran, yenilikçi, teklif, ürün ve hizmetler, operatörlerin başlıca rekabet alanları olmayı sürdürecek. Önümüzdeki dönemde entegre çözümler ve yakınsama teknolojilerinin de sektörü daha fazla meşgul edeceğine inanıyorum. Sektör genelinde artan talebi karşılamaya paralel olarak; çeşitlenecek servislerle; yeni oyuncuların da sektöre katılacağını düşünüyorum.”

Teknoloji ihraç eden bir ülke olabilmek...

Avea için 2013 yılı “hızlı, verimli ve güzel bir yıl” olmuş. Akdemir 2013 yılı 3. çeyreği itibariyle toplamda 14,1 milyon aboneye ulaştıklarını, son çeyrekte EBITDA’yı yüzde 36 oranında büyüttüklerini vurguluyor.  2014 için Erkan Akdemir’in altını önemle çizdiği konu Türkiye ekonomisinde inovasyon odaklı bir yaklaşım benimsenmesi... “Ülkemizin teknoloji ihraç eden bir konuma ulaşması; milli ekonomiyi en fazla besleyecek kanallardan biri olacak. Bu anlamda telekomünikasyon sektörünün de ekonominin bel kemiğini oluşturmaya devam edeceğini düşünüyorum.  Özellikle son 10 yılda telekomünikasyon sektöründe yakaladığımız yükselen ivmeyi devam ettirirken; inovasyon odaklı bir yaklaşımla global trendlere de yakın durmak gerektiğine inanıyorum. O zaman ülkece, hak ettiğimiz konuma ulaşmamız kaçınılmaz” diyor.

Akdemir’in Avea için kurguladığı stratejide de inovasyonun yeri oldukça önemli. İnovasyonla geleceği tasarlayan bir firma olabilmek için gerekli kritik adımlar atılmış. “Türkiye’de GSM sektörünün Ar-Ge sertifikasına sahip ilk operatörü olarak, bu yıl Ar-Ge Merkezi’mizin kuruluşunun 3. yılını kutladık. Ar-Ge Merkezi’mizin çatısı altında İnovasyon Merkezi, Müşteri Deneyim Merkezi ile özel sektörde ilk olan Kuluçka Merkezi faaliyet gösteriyor” diyerek ‘inovasyon’u gerçekleştiren bu yapıyı anlatıyor Akdemir.

3 yılda 40’a yakın patent başvurusu

Avea’nın Kuluçka Merkezi’nde kuruluşundan bugüne kadar Linxa, Intellica, Havooz, Bayt ve Crenno ile toplam 9 proje geliştirilmiş. Havooz, Google, Amazon ve Facebook gibi firmaların kullandığı Hadoop tabanlı yüksek çapta veri işleme kapasiteli teknolojiyi, Türkiye’de ilk kez yerli kaynak kullanarak geliştirmiş. Intellica ise Avea ile birlikte geliştirmekte olduğu “Complex Event Processing” (karmaşık olay işleme) platformuyla kampanya yönetimini etkin bir hale getirirken; Linxa firması tarafından geliştirilen uygulama ile uluslararası trafik rotalama ürünlerinin optimizasyonu sağlanarak yine önemli bir ilke imza atılmış. “Bu projelerin çıktıları şu an itibariyle ticarileşerek, canlı sistemlerde kullanımlarına başlandı” diyen Avea CEO’su ayrıca, MIT ve Bilkent gibi üniversitelerle kurulan ortak laboratuarlarda, genç girişimcilerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirebilecekleri platformlar yarattıklarını da belirtiyor. Bütün bu çalışmalar, “Bilgi Ekonomi-si”nde, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının kilit rol oynayacağına olan inançla yapılıyor. Erkan Akdemir, 2010 yılı Mayıs ayından bu yana Ar-Ge yatırımlarına 80 milyon TL’den fazla yatırım gerçekleştirdiklerini söylüyor. Bu yatırım paralelinde Ar-Ge Merkezi’nin kurulumunu takip eden 3 faaliyet yılı boyunca 40’a yakın patent başvurusunda bulunulmuş.

