Güney Kore menşeili eşya ithalatı sorunları

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ülkemize çokça ithalat yapılmaktadır. Ancak; bu anlaşmanın uygulanmasında çok çeşitli sorunlarla karşılaşılıyor.

Güney Kore’den ithalatta eşyanın tercihli menşeinin tespitine yönelik belge olan menşe beyanının düzenlendiği bazı durumlarda, özellikle de üçüncü ülkede yerleşik bir ihracatçı tarafından imzalanmış olan menşe beyanları ile ilgili olarak vergi ve ceza uygulamalarında çıkış yolları arayan şirketlerimiz çoktur.

Anlaşmada belirtilen çerçevede düzenlenmiş bir menşe belgesi bulunmaması ya da usul bakımından uygun olmayan bir belgenin ibraz edilmiş olması ithalata konu eşyaya tercihli rejim uygulanmasının olanağı bulunmadığı biliniyor.

Usulüne uygun belgenin 2 yıl içinde ibrazı da mümkün bulunmakla birlikte, SDG beyan-namesinin tescil anında ibraz edilmemesi hukuki sonuçlar doğuruyor. Gümrük mevzuatınca ceza uygulanması konusunda tereddütler yok değil. Gerçekten konu karışık…

Gümrük Kanunu’nun 234/1-a maddesi uyarınca tercihli menşeden yararlanılması nedeniyle eksik tahsil edilen vergilerin alınması ve ceza uygulanması gündemde.

Bu konunu çözümü var mıdır?.. Birincil mevzuat ikincil mevzuat, anlaşma ve sair mevzuatta parça parça dercedilmiş hükümlerin bir araya getirilmesi için uzman kişilerin çalışma yapması gerekiyor.

Uzun yıllardır menşe konusunda çalışmalar yapmış birisi olarak(hatta yıllar önce resmi görevli olarak Güney Kore’ye gitmem bile söz konusu olmuştu) soruna çok çeşitli yönlerden yaklaşmak gerektiğine inanıyorum. Nitekim bu köşemde bazı makaleler de menşe konusu yüzeysel de olsa işlenmiştir. 

Önümüzdeki zaman diliminde çeşitli sorunlarla karşılaşma olasılığı bulunan şirketlerimizin bu konuda gerçekten uzman kişilerden destek alması gerekiyor. Çünkü; konu ile ilgili mevzuat oldukça karmaşıktır. Çapraz çalışmaların yapılması gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar