2024’ün emtia şampiyonları: Altın, gümüş petrol, doğalgaz

İbrahim SELÇUK
İbrahim SELÇUK DOĞAL ZEKA ibrahim.selcuk@dunya.com

2024 yılında öne çıkacak emtialar üzerine bir değerlendirme

1 Sevgili okuyucularım, 2024 yılında dünya ekonomisini şekillendirecek emtiaları değerlendirirken, son dönemin ekonomik gelişmelerini ve mevcut trendleri göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Küresel ekonominin ana hatlarına bakıldığında, bir dizi faktörün ön plana çıktığını görüyoruz. Öncelikle, ABD ve Avrupa ekonomilerinde yaşanan kredi büyümesindeki yavaşlama ve sıkı para politikalarının etkileri, 2024'te bu bölgelerdeki ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor. Fitch Ratings ve diğer ekonomi otoriteleri, bu yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyor.

Bu durum, bazı temel emtiaların talep dinamiklerini etkileyebilir. Öte yandan, Çin ekonomisinin de 2024'te daha düşük bir büyüme oranı göstermesi bekleniyor. Bu durum, özellikle metal ve enerji emtiaları üzerinde baskı oluşturabilir, zira Çin bu emtiaların büyük bir tüketicisi. Bir diğer önemli konu, 2023’te başlayan ve 2024’te de devam eden küresel enflasyon eğilimi.

Yüksek enflasyon, altın gibi geleneksel olarak “güvenli liman” olarak görülen emtiaların cazibesini artırabilir. Ekonomistler, 2024’te altın fiyatlarının yükselme eğiliminde olabileceğini öngörüyor. Bu, dünya genelindeki yatırımcılar için önemli bir gelişme olabilir. Diğer bir ilgi çekici emtia ise gümüş. Ekonomik belirsizlikler ve faiz oranlarındaki potansiyel değişiklikler, gümüşün 2024 yılında değer kazanmasına neden olabilir.

Uzmanlar, gümüşün 2024'te dolar bazında yüzde 20-25 civarında bir değer artışı yapabileceğini öngörüyor. Enerji emtialarına gelince, küresel ekonomik yavaşlamaya rağmen, artan enerji talebi ve arz sıkıntıları, petrol ve doğalgaz fiyatlarını etkileyebilir.

Özellikle jeopolitik gelişmeler ve enerji geçiş politikaları, bu emtiaların fiyatlarında belirleyici olacak. Son olarak, tarım emtiaları. Gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin etkileri, tarımsal ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir. Özellikle tahıl ve bakliyat gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarında artış beklenebilir.

Kısacası, 2024 yılında emtia piyasaları, küresel ekonomik koşullar, jeopolitik gelişmeler ve çevresel faktörlerin etkisi altında kalacak. Yatırımcılar ve politika yapıcılar için bu dinamiklerin yakından takibi, karar alma süreçlerinde kritik öneme sahip olacak. Sevgili okuyucularım, bu değişkenlerin ışığında, 2024 yılında emtia piyasalarında dikkatli olmakta fayda var.

Önümüzdeki dönemde, bu faktörlerin etkisini dikkatle izlemek gerekecek. Ekonomik gelişmeler ve emtia piyasalarındaki değişikliklerin, hem bireysel yatırımcılar hem de ekonomik politika yapıcılar için önemli sonuçları olabilir. Gelecek yıl için sağlam bir strateji ve esnek bir yaklaşım benimsemek, bu belirsiz zamanlarda en akıllıca hareket olacaktır.

Uzayın keşfinde önemli adımlar atılacak

2 Sevgili okuyucularım, 2024 yılında ekonomik dengelerin yanı sıra, dünya genelinde bir dizi önemli olayın yaşanması bekleniyor. Bu yazıda bu potansiyel olayları ve bunların dünya gündemine olası etkilerini değerlendireceğim. İlk olarak, iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımların atılmasını bekleyebiliriz.

Artan iklim krizi farkındalığı, çeşitli ülkelerin ve bölgelerin, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve sürdürülebilir çevre politikalarına daha fazla yatırım yapmalarına yol açabilir. Özellikle, uluslararası iklim konferansları ve anlaşmalar bu süreçte kilit rol oynayacak. Teknolojik ilerlemeler de 2024 yılında dikkat çekecek. Yapay zeka, robotik ve biyoteknoloji alanlarında beklenen yenilikler, hem günlük yaşamı hem de çeşitli sektörleri dönüştürebilir.

Bu teknolojik atılımlar, etik tartışmaları ve düzenleyici çerçevelerin güncellenmesini de beraberinde getirebilir. Uzay keşfi konusunda da önemli gelişmeler olması muhtemel. NASA, ESA ve diğer uzay ajanslarının yeni misyonları, Mars ve Ay'daki araştırmalar ve ticari uzay seyahatlerindeki ilerlemeler, 2024'te gündemin önemli maddelerinden biri olabilir.