Ulusal tek bir şebeke olmasını destekliyor

Akdemir, önümüzdeki sürece bakarken bakanlık tarafından dile getirilen 4G’de altyapı paylaşımı konusunun çok önemli olduğunu düşünüyor. Söz konusu olan altyapı paylaşımı, maliyetlerin düşürülmesi ve kaynakların etkin kullanılması noktalarında önemli fırsatlar sunuyor. Akdemir, “Bu kazanımlar, yeni nesil geniş bant hizmetlerinin kısa sürede yaygınlaşması ile kaliteli ve uygun şartlarda tüketicilere sunulması açısından büyük katkı sağlayacak” diyor. LTE ile (Long Term Evolution- veri iletişimine büyük bir hız veren yeni standart) fiber altyapı ihtiyacının çok daha kritik bir hale geldiğinin altını çizen Avea CEO’su, “Altyapı paylaşımı bu açıdan da önem kazanıyor. Altyapı paylaşımı, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli şekillerde başarıyla uygulanıyor. Ülkemizde de bu konuda ilk adımlar atılmaya başlandı” diyerek atılan adımları şöyle anlatıyor: “Örneğin, UDH Bakanlığı liderliğinde yürütülen ‘Evrensel Hizmet Projesi’ bu konuda iyi bir örnek. GSM kapsamasında olmayan yerlerde, tüm işletmecilerin hizmet sunmaya başlamasıyla birlikte, işletmeciler bu proje sayesinde altyapı paylaşımı konusunda deneyim kazanıyor. Ulusal tek bir şebeke kurulması, işletmecilerin ülke genelinde tek şebeke üzerinden veya ileri düzey altyapı paylaşımı modelleri ile hizmet sunması da dahil en uygun yöntemin belirlenmesinin önemli olduğunu düşünüyor ve Avea olarak bu süreci destekliyoruz. LTE için temel olarak üç bant kullanılıyor, bunlardan kapsama anlamında en avantajlı olanı 800 MHz bant ve bu bant şu an televizyon yayıncılığı için kullanılıyor. 2015 yılında bu bant tamamen boşaltıldığında bütüncül bir LTE uygulaması mümkün olur.  Sadece yüksek frekansların kullanılmasının LTE’nin getireceği imkanları kısıtlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle planlamada tüm bantlardaki dağılımın net biçimde ortaya konulmasını önemli görüyoruz.”  

Makineler arası iletişime dair projeler geleceği şekillendirecek

Erkan Akdemir, son iki yılda sektörün büyümesinde M2M (Machine to Machine) denilen makineler arası iletişimin büyük rol oynadığını vurguluyor. “Bizim büyümemizde de M2M projelerin önemli yer tuttuğunu söyleyebiliriz” diyen Akdemir, lojistikten finansa, sağlıktan, endüstriye kadar pek çok sektörde geliştirilen uygulamaların yanı sıra akıllı belediyecilik, akıllı yaşam alanları gibi özel odak alanlarının da bulunduğunu anlatıyor. Akdemir son dönemde Avea’nın imza attığı M2M uygulamalarından örnekler veriyor:

• Arçelik ile birlikte; Türkiye’nin en büyük M2M projesi, TÜBİTAK onaylı, yerli üretim, yazarkasa/pos cihazı işbirliğimizi duyurduk. İşbirliğimiz cihaz+data hattı+servis kurulumu organize şekilde ve tüketiciyi yormadan, kolay ulaşabileceği; her türlü servis desteğini hızlıca alabileceği bir yapıda kuruldu.

