Şirket değerlendirilmesi niçin yapılır?

Rüknettin KUMKALE
Rüknettin KUMKALE rkumkale.ymm@gmail.com

Ortaklar her zaman şirketlerinin gerçek değerini bilmek isterler ki bu durum çok normaldir. Bunun için şirketin bilançosu ve gelir tablosundaki değerler dikkate alınmaktadır. Bunun yanında şirketin sabit kıymetlerinin rayiç değerleri de önem kazanmaktadır.

Şirketin satış rakamları, bunun yıllar içinde artışı dikkate alınacaktır. Ayrıca satış rakamları içinde kârlılık durumu, birim maliyetin seneler içinde göstermiş olduğu performans önem arz etmektedir.

Bütün bu ve buna benzer şirket değerleri sonuç olarak şirketin değerleme zamanındaki durumunu gösterecektir.

Şirketler şu sebeplerle şirketlerinin değerlendirilmesini yaptırırlar:

- Hiçbir sebep olmaksızın şirket değerlendirilmesi yaptırılabilir

Muhasebenin temel kavramları içinde “ İşletmenin sürekliliği kavramı “ bulunmaktadır. Bu kavrama göre, “işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur.” İşletmeler uzun süreli faaliyetleri çerçevesinde zaman içinde şirketin değeri ortaklar tarafından bilinmek istenecektir. Bunun yanında ortaklardan birinin vefatını da sayabiliriz. Bir vefatın sonucunda miras hukuku çerçevesinde gelecek olan ortaklar şirketin ve dolayısıyla paylarının değerini öğrenmek isteyebilirler.

- Halka açılma

Şirket halka açılma arzusunda ise mevzuatın belirttiği prosedürler çerçevesinde şirketin değerinin tespitin yapılması gerekmektedir.

- Şirketin bir kısım hisselerinin satılması gündemde ise,

Şirket ortaklarının bir veya bir kısmı hisselerini satmak isteyebilecektir. Şirket ortaklarının bir veya bir kısmı hisselerini satmak isteyebilecektir. Yukarıda değindiğimiz gibi, ortaklardan birinin vefatından sonra gelen yeni ortaklar paylarını satmak isteyebilirler. Bu nedenle şirketin değerinin tespitinin yapılması gerekmektedir.

- Birleşme veya bölünme işlemleri gündemde ise,

Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya şirketin bölünmesi gündemde ise, gene şirketin değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

- Kredi temini

Şirketin yeni bir yatırım veya her hangi bir nedenle kredi temini gerektiği durumda banka veya kredi kuruluşu şirketin değerinin tespitini isteyebilecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İnovasyon 16 Ekim 2019
İşletme sermayesi 16 Temmuz 2019