Siz de bunları yaşıyor musunuz?

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

Çalışanlar veya paydaşlarla iyi iletişim kurulamaması, detaylı bir stratejiye sahip olunamaması, yeterli sayıda ve özellikte çalışan bulunamaması, büyüme sorunları kurumsal dünyanın zamansız problemleri arasında yer alır.

Bugünün iş dünyasına baktığımızda bu zamansız problemlerin tamamlayıcısı olarak birçok liderin çalışanlarının nerede veya hangi saatlerde çalışması gerektiği konusunda uzlaşamaya varamadığını, yapay zekâ dünyasındaki gelişmeleri takip etmekte zorlandığını ve nesiller arası dengeyi sağlayamamaktan şikayet ettiğini görüyoruz. Bu başlıklar sadece ülkemiz için geçerli değil, tüm dünyada gündemde olan konuları ifade ediyor. Son dönemde yönetim alanındaki tartışmalara bakıldığında liderlerin gündeminde öne çıkan konulardan bazıları şöyle sıralanıyor:

Yapay zekâyla ne yapacağınızı bilmiyorsunuz: Pazar araştırma firması IDC'nin verilerine göre küresel AI yatırımları bu yıl içinde 150 milyar doları aşabilir. Ancak birçok lider, yapay zekâyla ne yapacaklarını anlamadığını itiraf ediyor. MIT tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada 96 ülkede, 22 sektörde faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalarda görev alan binden fazla profesyonele şirketlerinin AI araçlarına nasıl yaklaştığı soruldu.

Katılımcıların yüzde 84’ü şirketlerinin sorumlu bir şekilde AI kullanması gerektiğini düşündüklerini belirtseler de net bir şekilde iş süreçlerine entegrasyon yöntemlerini ifade edenlerin oranı oldukça düşük kaldı. Cerebrum Tech kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Bir hikâye ve strateji belirlemenin tam zamanı. Yapay zekâ çoğu mesleği şimdiden dönüştürmeye başladı. Bu değişimden en fazla etkilenecek çalışanların yeni yetenekler için eğitilmesi gerekiyor” diyor.

Orta kademe yöneticilere çok fazla yük yüklüyorsunuz: Dünyada gündemde olan konulardan biri de orta kademe yöneticiler. Son 20 yılda yöneticilerin bireysel katkılarının değerinin arttığı ancak yöneticilik yeteneklerinin değerinin azaldığı konuşuluyor ve rollerinin yeniden tasarlanması talep ediliyor.

İK danışmanlığı şirketi Ceridian'ın 8 ülkede gerçekleştirdiği bir ankete göre orta kademe yöneticilerin yüzde 89'u tükenmişlik yaşıyor ve sadece yüzde 29'u organizasyonları tarafından değerli hissettirildiğini belirtiyor. Uzmanlar, rollerin yeniden tasarlanmasının yanı sıra orta kademe yöneticilerin zihinsel sağlıklarını etkileyen diğer sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olacak kaynaklar sağlanması gerektiğini öneriyor.

Çok temkinli davranıyorsunuz: Bir ankete göre, CEO'ların yönetici ekiplerine olan güveni 2021'in ilk yarısında yüzde 74 iken 2022 yılında yaklaşık yüzde 66'ya düştü. Bu da aslında önemli kararlar söz konusu olduğunda delegasyonun azaldığına ve kontrol arzusunun arttığına işaret ediyor. Yukarıda bahsettiğim orta kademe yöneticilerin yöneticilik alanlarının daraltılması da bu temkinden kaynaklı olabilir.

Korn Ferry CEO’su Alan Guarino CEO’ların çoğunun risk üstlenmekten kaçındığını söylüyor ve "Başarısızlığa tahammülünüz yoksa inovasyona sahip olamazsınız" diyor. Oysa son 20 yılı kapsayan CEO görev süresi üzerine yapılan bir analize göre, işe yüksek seviyede cesaretle başlayan CEO'lar daha uzun süre görevlerinde kalıyorlar.

Z kuşağı ve kadınları geride tutuyorsunuz: Şu ana kadar şirketler Z Kuşağı'na ulaşma konusunda çok da iyi bir performans sergileyemediler. 2022 Gallup anketine göre Z Kuşağı çalışanlarının yüzde 54'ü anlamlı kariyer ve ilerleme fırsatları sunan başka bir pozisyon için istifa etme konusunda çekimser davranmıyorlar. Tutkularını besleyen ve gurur duymalarını sağlayan rolleri önceliklendiriyorlar. Dijitalleşme ve inovasyon sürecinin sürükleyicisi olacak bu gençleri işletmenize çekebilmek için değerlerinizi, yarattığınız anlamı ve iş yapış biçimlerinizi bir an önce gözden geçirmeniz gerekiyor.

Yönetimde kadın sayısının yetersizliği de organizasyonlara birçok yönden zarar veriyor. Üst düzey pozisyonlarda kadın eksikliği sadece bir sosyal sorun değil. Bu konuda atılacak adımlar da bir sosyal sorumluluk projesi değil. Önemli bir iş problemi. Çalışmalar, kadın liderlerin organizasyona duygusal zekâ, üretkenlik, işbirliği ve örgütsel bağlılık artışı gibi konularda katkı sunduğunu ortaya koyuyor. Dahası organizasyon dışındaki kadınlar, dünya genelinde tüketici satın almalarının yüzde 85'ini etkiliyor.

Kadın bakış açısına sahip çıkarak ve asimile olmadan liderlik yapmayı başarabilecek her bir kadın yöneticinin hem Z kuşağının işletmeye çekilmesi hem topluma değer katan organizasyonlar oluşturulması için önemli katkısı olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar