18 °C

İki santral için süre yarın bitiyor

Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin özelleştirilmesi için teklif verme süresi yarın bitiyor

İki santral için süre yarın bitiyor

ANKARA -  Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin özelleştirilmesi için daha önce uzatılan son teklif verme süresi yarın sona erecek.

Elektrik üretim özelleştirmelerinde gözler bu ay içinde yapılacak termik santral ihalelerine çevrildi.

Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri için daha önce 24 Ocak olarak duyurulan, ancak ekonomideki gelişmelerin ardından uzatılan son teklif verme süresi 10 Nisan'a yarın bitiyor.

Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali ile Yeniköy Linyitleri İşletmesi (YLİ) tarafından kullanılan taşınırlar "varlık satışı"; santraller tarafından kullanılan taşınmazlar, YLİ'nin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ve YLİ tarafından kullanılan taşınmazlar "varlık satışı" ve "kullanım izninin devri"; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ile Kemerköy İskelesi ve geri sahasında bulunan taşınmazlar (Kemerköy Liman Sahası) "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile bütün halinde özelleştirilecek.

Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahası için geçici teminat tutarın 60 milyon dolar olarak belirlendi.

Yabancılara devredilemeyecek

Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri ile Kemerköy Liman Sahası ihalesine konu varlıklar yabancı gerçek ve tüzel kişilere devredilemeyecek.

Bahse konu varlıkların Türkiye'de kurulu yabancı sermayeli şirketlere devri yabancı yatırımlar mevzuatı, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacak.  

Üretim kapasiteleri

Kemerköy ve Yatağan termik santrallerinin kurulu gücü 630 megavata karşılık geliyor.  

Yeniköy Termik Santrali 420 megavat, Çatalağzı Termik Santrali de 300 megavatlık kurulu güce sahip bulunuyor. Kemerköy, Yeniköy, Çatalağzı ve Yatağan, Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücünün yüzde 3'ünü oluşturuyor.  

Kemerköy, Yeniköy, Çatalağzı ve Yatağan termik santrallerinin özelleştirilmesinde son teklif verme tarihleri ocak ve şubat ayı olarak belirlenmişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bu tarihleri Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri için 10 Nisan, Çatalağzı Termik Santrali için 21 Nisan ve Yatağan Termik Santrali için de 30 Nisan olarak revize etmişti.  

Farklı modellerle özelleştirilmesi gündemde olan Afşin A ve B termik santralleri dikkate alınmadığında, elektrik üretiminde daha önce özelleştirilen santraller de dahil olmak üzere ÖİB tarafından yaklaşık 14 bin megavatlık kapasitenin özelleştirilmesi planlanıyor.

Kemerköy, Yeniköy, Çatalağzı ve Yatağan'ın da özel sektöre devriyle, 14 bin megavatlık kapasitenin yüzde 30'u özelleştirilmiş olacak.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap