Şirket sayılarındaki farkın sebebi

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Soner ALTAŞ

15 Mayıs 2017 tarihinde DÜNYA Gazetesi’nde yayımlanan “123 Bin Şirket Buharlaştı!” başlıklı yazımızda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından aylık olarak ilan edilen Veri Bültenlerine göre 2017 yılı Mart ve Nisan ayındaki anonim ile limited şirket sayısının önceki aylara göre 123 bin 26 az olduğunu yazmıştık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği anılan yazımıza istinaden bizlere Basın Duyurusu gönderdi. Anılan duyuruyu aynen sizlerle paylaşıyorum:

“Dünya Gazetesinin 15.05.2017 tarihli nüshasında, Bakanlığımız internet sitesinde düzenli bir şekilde aylık olarak yayımlanan veri bülteninde yer alan Mart ve Nisan ayı şirket verilerinin önceki aylara mukayesesi neticesinde 123 bin şirketin buharlaştığı ve kaybolduğu yönünde haberler yer almıştır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 7'nci maddesinde yapılan düzenleme ile ticaret sicili kayıtlarına göre aktif olmasına rağmen, uzun yıllar gayri faal durumda olan veya kanun kapsamında münfesih sayılan ve tasfiyeleri yapılmayan şirket ve kooperatiflerin kolay yolla tasfiye edilmeleri ve kayıtlarının terkin edilmesi imkânı getirilmiştir.

Söz konusu düzenleme uyarınca, ticaret sicili müdürlüklerince bu kapsamda 372.316 adet şirket ve kooperatif tespit edilmiş ve bugüne kadar 327.475 şirket ve kooperatifin müdürlükler nezdindeki kayıtlarının terkinine karar verilmiştir. Terkinine karar verilen söz konusu şirket ve kooperatiflerin toplu listeleri 238 ticaret sicili müdürlüğü tarafından dönemsel olarak Bakanlığımıza bildirilmekte ve yapılan bildirimler üzerine bu şirketler ile kooperatiflerin kayıtları farklı zamanlarda toplu olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nden silinmektedir.

Haberlere konu olan şirket sayılarındaki farklılık, bu kayıtların Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden dönemsel ve toplu olarak silinmesinden kaynaklanmaktadır. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”

Duyurudan anladığımız, anonim ile limited şirketler başta olmak üzere firma sayılarının 2017 yılı Mart ayındaki ani düşüşü, ticaret sicilinde kaydı olmasına rağmen gayrifaal duruma düşmüş binlerce şirketin kayıtlarının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden (MERSİS) toplu olarak silinmesinden kaynaklanmaktadır. Bu husus, önceki yazımızda belirttiğimiz “Mart 2017 öncesindeki şirket verileri olduğunun çok üzerindeydi, bu nedenle gerçek şirket rakamları ile önceki şirket verileri arasında bu büyük fark oluştu.” şeklindeki görüşümüzde isabetli olduğumuzu göstermektedir. Gelinen noktada, bakanlık gerekli açıklamayı yapmış ve bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Bu nedenle, konuya ilgi duyan araştırmacıların ve şirketlere ilişkin politikaları belirleyen kişilerin şirket sayısı olarak Mart 2017 sonrasındaki Veri Bültenleri'nde belirtilen sayıları esas almaları kanımızca daha sağlıklı olacaktır. Zira, önceki aylara ait verilerde binlerce gayrifaal şirketin de yer aldığı anlaşılmaktadır. Konuyu takipleri, yakın ilgileri ve kısa sürede geri dönüşleri için de ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın değerli yetkililerine teşekkürlerimi iletiyorum.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar