Ayniyat tespitinde istisna genişletildi

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2017 de yayımlanan genelgesinin kapsamını genişletmiş bulunuyor. Esasen, ‘Dahilde İşleme İzni’ kapsamında yapılacak ayniyat işlemlerine açıklık getirmişti. Bu kapsamda yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti bakımından kod sistemi dev-reye sokuluyor. Müracaatlar esnasında kullanılan forma malın özelliğine göre belirlenen kodların yazılması zorunlu kılınmıştı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutuldukları da belirtilmişti.
Bölge müdürlüklerinden gelen muhtelif yazılarda, ayniyet istisnasının izin kapsamında işlem yapan temsilci ithalatçı ve/veya aracı ihracatçılara da sağlanıp sağlanmayacağı hususunda tereddüt yaşanması üzerine Bu ay başında yeni bir yazı ile istisna kapsamı genişletildi.
Buna göre; Ayniyet tespitine ilişkin istisna, ayniyet istisnası sağlanan izinler kapsamın-da gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirilmek istenilmesi halinde, söz konusu firmaların YYS ve-ya OKS sahibi yükümlü olup olmadığına bakılmaksızın temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı firmalar da ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuş bulunuyor.

İzin sahibi firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi kişi veya Onaylanmış Kişi Statüsü’ne (OKS) İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan firma olmaması halinde ise, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı firmalar YYS veya OKS sahibi olsalar dahi ayniyet tespitinin yaptırılmasının gerektiği belirtiliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar