Gecikme zammı oranı her ay ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 olarak tespit edildi

Rüknettin KUMKALE
Rüknettin KUMKALE rkumkale.ymm@gmail.com

6183 sayılı A. A. T. Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, zam oranı, her ay ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak tespit edilmiştir.

6183 sayılı A. A. T. Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrası ve diğer fıkraları aşağıya alınmıştır.

Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı:

Madde 51-
Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Bu fıkrada belirtilen % 4 olan oran, 5/9/2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın birinci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.

Bu değişiklikten sonra 20/06/2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının birinci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir. Bu değişiklik 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu sefer 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında şu ifadeler ile söz konusu oran % 2 olanak belirlenmiştir.

“6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.” 01.10.2019
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı kalan hükümleri aşağıya alınmıştır.

Gecikme zammı bir milyon liradan az olamaz.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde 10'una kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İnovasyon 16 Ekim 2019
İşletme sermayesi 16 Temmuz 2019