• M2M alanındaki deneyim ve gücümüze güvenerek, Türkiye’nin ilk Siber Filo Yönetimi Projesi’nde, Pirelli ile işbirliğine giderek filolara yol ve yük güvenliği, yakıt tasarrufu sağladık. Oluşturduğumuz sistemle, lastiklerle ilgili tüm güncel durum ve bilgileri, araçtan alınan tüm verileri Avea ağı üzerinden kesintisiz bir iletişimle sunuculara taşıyoruz. Bir filonun araç başına yılda 1.000 euro yakıt tasarrufu elde edebileceği yeni teknolojiyle projenin 2014 sonunda 1.000 araca ulaşması hedefleniyor.

• Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri ile gerçekleştirilen “Sağlık Takipçim” projesi Türkiye’nin her yerinde sağlığın da en yakın takipçisi oldu. Bu servisle bulunduğunuz yerde yaptığınız tansiyon, şeker ve kilo ölçümleriniz her an takip ediliyor.

• Avea-Acıbadem “Mobil Sağlık Hasta Takip Projesi”yle yüksek tansiyon, kronik kalp rahatsızlıkları, aritmi, kroner damar rahatsızlıkları, diyabet hastalarının yanı sıra evde bakım gerektiren, taburcu edilen veya acil tıbbi yardım sonrası izlenmesi gereken hastalar uzaktan takip edilebiliyor.

Mobil sağlık ve mobil tarımda yeni hizmetler yolda

“Orta ve uzun vadeli odak alanlarımız arasında mobil teknolojiler yer alıyor. 2014 yılında  mobil sağlık, tarım, finans gibi alanlarda hayata geçireceğimiz yepyeni hizmetlerle, ‘mobil teknoloji trendlerini belirleyen’ olmayı sürdüreceğiz. Yıldan yıla baktığımızda müşterilerimizin mobil internet kullanımlarının yüzde 100’den fazla arttığını gözlemliyoruz. Buradaki artışın önümüzdeki yılda da yine yüzde 100 civarında olmasını bekliyoruz. Tüm bunların yanı sıra 2013 3. çeyrek dönemi itibariyle ulaştığımız yüzde 33 penetrasyon oranıyla, bir kez daha akıllı telefonun ilk adresi olduk. Avea olarak kendi

markalı ürünümüz olan Avea inTouch ile bir ilke imza attık. Beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık, bu ilgi doğrultusunda Avea inTouch2’yi sunduk. Avea inTouch2’de de beklediğimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bu kapsamdaki yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

Türk Telekom Grubu’nun parçası olarak, grup sinerjisi ile özellikle bireysel ve kurumsal tarafta KOBİ’ler için bütünsel iletişim çözümleri sunmayı 2014 yılında da sürdüreceğiz.”

Müşteriyi tanımak için en yüksek bütçeyi ayıran şirketlerden biriyiz

“Akıllı Büyüme stratejisi ile yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz teklifler sayesinde tüm paydaşlarımızın büyüyeceği bir ekosistem kurduk.  Yükselen grafiğimizin altında müşterilerimizi yakından tanıyor olmamızın ve değişen beklenti ve ihtiyaçlarını iyi analiz ediyor olmamızın önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda, analiz ve araştırmalar için de en yüksek bütçeleri ayıran şirketlerden biriyiz. Geleceğe umutla bakan, heyecanlı, rekabete ve başarının önündeki engellere meydan okuyan bir marka kimliğini ve kültürünü yansıtan bir görsel kimlik anlayışını benimsedik. Yeni amblem ve sloganımızı, bir nevi sade, ekonomik ve çeşitli marka taahhüdümüzün tamamlayıcısı olarak kullanmaya başladık. Tüm bunların yanı sıra pazardaki farklı segmentleri, ayrı markalarla farklı çatılar altında yönetmenin daha fazla değer yaratacağından ve müşteri memnuniyetini artıracağından hareketle yılın son döneminde iki yeni markamızın daha lansmanını yaptık. Gençlere yönelik yarattığımız yeni markamız Woops’u ve hayattan daha fazla keyif almak isteyenlerin tercihi olacak Avea Prime’ı müşterilerimizin hizmetine sunduk.”

 

Bu konularda ilginizi çekebilir