Ayrıca, jeopolitik gelişmeler 2024 yılında uluslararası ilişkileri şekillendirecek önemli bir faktör olacak. Özellikle, büyük güçler arasındaki rekabet, bölgesel çatışmalar ve uluslararası anlaşmalar, dünya politikasının ana gündem maddeleri arasında yer alabilir.

Bu durum, uluslararası işbirliklerini ve ittifakları yeniden tanımlayabilir. Küresel sağlık ise hâlâ önemli bir konu olacak. COVID-19 pandemisinin ardından, dünya çapında sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, yeni sağlık krizlerine hazırlık ve aşıya erişim gibi konular gündemde kalacak.

Bunun yanı sıra, yeni sağlık teknolojileri ve tedavi yöntemleri de 2024 yılında ön plana çıkabilir. Son olarak, küresel eğitim ve kültürel etkileşim alanlarında da önemli gelişmeler bekleniyor. Dijitalleşme ve uzaktan eğitim modellerinin yaygınlaşması, eğitim sistemlerinde dönüşümlere yol açabilir. Ayrıca, farklı kültürler arasındaki etkileşim ve anlayışın artması, küresel toplumun daha entegre ve kapsayıcı hale gelmesine katkı sağlayabilir.

2024, sadece ekonomik değişimlerle değil, aynı zamanda sosyal, teknolojik ve kültürel dönüşümlerle de anılacak bir yıl olacak. Bu gelişmelerin her biri, küresel toplumu ve bireyleri derinden etkileyecek potansiyele sahip. Bu heyecan verici ve zorlu süreçte, dünyanın nasıl bir yol izleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum.

Latin Amerika ülkeleri öne çıkacak ABD yüzde 1.5, AB yüzde 1.2 büyüyecek

3 Değerli okuyucularım, 2024 yılında dünya sahnesinde öne çıkması beklenen ülkeleri ve bu öngörünün arkasındaki nedenleri değerlendirelim. İlk olarak, ABD ve Avrupa ekonomilerinin sıkı para politikalarının ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın etkisiyle, 2024 yılında bu bölgelerde ekonomik büyüme oranlarının düşük seyredeceğini belirtmek gerekiyor. ABD'nin yüzde 1.5, Euro bölgesinin ise yüzde 1.2 büyümesi bekleniyor. Bu durum, ABD ve Avrupa'nın 2024'te ekonomik olarak dikkat çeken ülkeler olmasını engelleyebilir.

Öte yandan, Çin'in 2024 yılında yüzde 4.2 oranında büyümesi öngörülüyor. Çin'in, özellikle hizmet sektöründeki tüketimin azalması ve konut piyasasındaki aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olmasına rağmen, ekonomik büyüme oranının nispeten yüksek olması dikkate değer.

Bu, Çin'in 2024 yılında ekonomik anlamda öne çıkmasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri gibi gelişmekte olan ekonomilerin, 2024 yılında küresel büyümede daha belirgin bir rol oynaması bekleniyor. Bu bölgelerin, düşük maliyetli iş gücü, artan iç talep ve hızlı sanayileşme gibi faktörlerle dikkat çekmesi muhtemel.

Ayrıca, Ortadoğu ülkeleri, özellikle petrol ve doğalgaz rezervleri sayesinde, enerji piyasalarında yaşanacak herhangi bir dalgalanma durumunda etkili olacak. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki herhangi bir artış, bu ülkelerin ekonomik gücünü daha da artırabilir ve 2024 yılında bu bölgeyi öne çıkaran bir faktör haline getirebilir. Son olarak, Latin Amerika ülkeleri, özellikle tarım ve madencilik sektörlerindeki potansiyelleri ile dikkat çekiyor.

Bu bölgeler, küresel emtia talebindeki artıştan olumlu yönde etkilenebilir ve 2024'te ekonomik anlamda önemli bir yere sahip olabilirler. 2024 yılı, ekonomik açıdan dengelenme ve yeni fırsatlar yılı olarak öne çıkabilir. Gelişmiş ekonomilerin yavaşlaması, gelişmekte olan ülkelerin ve belirli bölgelerin ön plana çıkmasına olanak tanıyabilir.

Küresel ekonomik dengelerin bu şekilde yeniden şekillenmesi, yatırımcılar ve politika yapıcılar için yeni stratejiler ve yaklaşımlar gerektirecek. Sevgili okuyucularım; 2024 yılında ekonomik dengelerin nasıl şekilleneceğini görmek için bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem, dikkatli analizler ve stratejik planlamalar için oldukça önemli olacak.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar