Deniz Ticaret Odası ile Gümrük Protokolü

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Deniz Ticaret Odası ile dokuz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri arasında ayrı ayrı protokoller imzalanmış bulunuyor. Protokol hükümleri çerçevesinde Dahilde İşleme Rejimi Sözlü Beyan Sistemi işlemekte olup, protokol hükümle-ri gereğince her iki tarafın da yerine getirmesi gereken bir takım yükümlülükleri bulunu-yor. Protokole imza alan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne bağlı gümrük müdürlüklerinde işlem yapmak isteyen firmaların Oda sistemine üye olmaları gerekiyor.

Odanın üstlendiği sorumluluklar bakımından firmaların oda internet sitesinden kontrollerini yapmaları öneriliyor. Protokol imzalanan bölge müdürlüklerince görevlendirilen gümrük müdürlüklerinden Odaya her ay DİR Sözlü Beyan işlemlerini gösteren tablolar gönderiliyor. Sağlıklı ve yeknesak bilgilerin toplanması için gönderilen tablolarda; kayıt tarihi, firma adı, vergi no, gemi adı, eşya cinsi, miktarı, eşyanın kıymeti, toplam teminat tutarı, sistemde işlemin açık ya da kapalı olup olmadığı bilgileri içeren detayların yer almasının önemine dikkat çekiliyor.
Deniz Ticaret Odası’nın bu bilgileri iletmesi üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Burak Serkan Yaşar imzasıyla Bölge Müdürlükleri’ne bir yazı gönderilerek, belirtilen bilgilerin sağlanması talimatı verilmiş bulunuyor.

Esasen Gemicilik sektöründe yıllardır süregelen bir sorun DİR sisteminde sözlü beyanla çözülmüş idi. Gemilerin geçiş sürelerindeki hız da bunu gerektiriyordu. Dolambaçlı yollarla gemi ihtiyaçlarının giderilmesi müşteri kaybına sebep oluyordu. Doğal olarak ülke ekonomisi bakımından yapılan düzenlemenin yararı olacaktır. Kuşkusuz kayıt içinde sistemin denetime açık olması da istenilen bilgilerin varlığı ile mümkün olabilecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar