7 °C
Osman Ata ATAÇ
Osman Ata ATAÇ İŞLETMECİLİK SOHBETLERİ oaatac@gmail.com

Tüm personele (5)

Ülkemizin katma değeri yüksek, özgün ürünler üreterek Dünya ticaretinde ciddi bir oyuncu olarak yükselmesi ve ‘üreten’ bir ülke olması hepimizin arzusu. İstatistiklerin olumlu tablolar çizmesine rağmen sıkıntı çeken işletmeler kaynaklarını (insan gücü, finans, fiziki tesisler ve alt yapı, enformasyon ve know-how, stratejik işbirlikleri ve ilişkiler) daha etkili kullanmak zorundadırlar. Bu hafta enformasyon ve know-how kaynaklarının kullanılması konusunda bir talimatnameyi veriyorum.

Tüm personele: Bildiğiniz gibi uluslararası ekonomik durgunluk, döviz kurlarında ithal girdi maliyetlerimizi yükselten değişiklikler ve bölgemizdeki politik olumsuzluklar şirketimizi olumsuz etkiledi. Çağımızı enformasyon çağı olduğu ve biz bunun ne anlama geldiğini bir türlü anlamadığımız için modaya uyarak bir enformasyon memurunu işe aldık. Bize hangi enformasyon lazım bilemedik. Enformasyon memuru hiç bilemedi. Bize sordu.

Bu nedenle ona bize ne lazımı anlatacak bir ilave eleman işe aldık. O kadar çok enformasyon toplamaya karar verdiler ki bir de bilgi işlem merkezi kurmak zorunda kaldık. İş biz farkına varmadan büyüdü de büyüdü. Muhasebedeki Leyla Hanım bize anlatana kadar enformasyon işine ne kadar kaynak yatırdığımızı anlayamadık.

Bu nedenlerle 2106 yaz tatili bitip okullar açılır açılmaz yani ben Bodrum’dan döner dönmez şirketimizde enformasyon ve know-how konusunda bazı politika değişikliklerine gitmek zorunlu hale geldi. Aşağıdaki politikalar şirketimizde benim (patron hariç) yaptıklarım hariç herkes için geçerlidir. Patronun (benim) işletmedeki rolüm sizlere ‘zevkli bir çalışma deneyimi’ sunmak olarak kalacak ve değişmeyecektir. Bu nedenle personelin tüm soruları, mülahazaları, gördükleri sakıncaları, düş kırıklıklarını, kızgınlıklarını, alınganlıklarını, kinayelerini, ithamlarını suçlamalarını ve kanaatlerini bekliyorum. Personel bunları Merkez Bankası’ndaki kasamıza yerleştirdiğimiz ‘öneriler kutusuna’ bırakmalıdır. Yeni politikalar aşağıdaki gibidir:

Enformasyon ve Bilgi İşlem Birimi: Kapatılmıştır. Arkadaşlarımıza yeni iş hayatlarında başarılar dileriz. Bu birimdeki arkadaşlarımızı her sene işten çıkarıp yeniden işe aldığımız için kıdem tazminatı ödeme zevkinden mahrum kalacağımızdan elleri boş kalacak ancak kolları için kendilerine klasik kol saati hediyesi verilecektir.

Know-how: Bundan sonra knowhow yerine know-who ithal edilecektir. Bu nedenle tüm personel kimlere nazının geçtiğini deklere edecektir. Muhasebeden Leyla Hanım bu amaçla Rabıtalar (tanıdıklar)-Üleş (bana da bir pay arzusu)-Şans (kişinin işimizle ilişkisi) –Vakar (kişinin ne derece namuslu biri olduğu)-Eğilim (kişinin yiyiciliğe temayülü)-Tanıma (kişiye erişim kolaylığı) kelimelerinden oluşan ve kısaca RÜŞVET denilen bir anket dağıtacaktır.

