Borcunu kapatmak isteyen ‘ortak’ ile uğraşmayacak

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR EKONOMİ GÜNLÜĞÜ julide.yigitturk@dunya.com

Son aylarda yükselen kur nedeniyle nakit akışı bozulan dev firmalardan peş peşe ‘borç yapılandırma’ haberleri geliyor.

Hükümet, dövizle borçlanmayı sınırlandırmak için ocak ayında aldığı kararı 2 Mayıs’ta uygulamaya hazırlanırken bir ‘borç’ düzenlemesi de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geldi. SPK tarafından yapılan düzenlemeye göre, ana ortak, borcunu ödemek için varlık satışına gittiğinde diğer ortakların ‘ayrılma’ hakkı kısıtlandı. Tebliğde, “Ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen elde edilen fonun en az yüzde 90’ının bir ay içinde borçların ödenmesi için kullanılması kaydıyla yapılan mal varlığı devri işlemlerinde ayrılma hakkı doğmayacak” ifadeleri yer aldı.

Analistler, tebliği yorumlarken özetle “Yıldız Holding ve Doğuş Holding’in borç yapılandırması son günlerde konuşulan en önemli konular. Şirketlerin borçlarını kapatmasının önü açılıyor. Çünkü, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle finansal borçlar şirketleri çok zorluyor. Hükümet de borç kapatmak veya azaltmak isteyen şirketlerin elini rahatlatmak istiyor. Varlık satışı yapan şirketin ortaklarının ‘hisse satıp çıkma’ hakkına bir sınırlama getiriyor” dedi.

SPK’nın “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nde değişiklik içeren yeni tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğde, ayrılma hakkının doğmadığı haller bölümünde belirtilen işlemlere ilişkin maddelerde değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, söz konusu bölüme yeni bir madde eklenerek, “Ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen, elde edilecek fonun en az yüzde 90’ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakdi banka kredilerinin ve/veya ihraç edilen borçlanma araçlarından kaynaklanan borçlarının ödenmesine yönelik kullanılması kaydıyla ilişkili taraflara olmayan mal varlığı devri işlemleri” önemli nitelikteki işlemler doğrultusunda ayrılma hakkının doğmadığı hallere dahil edildi.

Tebliğde, bu maddenin uygulamasına yönelik de açıklık getirilerek, uygulamadan elde edilecek fonun nakdi banka kredilerinin ve/veya borçlanma araçlarından kaynaklanan borçların tamamının ödenmesinde kullanılması durumunda ayrıca oran aranmayacağı belirtildi.

Analistler tebliği yorumlarken, “Bu tebliğ ile, varlık satışından gelen kaynağı borç kapatma (banka kredisi, tahvil ihracı gibi) için kullanılması durumunda önemli nitelikte olabilecek işlemler kaynaklı ortaklıktan ayrılmak isteyenlerin çıkış hakkı kısıtlanıyor. Elde edilen kaynağın hisse satıp çıkış yapmak isteyen ortağa ödemek zorunda kalmasının önüne geçilmiş oluyor” değerlendirmesini de yaptı.

Genel kurul kararı zorunluluğu da kalkacak

Söz konusu değişiklikler sonrasında ayrılma hakkının doğmadığı haller bölümünde genel kurul toplantılarına ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı madde de güncellendi. Güncellenen madde şöyle: “Ayrılma hakkının doğmadığı hallerde, diğer ilgili düzenlemeler uyarınca genel kurul yapılma zorunluluğu bulunduğu haller hariç olmak üzere, yönetim kurulu kararı alınması yeterli olup, ayrıca genel kurul toplantısı yapılması gerekmez. Diğer ilgili düzenlemeler uyarınca genel kurul yapılma zorunluluğu olan hallerde ise toplantı gündemine ayrılma hakkı doğmadığına ilişkin yönetim kurulu beyanı eklenir. Ayrıca her durumda, bu madde kapsamında değerlendirilen işlemlere ilişkin olarak gerekçeli yönetim kurulu kararı, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte, mal varlığı devri işleminin gerekçesi ve elde edilecek fon ile nakdi banka kredilerinin ve/veya borçlanma araçlarından kaynaklanan borçların bir ay içinde kapatılacağına ilişkin yönetim kurulu kararı, ödeme tutarları ve ödemelerin gerçekleştiğine dair bilgiler kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır.”

Borcunu azaltmak isteyene teşvik

Esin Avukatlık Ortaklığı ortağı Muhsin Keskin, konuya yönelik şunları söyledi: “Değişiklikle, satış gelirinin banka borcunu kapatmak için kullanılması durumunda, ortağın çıkma hakkı ortadan kalkıyor. Böylelikle, şirket gelen kaynağın tamamını banka borcunu kapatmak için kullanabilecek. Bu değişiklikle, halka açık şirketlerin finansal borçluluğunun azaltılmasının teşvik edildiğini düşünüyorum. Keza, halka açık şirketlerin finansal borçlarının yeniden yapılandırılması bakımından, şirketlere esneklik de sağlanmış oluyor.”

‘Borçlarınızı kapatın’ mesajı

Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan’a göre, bu tebliğ ile şirketlere ‘ana faaliyet içinden de önemli ölçüde varlık satarak borçlarınızı kapatabilirsiniz’ mesajı veriliyor. Doğan, “Böylece bankalara finansal borçları nedeniyle sıkıntı içinde olan ya da çıkardığı bir borçlanma aracını (ÖST) ödeme riski bulunan şirketlere, ilişkili taraflara olmamak kaydıyla ana faaliyet alanında dahi olsa varlık, hisse satışı yapmanın önü açılmış oluyor” dedi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar