5 °C

Sabancı, hisse alımı yapacak

Sabancı Holding, hisselerin fiyat seviyesinin Sabancı Holding faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle borsada hisse alımı yapacak.

Sabancı, hisse alımı yapacak

Sabancı Holding'in 40 milyon lota kadar hissesinin Exsa Export tarafından satın alınacağı belirtildi. Açıklamaya göre, hisse geri alımı 12 lira ve altında fiyattan yapılabilecek.

Bu açıklamadan sonra Sabancı Holding hisseleri yüzde 2'ye yakın prim kazandı.  

Sabancı'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde; 

"Şirketimiz H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin ve bağlı ortaklığı EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin 22 Aralık 2015 tarihinde ayrı ayrı yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantılarında;

Sabancı Holding hisseleri fiyat seviyesinin Sabancı Holding faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ve SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde Sabancı Holding hisselerinin 40.000.000 lota kadar olan kısmının, borsadan EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından satın alınmasına, 

1) Satın alma sürecinin EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. Yönetim Kurulu'nca kabul edilecek "pay geri alım programı" doğrultusunda yapılmasına, 

2) Gerek görüldüğü takdirde, EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından Sabancı Holding hisselerinin 12.- TL ve altındaki her türlü hisse fiyatıyla Borsa'da geri alımının yapılabilmesine,

3) Geri alım programının Sabancı Holding tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar sürmesine,

4) Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin Sabancı Holding tarafından yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına,

5) Geri alım programının yukarıda belirtilen Tebliğin 5. maddesinin 6'ncı fıkrasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu onayına müteakip EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından yerine getirilmek üzere yürürlüğe girmesine, 
karar verilmiştir. 

Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucu Kurul, 29.12.2015 tarih ve  36/165  sayılı yazısıyla, Sabancı Holding tarafından yapılacak ilk  Genel Kurul toplantısına kadar sürecek geri alımın SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliğinin (II-22.1) 5. maddesinin 6'ncı fıkrasına istinaden bağlı ortaklığı EXSA Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine onay vermiştir.

Buna göre EXSA A.Ş.'nin "pay alım programının" yürürlüğe girmiş olduğunu kamu oyunun  bilgisine sunarız.

Program dahilinde yapılacak pay alım işlemleri kamuya ayrıca duyurulacaktır."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.