Yeni moda hedge tercihleri – enflasyon/resesyon

Özgür HATİPOĞLU
Özgür HATİPOĞLU DERİN BAKIŞ ozgur.hatipoglu@dunya.com

Az çok finansal okur-yazarlığı olanlarımızın iyi bildiği üzere genel geçer kural olarak enflasyondan en iyi korunma aracı altındır.

Öyle midir gerçekten? Tarihe baktığımızda gerçekten de enflasyonist dönemlerin belki başını kaçırır ama sonrasında özellikle altına olan ilginin arttığını görebiliriz. Ama artık öyle zamanlara geliyoruz ki, hayat, beklentiler, amaçlara ulaşmak için kullanılabilecek araçlar ve tabi ki yatırım enstrümanları ve hatta bu enstrümanlara bakış bile o kadar hızlı değişiyor ki…

Eskinin kanun haline gelmiş kuralları ezber bozan gelişmeler nedeniyle yıkılıyor ve yerlerine yenileri gümbür gümbür geliyor. Bu arada yukarıda bahsetmedim ama bu değişikliğin belki de en önemli nedenlerinden birisi de dominant yaş gruplarının değişimiyle geliyor, mesela Z kuşağı, X kuşağı gibi. Değişimin bu kadar hızlı ve farklı faktörlerden etkilendiği bir yatırım ortamında bilin bakalım yatırımcılar arasında enflasyondan korunma aracı olarak en yüksek puanı kim almış?

Şimdi konuyu böyle getirip sorduğumda “kesin altın değildir, bitcoin’dir muhakkak” diyeceksiniz ama değil. Altın hala kral tacını taşıyor. Hem de 393 katılımcının %46,4 oyuyla. Ama ikincisi oldukça ilginç; katılımcıların %30 kadarı enflasyona karşı varlıklarını korumak için teknoloji hisselerini tercih ediyorlar. Bitcoin ise enflasyona karşı korunma aracı olarak sadece katılımcıların %5’i tarafından tercih ediliyor.

Teknoloji hisselerinin tercih edilmesi bir bakıma fena fikir değil, çünkü tüketicilerin sıklıkla yenilediği ürünler bunlar ve şirket hisseleri enflasyonist ortamda bile birkaç kat gitmeyi başardı. Buraya kadar güzel ama bence gerçekten büyük riskler de içeriyorlar. Mesela şimdilerde ABD’de 2024 yılı için en büyük risk olarak görülen bir resesyon ortamında teknoloji hisselerinin daha önceki güçlü performanslarını sürdürebilecekleri konusunda ciddi şüphelerim var.

Çünkü enflasyonun arkasındaki temel neden aslında tüketim çılgınlığı diyebiliriz. Böyle bir ortamda çok ürün satan teknoloji şirketlerinin gelirlerinin yüksek olması ve hisselerinin iyi performans göstermesi doğaldır. Hele bir de satın alma gücünün ve harcama eğiliminin yüksek olduğu bir dönemi düşünürsek her şey mükemmel.

Ama riskin gerçekleşmesi ve resesyonun ABD ekonomisini vurması halinde bu görünüm terse dönebilir ve enflasyondan nasıl olsa bizi korur denilen teknoloji hisseleri düşmeyen bir enflasyonla birlikte gelen durgunluk halinde yatırımcısını hayal kırıklığına uğratabilir. İşte o gün eski kurallar yeniden su yüzüne çıkar. Böyle bir senaryoda ise en çok tercih edilecek enstrümanların başında altın ve tahviller gelecektir. Nitekim 359 kişilik anket havuzunun bu konuya verdiği cevaba göre katılımcıların %61’i devlet tahvillerinin resesyona karşı (enflasyon değil) iyi bir korunma aracı olacağını söylemişler.

Aynı zamanda enflasyon da düşmemiş olursa altın da onunla birlikte alıcı bulmaya devam edecektir. Yine resesyon durumunda, katılımcılara büyük teknoloji şirketlerine bakışları sorulduğunda, ankete katılanların %62’si bu hisselerin resesyon için iyi bir hedge olmayacağını öngörmüşler. Bu tür bir senaryoda FX piyasaları için katılımcıların görüşüne başvurulduğunda Amerikan Doları %86 gibi ezici bir çoğunlukla güvenli liman olarak görülmüş.

Eskinin güvenli liman dövizi olan Japon Yeni ise Japonya’da uygulanan ve hala sıkılaşamayan gevşek para politikası nedeniyle artık tercih edilen bir döviz olarak görülmüyor. Bu yazı aslında 2024’ün geri kalanı ve risklerin gerçekleşmesi halinde 2025’in de önemli bir kısmı için olabileceklere dair ışık tutma potansiyeli barındırıyor. Bu nedenle bu yazıyı yakın gelecek için kendime referans olarak alıyorum. Biraz da fonsiyonellik katmak amacıyla ufak fiyat notları düşeceğim – gelecekte karşılaştırmak üzere…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Haftanın heyecanları 09 Nisan 2024
Kafalar hala karışık 27 Şubat 2024