Faiz hikayesi uzun ince bir yol

Özgür HATİPOĞLU
Özgür HATİPOĞLU DERİN BAKIŞ ozgur.hatipoglu@dunya.com

Aynen başlıkta bahsettiğim gibi, ABD’nin faiz hikayesi geçen haftanın verileriyle yine uzun ince bir yola girmiş oldu. Çok da anlam veremediğim, belki de vermek iste­mediğim bir şekilde istihdam verisi son de­rece güçlü geldi. Ücretlerde de artış kayde­dilmesi de cabası.

Bu verilerden sonra tabi artık swapçılardı, opsiyonculardı falan der­ken, artık alayı bu sene için tek faiz indirimi fiyatlıyor. Aslında komite üyeleri için harika bir ortam oluştu. Faiz indirmek/kaldırmak için hiç aceleleri yok ve bu konuda piyasa baskısını da sıfırladılar. Yine de bu toplantı­nın bir önemi var; komite üyelerinin 3 ayda bir açıklanan ileriye dönük görüşleri ve nok­tasal grafik geliyor. Mart ayında açıklanan noktasal grafikte 2024’ten bu yana hepsi yu­karı kaymıştı. Bu toplantıda artık komitenin faiz beklentilerinin yukarı kayması herhalde mümkün değildir.

Hal böyle olunca noktasal grafik tahvil faizlerini yukarı atmayacaktır. Ancak bu sefer risk daha çok bu sene sonu ve sonraki 2 sene için büyüme beklentilerinin nereye revize edileceği. İhtimalen büyüme beklentisinde aşağı revizeler göreceğiz. Enf­lasyonda ise yavaşlamaya devam edeceği fa­kat hızının yavaşlayacağı yönünde beklenti­ler göreceğiz. Merak ettiğim şey ise büyüme konusunu piyasanın nasıl fiyatlayacağı.

Avrupa ısınıyor

Aslında “Avrupa ısınıyor” başlığını “mül­teci problemine karşı resmi ve sosyolojik olarak ilk ısınan bölge Avrupa, devamı da ge­lecektir!” olarak yazmak isterdim ama çok uzun bir başlık olacaktı. Yine de siz anladı­nız durumu.

Fransa ve Almanya’da – Avrupa’nın en ağır topları- sağ akımın yeniden güç kazanma­sı bilin bakalım neden acaba? Cevabı sosyal medyada Avrupa ve İngiltere’de gömenlerin oluşturduğu düzensizlik, kuralsızlık ve vah­şet videolarında bulabilirsiniz.

Ya da, ne bi­leyim o kadar uzağa gitmesek de ülkemize mi baksak? Olan bitenin doğal sonucu olarak sağ görüş göç alan bütün ülkelerde – neden­se en çok ve en kalitesiz göçü almamıza rağ­men bizde değil – güç kazanıyor ve bu artık seçimlerde de kendisini gösteriyor. Çok ya­kın zamanda doğudan Avrupa’ya olan göçe karşılık bir geri ittirme hareketi başlayacak gibime geliyor. Korkum ise şu: bu insanları geri ittirdiklerinde ülkelerine gitmemek için her türlü taklayı atacaklar.

Ve korkuyorum ki geri gelmek zorunda kalanların hepsi Türki­ye’de kalacak. Daha kısa vadede ise olan bite­nin piyasa fiyatlamasına etkisini düşünecek olursak Avrupa’daki sağ akım sadece göç­men karşıtı görüşlerin güçlenmesiyle kal­mayabilir. Bu olay milliyetçilik akımlarını da ateşleyebilir. İşte o zaman Euro para biri­minin hali nice olur? Bilirsiniz, Avrupa Bir­liği’nin dağılması çokça konuşulan konudur, hatta Euro’nun bu nedenle çok çok çok değer kaybedeceğini söyleyen kıdemli stratejist­ler de var. Senelerdir bu “öngörüler” devam eder ama Avrupa her seferinde krizlerden çı­kar ve birlik bölünmez. Ama sağın yükselişi ve göçmen konusunu bu anlamda önemsi­yorum. Çünkü sağın güçlenişi yukarıda bah­settiğim nedenlerle Avrupa’da parçalanma­ya yol açabilir.

Göçmen konusu ise halkların rahatsızlığına rağmen bir siyasi politika ola­rak devam ettirilirse sonunda göçmen nü­fusunun yerli nüfuslar içinde daha fazla yer tutmasına neden olacak ve işin sonunda ka­çınılmaz olarak sokaklara yansıyabilir. Ne yazık ki böyle bir durumun daha zengin bir mozaik oluşturma ihtimali özellikle etkin grupların dinlerinin farklı olması nedeniyle son derece düşük. Öyle olsaydı bana göre bir çoktan Avrupa Birliği’ne girmiştik ve tarih­teki haçlı seferleri belki de hiç olmayacaktı.

Şu petrol meselesi

Petrol fiyatı için önemli gelişmelerin fi­yatlanmasının ardından bant içinde gidip gelen bir fiyat gördük. Sonra aniden OPE­C+’ın üretim kısıntısını uzatmasına rağmen bazı ülkelerin fazla üretmeye başlayacağı haberi gelince petrol baş aşağı daldı. Ardın­dan da yeniden alımlarla biraz denge buldu. Haber akışının altında Havayolu şirketleri­nin Covid öncesi jet yakıtı talebi seviyeleri­ne ulaşmış olması petrol fiyatını destekle­yen bir gelişme olmasına rağmen büyümele­rin aşağı revize edilmesi petrol için hala bir miktar daha aşağı marj olduğunu düşündü­rüyor. Şöyle bir $70 seviyesi longları traşla­yan fonların yeniden almaları için iyi bir im­kan olurdu, bilmem anlatabildim mi?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Haftanın heyecanları 09 Nisan 2024