Yaşlı at

Levent AKBAY
Levent AKBAY AÇI KARŞI AÇI levent.akbay@dunya.com

İzmir İktisat Kongresi ekonomik bağım­sızlığı sağlamak için yapıldı. Bir ayağı da hayvancılıktı. Hayvancılık bir yaşam şekli, hem gıda, hem geçim kaynağı idi. Et ve süt verimini artırmak için suni tohumlama hamlesi başlatıldı. Yüksek verimli 600 bin Karacabey Merinosu koyun, verimli inek ırkı Karacabey Esmeri üretildi. Nice yıllar sürecek hamle ile merkezler kuruldu, sağlık memurları yetiştirildi.

‘Veteriner Müdürlüğü Sağlık Memu­ru’ Mehmet Sadık Koçak, 1956 yılında Zi­raat Vekili’ imzasını taşıyan bir mektup al­dı. Mektupta; “Erzurum Merkez Sığır Sun’i Tohumlama İstasyonu’nda tohumladığınız 1563 inekten yüzde 65 gebeliği, Karayazı ka­zasının Aşağı Söylemez ve Yukarı Söylemez köylerinde tohumladığınız 947 koyundan yüzde 100 doğumu… takdir eder muvaffaki­yetinizin devamını dilerim.” yazılıydı. Hay­van Sağlığı Okulları 1951 mezunu, bu alanda atılımı başlatan Karacabey Harası’nın bir yıl süreli kursiyeri Mehmet Sadık Koçak’ın, henüz 25 yaşındayken mesleğinin en yük­sek amirinden aldığı başarı belgesi, sıradan bir memur ile başarıyı teşvik eden yönetici­yi buluşturan ülküyü temsil ediyordu.

Tarsus’a 23 kilometre uzaklıkta yayla kö­yü Pirömer doğumlu Mehmet Sadık Koçak ilkokulun birinci sınıfını köyüne 10 kilo­metre uzaklıktaki yolu olmayan Karadiken köyünde okuyabildi. Olmadı ve sonrası kü­çük bir çocuğun eğitim gurbeti başladı. Ak­rabaların yanında Tarsus Duatepe ilkokulu ile başlayan 7 yıl geçtikten sonra, postane önünde arzuhalciye yazdırılan bir dilekçe ile kayıt için 36 saatlik yolculuk sonrası ula­şılabilen İstanbul Selimiye Hayvan Sağlığı Okulu’na gitti.

Sonra memuriyet gurbetleri başladı haya­tında. Konya Cihanbeyli, Eskişehir, Karaca­bey Harası, Nazilli, Konya Karapınar, Göle, Iğdır, Kuyucak, Gaziantep, Hatay Reyhanlı, Erzurum ve diğerleri… Gittiği yerlerde otu­ramadı. Anne, baba, kardeşler, sonraları eşi ve çocukları hep geride kaldı. Acil telgraf­larla, en seri vasıtaya binilerek ülkenin bir yerlerine geçici görevlerle gitti, geldi.

Bir keresinde yine telgrafla Kars Göle’ye gitmesi istendi. Telgrafı getiren cip ile Ci­hanbeyli’den Konya’ya, oradan tahsis edilen araçla Ankara’ya geçti. Buzlanma nedeniy­le kaza yapacak Sivas otobüsünden çıkma­yı başardı. Tenteli bir kamyonun arkasın­da Kayseri’ye geldi. Sabah trenle Erzurum’a hareket gece yarısı sona erdi. Faytoncunun götürdüğü lüks otelde maaşının yarısını bı­raktı. Sabah trenle, Horasan’da bitti. De­kovile geçti. Sarıkamış’ta tekrar geniş ray kullanan trenle Kars’a gitti. Ermenistan’a yakın Kızılçakçak’a gitmek için Göle İnek­hanesi’nin kızağıyla gece yolculuğuna geçil­di. Troyka benzeri 3 atlı kızakta; battaniye­ler içinde ve yolu gösteren ortadaki yaşlı ata şaşkın bir saygı ile geçen yolculuk sabah Gö­le’de bitti. 5-6 ay sürecek geçici görev başla­dı. Hiç unutmadığı o yaşlı atla birlikte, Iğ­dır Dil Üretme Çiftliği gibi, Susuz gibi, nice­leri gibi, aylarca süren geçici görevlere gitti. 1960’tan sonra bu kez “Millet olarak köyü kalkındırma çabası içinde bulunduğumuz şu anda, aydın kişilere ve kurumlara ödev­ler düşmektedir.” denilerek seçilmiş köyle­re gönderildi.

Bugünün tüp bebek ilminin hayvanlara uygulanması çoğu kez ‘günah’ denilerek di­rençle karşılandı.. Anlattı, anlattı, kaderi değiştirmeye çalıştı. Hayvanların ırkını de­ğiştirerek verimi, toplumsal refah için üre­timi artırmaya çalıştı.

‘Ev almak’ ile ‘çocuklarını okutmak’ ikilemini yaşadığında, tercihini çocukla­rından yana kullandı. Tozlu ahırlar, basık damlar, ağır kokular derken astım bronşit oldu ve malum hastalığa dönüştü. 19 yıl ön­ce tam da bugün, 21 Mayıs’ta, Ayşe Kulin’in dizeleriyle: “Babam tuttu yelesinden, atla­dı beyaz atına, ulaşırken bilinmeyen o ül­kenin sınırına, peşinden koştu yüreğim. O babalar ki bize bunca eğri içinde doğruyu gösterenlerdi” dedirtti.

Bugün amaca ulaşılamadı gibi görünse de, Cumhuriyet aydınlanmasının hayvancılık­taki neferlerinden biri, çocuklarına, ücra va­tan topraklarında, gece vakti karlar üzerinde karanlığa yol alan troykaya yol gösteren yaşlı atı anlatmayı başarmıştı. O kuşağa saygıyla.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dengeler ve ilk adım… 02 Haziran 2023
ChatGPT 31 Mayıs 2023
Restorasyon dönemi 29 Mayıs 2023
Gençler mutlular… 19 Mayıs 2023
Anneler gücü… 15 Mayıs 2023
Yapay zekâ 12 Mayıs 2023
Güçlü rezerv yapısı! 10 Mayıs 2023