Etkinlik: Bazı elemanlarımızın enformasyon edinmek için okumak/dinlemek, çözümlemek, sınamak, sentezlemek gibi klasik yöntemler kullandıkları izlenmiştir. Bu demode alışkanlıklar aşırı zaman kaybına yol açmaktadır. Halbuki enformasyon devriminin amacı tüm bunları ekrana ‘bakmakla’ değiştirmektir. Bu nedenle bundan sonra bir ekrana sığmayacak enformasyon enformasyon kabul edilmeyecektir.

Çöp: Fazla enformasyon dikkatleri dağıtmakta ve personelin verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle muhasebeden Leyla Hanım uzayda içine girilince yok olan kara delik benzeri bir uygulama başlatacaktır. Türkçe çok-önemsiz-palavra kelimelerinden üretilen ÇÖP ve İngilizce Assymetric Hole ASHL akronimleriyle adlandırılacak bu uygulama muhasebenin kâr etmemizle bir alakasını görmediği enformasyonun depolanması için kullanılacaktır.

İnternet: Daha önceki tamimlerde belirttiğimiz gibi internet hesabımızı kapatıyoruz. İsteyen personel internet bağlatabilir ve cebinden öder. Ancak internet bağlantısı olan personelin insanlığın şimdiye kadar edindiği her türlü bilgi hakkında bilgi veren internette fazla vakit geçirmemesi için işletmemizdeki tüm bilgisayarların Safari, Fox, Explorer gibi arama motorlarında arama komutu verildiğinde ‘İşinin Başına Dön’ cevabı alınacak yazılım değişiklikleri yapılmıştır.

Big-data: Bunun ne olduğunu anlamadık ama galiba itfaiyeci hortumundan su içmeye çalışmak gibi bir şey. İşletmemiz bu konuda gerekli soruşturmayı yaptı. Baktık ki data analistleri, data mühendisleri ve data müdürleri gibi birçok pozisyon yaratmak gerekiyor. Yok artık. Bunca sene kanaatlerle işi idare ettik. Yine ederiz (kanaatler denilince herkesin değil benim kanaatlerim kastedilmektedir).

Teknoloji transferi: Şimdiye kadar teknoloji ithalini joint-venture ve know-how anlaşmalarıyla yaptık. Biz para ve hisse verdik elin oğlu da bize bu iş nasıl yapılır anlattı. Anlatmakla kalmadı kendi adamlarını da gönderdi. Her ne kadar misafir bizde kutsal sayılırsa da bu adamlar misafir değil ev sahibi gibi davranıyorlar. Astarı yüzünden pahalı oluyor. Üstelik teknoloji zırt vırt değişiyor. Yani en modernini almanın bir alemi yok. Nasılsa hemen demode olacak. Bir de kullanılmış, denenmiş teknolojinin, yeni ve dolayısıyla riskli teknolojilere oranla avantajlarını düşünerek bundan böyle teknoloji transfer anlaşmalarında en ucuz ve en denenmiş teknolojilere öncelik verilecektir (Muhasebeden Leyla Hanım şu anda elimizde olan teknolojinin bize yeterliliği konusunda bir görüş bildirmiştir).

Pazar araştırması: Pazar araştırması konusunda uzmanlaştığı iddia edilen şirketlere avuç dolusu paralar vererek araştırma yaptırmamız konusunu masaya getirmeyin. Bildiğimiz şeye neden para verelim? Müşteri neden bizden alıyor?, Neden almıyor?, Neden rakiplere gidiyor?, Pazar büyüklüğü nedir? Pazarın büyüme eğilimi nedir? Pazar payımız nedir? Gibi soruların cevaplarını merak ediyorsanız bu amaçla muhasebeden Leyla Hanım’a mesai saatleri dışında sorabilirsiniz (günde 16 saatlik mesai için bakınız İnsan gücü kaynakları tamimi).

Pazarlama araştırması: (Bakınız yukarıdaki ‘Pazar Araştırması’ maddesine). Bu tamim beş haftadır sizlere ulaştırdığım insan gücü, finans, fiziki tesis ve altyapı, stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri talimatnamelerinin sonuncusu olan enformasyon ve know-how hakkında olanıydı. Beş kaynak için beş talimatname. Yan yana (veya alt alta da olabilir) koyarsanız bir işletme el kitabınız oluşacaktır. Sağlıcakla kalın.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.