Küresel kalkınma için “sorumlu yönetim” zamanı

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Aslı DEDE

İş ve eğitim dünyası sürdürülebilir küresel kalkınma hedefiyle yenilikçi ve hızlı adımlarla ilerliyor. İşletmeler dönüşüm ve uyum sürecinde yeni stratejiler geliştirirken, araştırmacılar bu yolda yön bulmayı kolaylaştıran yayınlar hazırlıyor.

Küresel kalkınma amaçları ile Birleşmiş Milletler gezegende insan yaşamının sürmesi için hepimizi “sorumluluk” almaya davet etti. “Davranışlarınızın, eylemlerinizin ve yetki alanınıza giren olayların sonuçlarını üstlenin. Bireysel, kurumsal, toplumsal yaşam süreçlerinizi; ekonomik, çevresel, sosyal etkilerinin bilincinde olarak ve sorumluluk ile yönetin” dedi.

Geleneksel yönetimden “sorumlu yönetim” anlayışına geçişi önerdi. Yönetim bilimleri uzmanlarının bu geçiş sürecinde işletmeler ve geleceğin profesyonelleri için pusula niteliğinde çalışmalar yapması çok önemli. Birkaç ay önce yayınlanan “Yönetimde Dönüşüm” kitabı da bu amaçla hazırlanmış. İnsan kaynakları, pazarlama ve finans gibi işletmelerin temel fonksiyonlarına “sorumlu yönetim” anlayışı ile bakıyor.

Sorumlu yönetimin üç bileşeni

Kitabın editorü Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Belgin Bahar ve yazarlardan Doç. Dr. Aslı Sancar Demren Podcast konuğum oldu. Sohbetimizin başında ilk söyledikleri şu oldu: “Sorumlu yönetim eşittir sosyal sorumluluk” değildir. Olumlu etki yaratmak için sosyal sorumluluk bilinci ile yapılan çalışmalar, sorumlu işletme yönetiminin sadece bir bölümünü oluşturur. Kitapta sorumlu yönetim; “etik, sorumluluk, sürdürülebilirlik” alanlarını birleştiren disiplinler arası bir yaklaşım olarak tanımlanıyor.

Liderlerin sorumlulukları

 Sorumlu işletme anlayışının oluşması, gelişmesi ve kurum kültürü haline gelmesinde en önemli görevi ise liderler üstleniyor. Tüketimde sorumluluk bilincinin yükselişi ile birlikte kurumsal itibar, şeffaflık, hesap verebilirlik konuları daha da önem kazanıyor. Sorumlu lider, işletmenin tüm paydaşlarına olan etkisinin sorumluluğunu alan kapsayıcı bir yönetim anlayışı izliyor. Hedefi gezegen, toplum, kârlılık dengesini kurabilmek.

Sorumlu yönetim ilkeleri ve eğitim

 İşletme eğitiminde sorumlu yönetim konusunun teşvik edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler 2007 yılında “Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri” girişimini başlattı. Kitapta bu ilkelere de yer veriliyor. Girişime Türkiye’den 14 üniversite üye görünüyor. 2010 yılı sonrası üye sayısında artış var. 2020 yılı sonrasında çalışmaların ve yayınların çoğalması umut veriyor. Kitapta özellikle ilgimi çeken diğer böümler; “insan kaynakları, etik ve yapay zeka ilişkisi, kurumsal sürdürülebilirlik iletişimi ve sosyal alışveriş modelleri” oldu.

Podcast sohbetimizi şöyle bağladık: Dünya kaynaklarını kullanan her kurumun ve dünya vatandaşı olan her liderin zaten “etik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik” değerleriyle uyumlu çalışması gerekmez mi? Geleceğin liderleri iş yaşamına bu bilinçle hazırlanıyor. Bugünün liderlerinin ise ev ödevleri oldukça fazla. Dersine iyi çalışanlar bu dönüşümde yerlerini koruyabilecek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ufuk çizgisi 03 Nisan 2024