2233’üncü vergi haftası kutlu olsun

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Fatih Mehmet Göktürk

Anayasamızın 73. maddesi ile hüküm altına alındığı üzere “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.”

 Bu ödevden hareketle, kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumun sağlanarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla Belirli Günler ve Haftalar çizelgesine 1990 yılında Vergi Haftası adıyla bir etkinlik eklenmiştir.

 Her yıl Şubat ayının son haftası kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında başta çocuklara, özellikle genç nesillere ve toplumun tüm kesimlerine vergi bilincinin benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda 35. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında 26 Şubat - 3 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.

Belirli Günler ve Haftalar çizelgesine dahil olma miladıyla kronolojik olarak 35. si kutlanacak olmakla birlikte, Gerek tarih bilinci gerek kurum kültürü kökleştirmek maksadıyla bu tarihi oldukça geriye taşımak mümkün. Mesela 2233. Vergi Haftası Kutlu Olsun dersem, tarihi çok mu geri sarmış oluruz?

Tarihsel Köklere Yolculuk

O zaman birlikte biraz geri gidelim. M.Ö. 209: Bu tarih Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış tarihi aynı zamanda ilk düzenli Türk Kara Ordusunun da kuruluş tarihidir. Söz konusu tarih aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığının da kuruluş tarihi olarak esas alınmıştır.

Gelin bir de birlikte bir eşitlik kuralım: Ordu = iaşe (yemek) + ibate (barınma) giderleri demektir. Bu da temel olarak mevcut Anayasamızda yer aldığı üzere herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü kılınacağı anlamına gelmektedir ve bu da özetle vergi demektir.

Vergiye tarihin bilinen her döneminde rastlanmaktadır. Bu itibarla kronolojik olarak ilk Türk Kara Ordusunun kuruluş tarihini milat kabul edersek, 2233. Vergi Haftası Kutlu Olsun! Demek kurum kültürünü kökleştirmek bağlamında daha da anlamlı olacaktır. Diğer taraftan Cumhuriyetimizin 101. yılı münasebetiyle şimdiden Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet dönemi Türk Vergi İdaresinin de 101. Yılı Kutlu Olsun!

Osmanlı Maliyesindeki Memuriyet Unvanlarından hareketle Mütesellimlerden Günümüz Gelir İdaresi Başkanlığı Memuriyet Unvanlarından olan Gelir Uzmanlarına kadar, tarihin her döneminde her ünvan ve kademede görev yapan,  vatandaşlarımıza kesintisiz bir şekilde kamu hizmetlerinin sunulmasının temel kaynağı olarak kullanılan vergilerin doğru ve zamanında toplanması görevini her hal ve şartta layıkıyla ifa eden, vergi idaresi çalışanlarının 2233. Vergi Haftası Kutlu Olsun!

GZFT matrisi tespitlerini Stratejik hedeflerle Uyumlaştırma

Gelir İdaresi Başkanlığının 2009–2013 Stratejik Planının Swot: Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) analizinde;

5.2.1.2. Zayıf Yönler başlığında “Çalışanların ücret ve başka beklentilerinin karşılanamaması sebebiyle çalışan devir hızı yüksekliği,” kurumun zayıf yönleri arasında sayılmıştır. Aynı planın, 5.2.1.1. Güçlü Yönler başlığında “Değişimin gereğine inanan ve bunu her kademede yönetmek ve içinde yer almak isteyen; eğitimli, bilgili, nitelik ve nicelik olarak üstün insan kaynağımızın olması,” kurumun güçlü yönleri arasında sayılmıştır.

Bu itibarla personel politikaları bağlamında anılan zayıf yönün yine anılan güçlü yön ile uyumlaştırılması çalışmalarının gerçekleştirilmesinin “Büyük ve Güçlü Türkiye” stratejik hedefi için yerinde olacağı düşünülmektedir.

Bu vesileyle “Büyük ve Güçlü Türkiye’nin kapılarını beraber aralayacağımız” vatandaşlarımızın ve tüm vergi idaresi çalışanlarının 2233. Vergi Haftası Kutlu Olsun!

Nice bin yıllara, gururla!

* Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürleri ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları Derneği, Denetim Kurulu Başkanı

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ufuk çizgisi 03 Nisan 2024