İş dünyası yeşil becerili kahramanlar arıyor!

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Aslı DEDE

Sürdürülebilirlik tüm iş planların merkezine oturdu. İş dünyasının geleceğini “sürdürülebilirlik bilinci” gelişmiş çalışanlar şekillendiriyor.

Kurumların gündeminde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerinin önemli bir yeri var. Dünya “Yeşil Dönüşüm” dediğimiz önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Böyle büyük dönüşüm süreçleri, toplumsal ve bireysel yaşamın her alanı ile etkileşim içinde olur. Tıpkı son 30 yılda tüm yaşamımızı etkileyen “Dijital Dönüşüm” gibi. Hep birlikte bu yolculuğun içinden geçtik, deneyimledik ve yeni bir kültür yarattık: Dijital Kültür

Dijital beceresi olanlar öne geçiyor

 Tüm dünya 1990'larda dijital bir devrime adım attı. İnternet ile küresel iletişim ve bilgi paylaşımı hızlandı. Etki ve erişim alanı genişledi. İş dünyası hızlıca “dijital beceriler” geliştirmeye başladı. Organizasyon yapıları değişti, yeni bölümler ve görev tanımları oluştu. Teknoloji yatırımları hızla arttı ve tüm kurumlarda iş süreçleri dijitalleşti. Artık tüm iş ilanlarında “dijital beceriler” isteniyordu. Geçişi hızlı yapanlar öne geçiyordu.

Bütünsel bakan, kaynağı doğru kullanan kazanıyor

Benzer bir dönüşüm sürecini şimdi “sürdürülebilirlik” konusunda yaşıyoruz. Tüm dünyada “yeşil beceriler” önem ve öncelik kazanıyor. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü UNIDO tarafından “yeşil beceriler” şöyle tanımlanıyor: Sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan bir toplumda yaşamak için gereken bilgi, yetenek, değer ve tutumlar.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD 2015 yılında başlattığı "Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030" projesinde şu sorulara cevap arıyor: Öğrencileri; henüz yaratılmamış işlere, henüz hayve al edemediğimiz toplumsal zorluklarla mücadeleye ve henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanmaya nasıl hazırlayabiliriz? Farklı bakış açılarını ve dünya görüşlerini anlamaları ve takdir etmeleri, başkalarıyla saygılı bir şekilde etkileşimde bulunmaları, sürdürülebilirlik ve kolektif refah için sorumlu eylemlerde bulunmaları gereken bir dünyada öğrencilerin başarılı olmaları için hangi bilgi, beceri, tutum ve değerlere ihtiyaçları var?

Kültürel dönüşüme hazır ve açık mıyız?

 Sürdürülebilir yaşam bilinci ve alışkanlıkları geliştirmek bireysel, kurumsal ve toplumsal hedefimiz artık. Seçme şansımız yok, bu gezegende yaşamak istiyorsak “Yeşil Dönüşüm” şart. Bir sistem dönüşümüne ihtiyaç var. Bütünsel bakışla ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan “sürdürülebilir yaşam kültürü” oluşturmamız gerekiyor.

Yolculuk başladı. Çocuklar okullarda, gençler ve akademisyenler üniversitelerde, çalışanlar kurumlarda kültürel dönüşüm için harekete geçiyor. Zihnimiz ve bakış açımız değişiyor, yeni beceriler ediniyoruz. İş dünyası büyük dönüşüme hazırlanıyor. İşin merkezinde artık “sürdürülebilirlik” var. Ekonomik, çevresel, sosyal sürdürülebilirlik için tüm iş süreçleri yenileniyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’ye bağlı “KOBİ'ler, Bölgeler ve Şehirler İçin Girişimcilik Merkezi CFE” son raporunda “yeşile geçiş” konusunu ele alıyor. CFE 2024 Politika Perspektifleri Raporu “Geçişi Üstlenmek” başlığı ile yayınland. Amaç; yeşile geçişte şehirlere, bölgelere, küçük işletmelere, girişimcilere ve sosyal yenilikçilere sahnenin merkezinde yer vermek. Raporda, yeşil geçiş için “yeşil işler ve yeşil beceriler” için hızlıca adım atılmasının hayati önemi olduğunu belirtiyor. Dünya ekonomisinin geleceğini “bütünü görebilen, kaynakları doğru kullanabilen, yenilikçi, cesur, yeşil becerili kahramanlar” kuruyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gündem; kredi kartları 26 Şubat 2024