Memnuniyet halkası…

Levent AKBAY
Levent AKBAY AÇI KARŞI AÇI levent.akbay@dunya.com

Göründüğü kadarıyla ekonomide memnuniyet alanı genişletilmeye çalışılıyor. Alt alta yazıldığında uzunca bir liste oluşuyor.

Liste temel konulardan detaylara kadar iniyor. Hatta unutulanlar da sonradan listeye ekleniyor. Bunlardan birkaç örnek verelim: Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan muharip gazilerin kendilerine ya da ailelerine verilen aylıklar arasındaki farklılıklar gideriliyor.

Yargıtay’da yönetici konumunda çalışanların aylık kıstas oranları, tazminat oranları, ek gösterge oranları Anayasa Mahkemesi yöneticileri seviyesine çekiliyor.

Halen TBMM’de görüşülen yasa değişikliği ile yılın belli aylarında çalıştırılmayan geçici işçilere 11 ay 29 günlük çalışma hakkı veriliyor. Bunun için kurumlarına ihtiyaç belirleme yetkisi verildi. Ancak belediyeler, il özel idareleri ile sulama birlikleri kapsam dışı kalınca 300 bin kişilik bu kitlenin memnuniyet şimdilik sınırlı kaldı.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çalıştırılmakta olan geçici işçilerin, kıdem esasına göre hizmet süresi en çok olan işçiye öncelik tanınmak kaydıyla, işyerinde çeşitli nedenlerle boşalan sürekli işçi kadrolarına geçişinin yapılması sağlanıyor.

31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların tahsillinden vazgeçilerek terkin edilmesi, bu kapsamda açılmış kamu davalarından da vazgeçilmesi öngörülüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılmasına ilişkin hususlar düzenleniyor.

Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası, yabancılara ise Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi de bu kapsamdaki faaliyetler arasında.

Emekli maaşı alt tabanının 2000 TL artırılması, dini bayramlarda ödenen ikramiyelerde aylık 900 TL artış yapılması da bu kapsamdaki düzenlemeler arasında. Memnuniyet halkasını genişletme çabalarından bir tanesi de ‘Kömür Havzası’ ile ilgili. 1910’da çıkarılan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile kömür havzası sınırları belirlenmiş, sonra genişletilmiş.

1986’da Havza içinde kalan taşınmazların hak sahiplerine devrine karar verilmiş, ancak devri düzenleyen maddeler 1999’da yürürlüğe girmiş. Yine süreç içinde bu konutların madencilik faaliyetlerinden zarar görmesi halinde herhangi bir hak elde etmeleri sağlanamamış. Yine 1999’da devri yapılamayacak taşınmazlar da belirtilmiş.

Aradan on yıllar geçtikten sonra bu kadar yıl geçtiği için taşınmazların hukuki durumu değiştiği gerekçesiyle ‘taşınmazların devir kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi’ için 1986 değil, 1999 tarihinin baz alınması gerektiğine ‘nihayet şimdi’ karar verilmiş. Hak sahiplerinin ancak bu şekilde taşınmazlarını alabilecekleri varsayılmış. Yasa teklifi halen Meclis’te görüşülüyor.

Bugünlerin özel konjonktürü nedeniyle insanların sorunlarının çözülmesi çabalarını desteklemek gerekli. Asıl şaşırtıcı olan şey çözülecek ne kadar sorun olduğu. Hatta bunlardan bazılarının ne kadar eski olduğu…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
ChatGPT 31 Mayıs 2023
Restorasyon dönemi 29 Mayıs 2023
Yaşlı at 22 Mayıs 2023
Gençler mutlular… 19 Mayıs 2023
Anneler gücü… 15 Mayıs 2023
Yapay zekâ 12 Mayıs 2023
Güçlü rezerv yapısı! 10 Mayıs 2023