Anneler gücü…

Levent AKBAY
Levent AKBAY AÇI KARŞI AÇI levent.akbay@dunya.com

Tavuk gurk olduğunda (kuluçka­ya yattığında) bazen bir neden­le yumurta sayısı yeterli olmaz. Tavuk anne olmaya karar vermiş ol­sa da yılda bir kez doğan bu fırsatı de­ğerlendirmek, çocuk sayısını artırmak için altına yumurta eklenir. Hatta do­ğumdan sonra civciv eklemek de müm­kündür. Bunun mutlaka gece yapılması gerekir. Yoksa anne tavuk bu misafir­ler; civciv olsun, yumurta olsun kabul etmez. İşlem usulüne uygun yapıldık­tan sonra anne tavuk öncekini de son­radan geleni de ayırt etmez, hepsine bakar, hepsini ısıtır. Yumurtalar kırıl­dıktan sonra besler, soğuktan ve tehli­keden korur.

Bazen gerçek yavruların hangileri olduğunu bilirsin. Onlar da kendileri­ni gösterir zaten. Anneyle ilişkileri da­ha farklıdır; daha şımarık, daha oyun­cu, daha kıskanç, daha kaprisli. Diğer­leri yemekle meşgulken o anneyi yorar da durur. Anne açısından herhangi bir değişiklik yoktur. Hava karardığında bir köşeye çekilir, kanatlarını açar, tüm yavruları sarar, sarmalar, korur.

***

Kibele, Anadolu’da bilinen en eski ‘ana tanrıça’ olarak kabul ediliyor. Geç­mişi 8-10 bin sene öncesine kadar uza­nıyor. Analığı, üremeyi, dişiliği, haya­tın sürmesini ve bereketi simgeliyor. Ülkemizde birçok müzede küçük-bü­yük Kibele heykeli var. Hatta dağlara taşlara kazınmış olanı da var. Sivrihi­sar yakınlarındaki Pessinus’taki Kibe­le’yi temsil eden ‘karataş’ın (kimilerin­ce göktaşı olarak kabul edilmesine kar­şın) Friglerde bereketin, çoğalmanın simgesi olduğu da anlatılır. Bu nedenle Kartaca’yı savaşlarda yenemeyen Ro­malılar, başarı için kahinlerin isteğiyle bu taşı Roma’ya götürürler.

Anatolia antik Yunancada yükseliş, doğuş, kalkış anlamına geliyor. Son­raları Selçuklularla birlikte Anadolu olarak Türkçeleştiriliyor. Yaşadığımız coğrafyanın ismi bile Anadolu ise daha denir ki!..

***

Ancak şiddet görerek hayatını kay­beden kadınların bilgilerinin yer aldı­ğı ‘dijital anıt’ sitesinde dün itibariy­le 2023 için ‘94’ sayısı yer alıyordu. 2023’te hayatını kaybeden çoğu anne 94 kadının sonuncusu Zeynep Başa­ran’dı. Aynı kaynağa göre 2022’de 397, 2021’de 427, 2020’de 417 kadın hayatı­nı kaybetmiş.

Ana tanrıçalıktan, insanlığa inen yol­da, bu hak kaybı değil adeta kırım. Bu yüzden kadınlar, kömür madenlerinin sinsi gazı ‘grizu’nun tespiti için ka­fes içinde madene indirilen kanaryaya benzetiliyorlar. İnsanların hissedeme­diği zehirleyici-patlayıcı gaz, önce on­ları etkiliyor ama kafes kapalı kaçamı­yorlar…

2023’te hayatını kaybeden 93. Kadın Emine Ercandoğdu. Bir partinin İstan­bul teşkilatının yöneticileri arasında yer alıyordu. O da bir anneydi. Çeşitli nedenlerle devasa acıların yaşandığı ül­kemizde sessiz sedasız o da gitti ve bitti.

***

Seçim önemli, ekonomisi ve diğerleri ile çözüm bekleyen sorunlar var. Ancak hiç olmazsa bu yazının yazıldığı ‘Anne­ler Günü’nde, bu ‘kader’in masaya ya­tırılması gerekmez mi? Seçim de zaten her bir insanın yaşam kalitesinin artı­rılması için yapılmıyor mu? Taahhütler insan memnuniyeti üzerine kurulmu­yor mu? Kim kaybeder bilmiyorum ama kadınlar, anneler kazanmalı. Hiç olmaz­sa kaybetmemeli. Çünkü ortak paydası çocuk olan anneler daha kolay anlaşır, ayırt etmez. Anneler sarar, sarmalar, korur. Bu yüzden yaşımız kaç olursa ol­sun, her sıkıştığımızda ‘anam’, ‘anam’ deriz. Anneler Günü’nüz kutlu olsun.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
ChatGPT 31 Mayıs 2023
Restorasyon dönemi 29 Mayıs 2023
Yaşlı at 22 Mayıs 2023
Gençler mutlular… 19 Mayıs 2023
Yapay zekâ 12 Mayıs 2023
Güçlü rezerv yapısı! 10 Mayıs 2023