Kadınların ihracattaki güçlü rolü ve İKADE'nin öncülüğü

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Sevtap KÜÇÜK (İKADE Kurucu Başkanı)

Günümüzde kadınlar, küresel ekonomiye yaptıkları katkıyla iş gücünün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Bu katkı, özellikle ihracat sektöründe giderek artan bir önem kazanarak belirleyici unsur haline gelmektedir.

Kadın girişimcilerin ihracat sektöründeki güçlenen rolü, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda küresel ticaretin çeşitlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma gibi geniş perspektiflerde de kritik bir öneme sahiptir. Kadınların liderlik yetenekleri, inovasyon kabiliyetleri ve iş ağları, ihracat süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda, kadınların işgücüne katılımının artması, ekonomik kalkınmayı destekleyen politikaların ve programların oluşturulmasını teşvik etmektedir. Kadınların ihracattaki güçlü yükselişi ve bu alandaki öncü kuruluşların destek politikalarıyla şekillenen bu dönüşümü daha yakından inceleyelim.

İhracatçı Kadınlar Derneği (İKADE), ihracatçı kadınlara destek ve güç veren önemli ve öncü bir kuruluştur. Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışı e-ticarette faaliyet gösteren kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan İKADE, bu alanda öne çıkan tek sivil toplum kuruluşudur. Dernek, 5.000'den fazla kadın girişimci, kooperatif ve kadın birliğine A’dan Z’ye e-ticaret desteği sunmaktadır. İKADE, kadın girişimcilerin deneyimlerini paylaşmalarını, işbirliği yapmalarını ve birbirlerine destek olmalarını sağlayarak onların kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, üyelerine eğitim ve mentorluk hizmetleri sunarak onların başarı şansını artırmaktadır.

İKADE, kadın girişimcilerin ihracat potansiyelini artırmak ve daha fazla fırsat yaratmak için çeşitli destek politikaları sunmaktadır. Bu destekler arasında finansal destek programları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile pazarlama, ticaret stratejilerine erişim gibi önemli alanlar bulunmaktadır. İKADE'nin sağladığı canlı destek hizmetleri 4.500'ü aşkın kadına ulaşmıştır. Ayrıca, kadın girişimciler için düzenlenen 1.800'den fazla webinar, onların sektördeki yeniliklere adapte olmalarına yardımcı olmaktadır.

Kadın girişimcilerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak için ticaret engellerinin azaltılması ile bu alanda düzenleyici reformların yapılarak küresel ticaretin daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak da İKADE’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Dernek, 1.000'den fazla kadın girişimci markasının uluslararası ticaret ağı yönetimini destekleyerek, bu markaların global piyasada güçlü bir yer edinmesini sağlamaktadır.  Bugüne kadar İİKADE'nin desteklediği projelerle 400.000'den fazla ürün satışa sunulmuştur.

Kadınların ihracat sektöründeki rolünün artırılması, ekonomik ve sosyal kalkınma için kritik bir öneme sahiptir. İKADE gibi kuruluşlar, bu önemli misyonun gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kadın girişimcilerin ihracat potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak ve küresel ticaretin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadınların iş gücüne katılımının artırılması, sadece ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunacaktır. İKADE, bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edecek ve kadın girişimcilerin her zaman yanında olacaktır.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ufuk çizgisi 03 Nisan 2024